Ở đâu, đạo đức và lương tâm của giới trẻ?

03:04 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Bảy, 2005

Chúng ta đổ lỗi cho bộ máy hành chính và nền giáo dục, nhưng chính thanh niên đang và sẽ tham gia và làm chủ quá trình vận hành đó. Những trì trệ, tiêu cực chúng ta kêu ca hôm nay nhưng ngày mai chính chúng ta lại nuôi nó.

Nếu mỗi người không tự nhận trách nhiệm và có hành động để thay đổi, thì tương lai con cháu chúng ta sẽ lại tiếp tục ca bài ca phê phán chúng ta mà thôi. Như vậy sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn mãi mãi không thoát lên được.

Giới trẻ muốn có một môi trường bình đẳng, dân chủ, văn minh, nhân ái, muốn có những cơ hội để phát triển thì chính mình phải tạo dựng ra nó. Nếu không, các luật chơi chỉ dành cho con ông cháu cha và dù bạn có cơ hội thì đó cũng chỉ là may rủi.

Thay đổi những quan hệ xã hội, nếu ai đó nghĩ rằng là việc của giới trưởng lão, bô lão thì hoàn toàn sai lầm. Và nếu chỉ ngồi đó chờ người khác sửa xong rồi mới nhảy vào thì không còn là giới trẻ.

Hiện nay, tiếng nói của thanh niên đang rất lẻ tẻ. Thanh niên nói với nhau trong các đám bù khú vỉa hè, hoặc trong những nhóm (ưu tú) riêng chứ không đưa được vào xã hội những giá trị mạnh mẽ. Các bạn lên các forum, dùng nick để bàn luận rất nhiều vấn đề lớn, nhưng trong cuộc họp cần những ý kiến thì không ai lên tiếng.

Sinh viên không dám bày tỏ thái độ trước những tiêu cực diễn ra trong trường mình, xung quanh mình. Phát biểu suy nghĩ của mình trên báo, không dám nói tên thật. Nếu tất cả những người trẻ đều hèn nhát, thì ai sẽ thay đổi môi trường sống cho các bạn?

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: