Đồng thuận xã hội

08:20 SA @ Thứ Bảy - 05 Tháng Mười Một, 2005

Ngày nay các quốc gia với những thể chế chính trị không giống nhau ngày càng phụ thuộc vào nhau một cách chặt chẽ, dù muốn hay không muốn. Và trong cuộc phấn đấu nhằm giành giật những lợi thế cạnh tranh về kinh tế, cụ thể là thương hiệu và chất lượng sản phẩm, vấn đề ý thứchệ không có mấy tác dụng như chúng đã từng phát huy trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền từ tay phong kiến, thực dân.

Hiện nay, với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đang muốn là bạn với tất cả mọi quốc gia trên thế giới, đang chủ động tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế quốc tế, cùng tuân thủ luật pháp quốc tế và các “luật chơi” chung trong một sân chơi chung, Việt Nam phải đến với thế giới bằng chính nội lực của sức mạnh kinh tế và văn hóa của mình. Nói đến kinh tế và văn hóa cũng chính là nói đến con người ViệtNam. Trên ý nghĩa này mà nói, chủ trương “Đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc, qúa khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vì dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” (1) là phản ánh một cách khách quan nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới. Đây là sự thể hiện cụ thể một tầm nhìn mới, vượt qua những ràng buộc hạn hẹp trong quan điểm “ai thắng ai” để thấy được rằng, hiện nay, đồng thuận xã hội chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Cơ sở của sự đồng thuận xã hội ấy không là gì khác mà chính là nguyên lý lý về “tinh thần dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước”, nguyên lý được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên từ những năm 20 của thế kỷ trước. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đãnhận ra rằng “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước…Người tasẽ không thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của họ “. Nguyễn Ái Quốc phân tích rõ, ở Việt Nam “cuộc đấu tranh giai cấpkhông diễn ra giống như ở phương Tây” và chỉ ra rằng “quyền lực của quan lại được cân bằng bằng tính tự trị của xã thôn”..Từ sự phân tích đặc điểm cụ thể của xã hội nước mình, và để cho "chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng cả ở đó”,Nguyễn Ái Quốc cho rằng “dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của CN Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”. Vì thế, theo người, phải “xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông” (2). Xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mục tiêu bất di bất dịch: độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Nếu “lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê nin, tin theo quốc tế thứ ba”(3) thì đến “lúc cuối”, chủ nghĩa yêu nước đó tập trung trong “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đọc kỹ “điều mong muốn cuối cùng”, câu cuối cùng trong Di chúc của người, chúng ta càng thấm thía được rằng “Hồ Chí Minh có sự nhạy cảm đặc biệt đối với lịch sử, thấu hiểu cuộc sống của con người, có nhận thức sâu về vận mệnh dân tộc, về hướng đi của thời đại”(4).

Với sự trải nghiệm của một nhà cách mạng đã từng bôn ba khắp chân trời góc bể, hiểu kỹ được những thành tựu cũng như những thất bại, những tinh hoa cũng như những khuyết tật phong trào cách mạng, Hồ Chí Minh hiểu rõ dân tộc mình, nhân dân mình cần cái gì nhất.Vì thế, đọc kỹ nội dung “điều mong muốn cuối cùng” của Hồ Chí Minh, chúng ta hiểu ra rằng: Với thời gian chân lý bỗng vụt sáng lên từ trong những câu chữ vốn rất dung dị, khiến người ta đôi khi cứ ngỡ như không còn gì để mà suy ngẫm nữa.

Trên cái “hướng đi của thời đại"mà Hồ Chí Minhđã “nhận thức sâu” và đã quán triệt nó trong “điều mong muốn cuối cùng” của Người, suy ngẫm sâu vào nội dung “điều mong muốn cuối cùng” của Bác Hồ chúng ta hiểu ra được phải dồn sức vào đâu, phải tập trung ý trí của dân tộc, vào vấn đề gì và bằng cách nào đề thực hiện được quyết tâm đó. Càng nghĩ kỹ hơn, chúng ta lại càng nhận ra được chiều sâu của một tư tưởng lớn, nhận ra được tính cập nhật của một sức nghĩ lớn từ tầm cao của tư duy Hồ Chí Minh, bản lĩnh Hồ Chí Minh.

