Những con số dành cho doanh nhân

05:56 CH @ Thứ Năm - 21 Tháng Bảy, 2005

Những con số đáng suy nghĩ:

1. Chi phí để có một khách hàng mới gấp 5-7 lần so với giữ một khách hàng cũ.

2. Một khách hàng không hài lòng có thể nói với từ 8-12 người và mỗi người này có thể nói với ít nhất 5 người khác.

3. Chỉ cần giảm 5% số khách hàng rời bỏ công ty, bạn có thể làm tăng lợi nhuận từ 30-85%.

4. 98% khách hàng không thõa mãn không bao giờ phàn nàn mà chuyển sang dùng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

5. 75% khách hàng khiếu nại sẽ vẫn trung thành với công ty nếu khiếu nại được giải quyết thõa đáng.

6. 15-40% khách hàng nói hài lòng với công ty nhưng vẫn rời bỏ công ty đến với đối thủ cạnh tranh hàng năm.

7. 20% khách hàng "có giá trị nhất" của công ty có thể mang lại 80% tổng lợi nhuận nhưng có tới 90% các công ty không biết ai là khách hàng "có giá trị nhất".

8. Nếu giữ tỷ lệ khách hàng tăng 2% có thể làm giảm chi phí hoạt động của công ty tới 10%.

9. Chỉ có 2-4% trong số tất cả khách hàng gặp vấn đề sẽ khiếu nại.

10. Chỉ phí tuyển và đào tạo 1 nhân viên mới nhiều hơn 6-10 lần để giữ một nhân viên cũ.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: