Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách

TS Nguyễn Đình Đặng LụcNXB Tư pháp
04:09' CH - Thứ hai, 26/03/2007

Lời giới thiệu

Công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và tổ chức thực hiện đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, đưa đất nước bước vào thời kỳ ổn định và phát triển mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu chúng ta đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sông xã hội, vẫn còn tồn tại nhiều biểu hiện tiêu cực, đặc biệt là sự tha hóa nhân cách của một bộ phận dân cư trong xã hội đã tác động xấu đến thế hệ trẻ, công dân tương lai của đất nước. Trước tình trạng đó, tăng cường bồi dưỡng giáo dục - bao gồm cả giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên đã trở thành một yêu cầu cấp bách trong tiến trình đi lên của đất nước. Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 32-CT/TW "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cán bộ, nhân dân". Xuất phát từ thực tế đòi hỏi của đời sống xã hội về vấn đề giáo dục pháp luật, Tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục đã đi sâu nghiên cứu vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Trong cuốn sách này, tác giả đã nêu lên vai trò của nhà trường, xã hội và gia đình trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người chưa thành niên. Đặc biệt, tác giả đã đành nhiều thời gian nghiên cứu những đặc điểm tâm lý của người chưa thành niên có liên quan đến ý thức pháp luật để từ đó rút ra những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác giáo dục pháp luật đối với thế hệ công dân tương lai của đất nước.

"Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách" là một cuốn sách không chỉ phục vụ cho những người làm công tác giáo đục mà còn phục vụ rộng rãi các đối tượng độc giả, trước hết là những người làm cha, làm mẹ luôn mong muôn được nhìn thấy sự trưởng thành của con cái mình.

Nhà xuất bản Tư pháp xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc nhằm nâng cao chất lượng của lần tái bản sau.


Trách nhiệm và tâm huyết

Con người như chúng ta đã biết đó là chủ thể của mọi sự sáng tạo và là nguồn lực của cải vật chất và văn hóa của mọi quốc gia. Đối với chúng ta, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn lực con người, đó không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay mà còn là cơ sở, là điều kiện bảo đảm cho sự phát triển lâu đài của đất nước.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực con người đã được thừa nhận là yếu tố quyết định so với các nguồn tự nhiên khác, nguồn lực đặc biệt này vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Điều này chứng minh vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ chăm lo đến việc "trồng cây" mà còn quan tâm đến việc "trồng người". Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước phát triển giáo đục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" (Điều 35). Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng khóa VIII đã cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp trên, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội trong sự nghiệp đổi mới.

Con người của thời kỳ đổi mới và phát triển của chúng ta hiện nay đòi hỏi phải phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Trong mối liên hệ đó, giáo dục bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức luôn luôn được coi là nhân tố cơ bản, bảo đảm cho thế hệ trẻ vươn lên, đủ sức gánh vác sự nghiệp mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng.

Nói đến phẩm chất đạo đức của con người là nói đến nhân cách. Sự hình thành và phát triển của nhân cách gắn liền với sự tác động đa chiều của môi trường sống: gia đình, nhà trường và xã hội với những yếu tố cụ thể về chính trị, kinh tế, văn hóa, là sản phẩm trực tiếp của cả quá trình giáo dục và rèn luyện của chủ thể nhân cách, trong đó giáo dục pháp luật có một ý nghĩa đặc biệt. Chính vì vậy, tôi thực sự vui mừng khi cầm tập bản thảo "Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách của Tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục. Đây là một công trình khoa học đề cập đến một vấn đề rất bức xúc trong xã hội hiện nay của chúng ta.

Nghiên cứu sự tác động của pháp luật lên quá trình hình thành và phát triển nhân cách là một vấn đề rất phức tạp và chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều. Điều đó đã lý giải vì sao, trong một thời gian khá dài ở nước ta, các công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này còn ít. Có thể nói Tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục là một trong số ít những người đầu tiên nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn điện về sự tác động của pháp luật vào quá trình hình thành và phát triển của nhân cách. Kết quả nghiên cứu nảy không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà còn có giá trị thực tiễn, trước hết giúp cho việc hoạch định chương trình, nội dung, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên. Tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục đã thể hiện ý thức trách nhiệm và tâm huyết của nhà khoa học đối với thế hệ công dân tương lai của đất nước.

NXB Tư pháp
Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,