Trải qua những biến động dồn dập cả trong nước và trên thế giới càng thấy được sức bền, độ “chín” của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì đó là chân lý, mà chân lý thì luôn luôn đơn giản, song, hiểu được chana lý, đến được với chân lý thì thường lại cực kỳ gian truân. Nhất là phải phân biệt cho được chân lý với cái na ná như chân lý khiến đôi khi người ta ngộ nhận một cách chân thành và đầy sự sùng kính! Cho nên, ở đây cần có sự nhận thức mới về đồng thuận xã hội - động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.


1.Điều lệ Mặt trận Tổ quốc ViệtNam. NXBCTQG, Hà Nội, 2004, tr. 6

2.Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 1, NXBCTQG, Hà Nội, 1995, từ tr. 464 đến 467

3.Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 10, NXBCTQG, Hà Nội, 1996, từ tr. 128

4.Phạm Văn Đồng “Hồ Chí Minh: Quá khứ,Hiện tại và Tương lai”,NXB ST, Hà Nội, 1991, tr.29

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Truyền thống

  24/04/2018Nguyễn Trần BạtMột đất nước mà không có truyền thống, không có lịch sử, không có những giá trị vĩnh hằng thu không thể có hiện tại, càng không thể có tương lai. Tuy vậy, vai trò của truyền thống trong quá trình phát triển của quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia đang cải cách thể chế, luôn luôn có tính hai mặt....
 • Tính truyền thống và yêu cầu đổi mới trong thiên niên kỷ tới

  15/05/2016Lê Đăng DoanhChúng ta có nhiều đức tính để đón nhận sự thay đổi rất nhanh chóng khi bước vào thiên niên kỷ của sự sáng tạo và đổi mới, nhưng cũng rất rõ ràng là chúng ta cần xây dựng một tương quan lành mạnh giữa truyền thống với hiện đại, trong đó truyền thống phải tạo cơ sở để tiếp nhận cái mới, những tinh hoa của văn minh nhân loại.
 • Phát huy nội lực

  02/04/2015Nguyễn Trần BạtTừ bao đời nay, người Việt ước mơ xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh". Có thời người ta đặt hy vọng ở nguồn tài nguyên rừng vàng biển bạc, chẳng hạn như dầu mỏ phun lên ồ ạt nhiều hơn cả dầu mỏ Trung Đông. Cũng có người mơ tưởng sẽ có những lực lượng ngoại bang mang lại cuộc đổi đời cho dân tộc. Họ vừa thiếu thực tế vừa sai lầm về mặt lý luận. Chỉ có sức mạnh của chúng ta - nội lực Việt Nam - mới giải quyết được những vấn đề của chúng ta, mới là yếu tố quyết định để biến đổi một nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu thành một quốc gia hùng mạnh, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
 • "Phát triển bền vững" nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

  25/09/2014Trần Hữu DũngTừ giữa thập niên 80 đến nay, "phát triển bền vững" đã trở thành một ý niệm thời thượng. Nó là khẩu hiệu của hàng trăm tổ chức quốc tế, đề tài của mấy cuộc hội nghị, hội thảo toàn cầu, và một tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược phát triển của hầu hết mọi nước...
 • Đồng thuận xã hội

  17/06/2014Nguyễn Trần BạtCó một thuật ngữ được báo chí và truyền hình sử dụng khá nhiều trong những năm gần đây, nhưng lại đang được hiểu một cách không đầy đủ, đó là đồng thuận. Có thể khẳng định, cho đến nay khái niệm này vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện....
 • Chính trị, quản lý và cơ chế của sự lựa chọn

  09/06/2014Nguyễn Trần BạtViệc sử dụng và lạm dụng thuật ngữ "chính trị" khiến nó thường bị hiểu sai và bị tầm thường hoá. Một trong những sai lầm phổ biến nhất và cũng căn bản nhất, là sự nhầm lẫn giữa chính trị và quản lý, giữa nhà chính trị và nhà quản lý...
 • Khát vọng dân chủ

  19/08/2010Tương LaiDân chủ nằm ngay trong tên nước được khai sinh với Tuyên Ngôn Độc Lập 2.9.1945, nhằm xác định rõ tính chất và nội dung quachính thể “cộng hoà” mà Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới. Trên nền tảng dân chủ đó, độc lập, tự do, hạnh phúc được xác lập vững chắc, với nội dung dân là chủ, dân làm chủ...
 • Im lặng và hứa suông hai căn bệnh cần có thuốc đặc trị

  14/10/2005Hải YếnHiện nay, khi có việc phải đến chốn công đường, người dân nói chung, các doanh nghiệp nói riêng đang ở vị thế "người đi xin", các công chức, quan chức Nhà nước ở vị thế "kẻ có quyền cho". Những "người chủ" là nhân dân đang bị các "công bộc, đầy tớ" sách nhiễu. Vì vậy, gọi là "cải thiện quan hệ của cơ quan hành chính với dân" là không hoàn toàn đúng...
 • Dân trí và Dân khí

  03/10/2005GS. Trần Đình HượuHiện nay chứng ta thường nói đến việc nâng cao " dân trí", là một trong những giải pháp cơ bản đế giải quyết những tệ nạn trong xã hội , tình trạng nghèo nàn lạc hậu, khoảng cách ngày càng xa với các nước... Về mặt chiến lược lâu dài thì dân trí là một trong những khâu quan trọng nhất. Còn trước mắt biện pháp tình thế là gì? Dân trí hay dân khí?
 • Phê bình và sửa chữa

  01/10/2005X.Y.ZCán bộ và đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa. Từ nay, chúng ta cần phải thiết thực học tập, sửa chữa các khuyết điểm. Vì có tẩy sạch khuyết điểm, công việc mới có thể tiến bộ...
 • Thông tin xã hội và vai trò của nó trong quản lý xã hội

  24/08/2005Nguyễn Hữu Đễ (*)Thông tin xã hội có nội dung rất đa dạng và phức tạp. Đối với quản lý xã hội, vai trò quan trọng của nó được thể hiện ở chỗ; Thứ nhất, thông tin xã hội là cơ sở, điều kiện cần thiết để tiến hành quản lý xã hội: thứ hai, tùy theo chất lượng, nó có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm tốc độ phát triển của hệ thống xã hội và cuối cùng, quyết định sự thành công hay thất bại của cả quá trình quản lý xã hội.
 • Toàn dân hiến kế chống tham nhũng

  21/07/2005Đỗ Lê TảoHôm nay (ngày 20.7), dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quần chúng... Theo tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XI thì tình hình tham nhũng hiện nay của nước ta đang diễn ra rất phức tạp, trong nhiều lĩnh vực, có xu hướng tăng về quy mô, tính chất ngày càng nghiêm trọng...
 • Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hóa

  19/07/2005Nguyễn Trọng ChuẩnQuá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay là hệ quả của sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, mang tính chất đột biến của khoa học và công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin. Các phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin, trước hết là mạng Internet, mạng viễn thông toàn cầu, cáp quang xuyên đại dương, các mạng kết nối siêu lộ thông tin, … đã tạo ra kết cấu hạ tầng kỹ thuật của toàn cầu hóa.
 • Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội

  19/07/2005Nguyễn Khoa ĐiềmBước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng kinh tế trở thành nhiệm vụ trung tâm. Tiếp đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng được khẳng định là then chốt việc xác lập nhiệm vụ trung tâm và then chốt trở thành yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên hơn 10 năm lại đây, phát triển Văn hoá, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội đã trở thành mệnh lệnh cấp thiết của cuộc sống.
 • Để Phát Triển Con Người Một Cách Bền Vững

  19/07/2005Nguyễn Trọng ChuẩnPhát triển con người một cách bền vững là mục tiêu của sự phát triển. phát triển con người một cách bền vững là phát triển thường xuyên và liên tục, lâu dài mọi năng lực thể chất, tinh thần trí tuệ, nhân cách con người - phát triển những năng lực bản chất nhất, những năng lực đang ở trong lĩnh vực tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và ngày cang nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng đồng và qua đó, tạo động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Để phát triển con người một cách bền vững, cần phải tuân thủ quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện và cách tiếp cận đúng. Cách tiếp cận đúng đắn là cách tiếp cận quán triệt quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và xem xét con người trên quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện.
 • Toàn cầu hoá và sự đa dạng văn hoá

  18/07/2005Dương Thuấn, Mai Văn HaiVăn hoá Việt Nam đang có nguy cơ bị văn hoá nước ngoài lấn át và mất dần đi bản sắc dân tộc! Đã có không ít bài viết cảnh báo về vấn đề này và bày tỏ sự quan ngại đó. Thực tế có đáng lo như vậy hay không? Trước tình hình toàn cầu hoá nhanh chóng như hiện nay, hội nhập là tất yếu, không có con đường nào khác nếu muốn phát triển. Để làm sáng tỏ về vấn đề này, chúng tôi muốn nói đến việc toàn cầu hoá và sự đa dạng văn hoá.
 • xem toàn bộ

Nội dung khác