Nguyễn Văn Trung (1930 - )

11:48 CH @ Thứ Tư - 16 Tháng Chín, 2009GS. Nguyễn Văn Trung (1930-)

- Sinh năm 1930, tại Hà Nam.
- Từ năm 1950 đến năm 1955 du học tại Pháp và Bỉ, ngành Triết học.
- Từ năm 1955 đến năm 1975 dạy đại học tại Sài Gòn và sinh hoạt văn hóa ngoài đại học.
- Từ tháng 4-1975 đến 1994 sống tại Sài Gòn. Chủ trương các tạp chí tại Sài Gòn: Đại Học, Đất Nước, Hành Trình
- Từ 1994 đến nay sống tại thành phố Montréal Canada.Tác phẩm đã xuất bản

Gồm các tác phẩm biên khảo, nhận định và giáo khoa:

Luận Lý Học
Đạo đức Học
Luận Triết Học
Phương Pháp Làm Luận Triết Học (chương trinh đệ I)
Biện Pháp Giải Thoát Trong Phật Giáo (1958)
Nhận định (6 tập)
Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp ở Việt Nam: Thực Chất Và Huyền Thoại (1963)
Chữ Vần Quốc Ngữ Thời đầu Pháp Thuộc
Chủ đích Nam Phong: Trường Hợp Phạm Quỳnh
Vụ án Truyện Kiều
Lược Khảo Văn Học tập I, II, III, (từ 1963-1968)
Nhà Văn Người Là Ai, Với Ai, (1965)
Văn Chương Và Chính Trị
Triết Học Tổng Quát
Đưa Vào Triết Học
Ca Tụng Thân Xác (1967)
Ngôn Ngữ Và Thân Xác (1968)
Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx (1966)
Góp Phần Phê Phán Giáo Dục Đại Học
Danh Từ Triết Học ( cùng với Cao Văn Luận,đào Văn Tập,Trần Văn Tuyên và Linh mục Xuân)
Người Công Giáo Trước Thời đại (viết chung)
Lương Tâm Công Công Và Công Bằng Xã Hội (viết chung)
Câu đố Việt Nam
Trương Vĩnh Ký - Nhà Văn Hóa
Bút Ký (đăng hàng tuần trên các báo Tin Sáng, Dân Chủ Mới, Hoà Bình vv....từ 1970-1975)

Các bản thảo đã hoàn tất trong thời gian 1975 đến 1994:

Thằng Bờm Thằng Cuội
Ngôn Ngữ Và Văn Học Dân Gian
Ăn Mặc Theo Truyền Thống Việt Nam
Truyện Thầy Lazarô Phiền - của Nguyễn Trọng Quảng, con rể Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1887
Truyện Ngắn đầu Tiên Viết Theo Lối Tây Phương
Hồ Sơ Lục Châu Học Dựa Vào Tài Liệu Văn Học, Sử
Tôn giáo Xuất Bản ở Miền Nam Cuối Thế Kỳ XIX đầu Thế Kỷ XX
Tìm Hiểu Con Người ở Vùng đất Mới
Nhận định 7,8,9 Về Văn Học, Tôn Giáo, Triết Học, đạo Chúa ở Việt Nam

Bản thảo hoàn tất trong thời gian 1994 đến 2004 tại Canada:

Nhận định tập X, Tưởng Niệm Việt Nam Cộng Hòa,
Dịch Kinh Sách đạo Chúa Như Thể Không Phải Dịch
Dịch Thuật Và Lý Luận Dịch Thuật
Nghiên Cứu Việt Nam Liên Bản (intertexte) đưa Tư Tưởng Văn Học Truyền Thống Việt Nam Vào Diễn đàn Tư Tưởng Văn Học Thế Giới (viết cùng nhiều tác giả)FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: