Cũng vì quá tải!

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
05:03 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Tám, 2005

Một tác phẩm hay như thế mà HS không rung động được thì do lỗi người thầy. Bên cạnh đó, việc một HS giỏi (thí sinh tham dự kỳ thi HS giỏi các lớp không chuyên của Hà Nội) không thích tác phẩm văn học nổi tiếng như vậy cũng cho thấy rằng: HS không có phương pháp tự tìm kiếm tri thức, tự đọc thêm, nghiên cứu thêm.

Nguyên nhân vì chương trình giáo dục hiện nay quá nặng nề, gây áp lực cho HS và cả giáo viên. HS không có thời gian tự học, tự tìm hiểu, không có thời gian để mà suy ngẫm và “thấm” cái hay, cái đẹp của tác phẩm. Tôi thấy nên cắt giảm bớt chương trình, đừng ham dạy nhiều đến nỗi HS không hiểu gì và không thu nhận được gì. Chương trình quá tải đã làm hạn chế sự sáng tạo của cả giáo viên và HS.

Trong khi đó, những câu hỏi trong đề thi hiện nay ít có những câu “mở” mà chỉ có những câu hỏi định hướng một chiều, không phát huy được sự sáng tạo của HS. Điều này cần thay đổi ngay vì muốn giáo dục toàn diện, trước tiên đề thi cũng phải mang tính toàn diện.

Nguồn:Tuổi trẻ
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: