Tiềm năng của Dân Tộc và năng lực của Nhân Dân….(phần 2)

03:05 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Sáu, 2014


Các tiềm năng Dân Tộc, các năng lực của Nhân dân là muôn con số (0) : còn phân tán, chưa được tập hợp, và sử dụng…..Thì lãnh đạo, đặc biệt trong những tình huống nan nguy và tình huống cần đột phát phát triển sẽ là con số (1) : định hướng mục tiêu, thiết lập trật tự, tạo sự thống nhất, thổi hồn khí phách… sẽ vĩ đại !!!! Nhưng muôn con số (0) ấy chính là giữ trong mình khả năng lựa chọn được Ai, định vị họ vào đâu trong hệ thống quản trị Nhà nước …

Nếu khái niệm Đất Nước thiên nói về cương vực lãnh thổ tài nguyên….Quốc gia chủ ý nhấn mạnh về chính thể với trình độ tổ chức quản lý, có vị thế như thế nào trên bản độ hành chính Quốc tế, thì Dân tộc là khái niệm gốc bao hàm các giá trị truyền thống, văn hóa, nguyên khí của đại Cộng đồng nhất thể…. Đất nước có thể mở mang theo năm tháng, Quốc gia có thể lên xuống theo thời thế, nhưng Dân tộc là trường tồn với hệ Gene xã hội riêng có để quy định tính chất sinh tồn và năng lực huy động mọi tiềm năng phát triển như thế nào trong chuỗi dài lịch sử…Trung tâm của cả ba khái niệm đó chính là Nhân Dân !

Tôi cho rằng Hệ Giá trị của một Dân tộc thể hiện qua 5 điều sau ( tạo nên thái độ và năng lực của Nhân dân ) :

 1. Tính cách và huyết khí: trong các tình huống và bảo vệ dựng xây đất nước
 2. Dân trí và Dân tâm: trong lao động, hoàn thiện sống, quan hệ cộng đồng
 3. Phản biện và cảnh báo: với những đúng sai về vấn đề quản trị, điều hành xã tắc
 4. Làm chủ và hành quyền: của bản thân từng người dân một cách đúng đắn và chính trực
 5. Định vị và tôn vinh : những giá trị đích thực vào đúng chỗ, đúng việc trong các sự nghiệp

Nguyên khí, truyền thống và văn hóa một Dân tộc tốt thì tránh cho 5 điều trên của một Quốc gia bị bạc nhược, lệch lạc, suy thoái….Đất nước thịnh vượng, Nhân dân tự hào…

Với tình huống hiện nay, Việt Nam chúng ta đang đứng trước một điều xưa cũ ‘Nguy cơ bành trướng’ của người Tàu…nhưng mới ở chỗ nó kết hợp quyền lực ‘Cứng và Mềm’ . Trong đó Cứng là sử dụng mọi sức mạnh và sẵn sàng bất chấp, Mềm là gây ảnh hưởng sâu trong hệ thống chính trị, đời sống kinh tế văn hóa của nước khác…chứ không hẳn là dùng cách của ‘đẳng văn minh’: dẫn dắt luật chơi theo quỹ đạo của họ nhưng tuân thủ quy tắc và luật lệ Quốc tế ! Thế mới biến hóa khôn lường… Nhưng mới ở chỗ: đã là thời điểm cao trào để toàn Dân tộc Việt Nam phản tỉnh, nhận chân ra bản chất mối quan hệ tương tác, đặc biệt là những rào cản nào đang khiến Đất nước chứng ta cạn kiệt, Quốc gia suy yếu. Từ đó từ trong lòng sâu của một Dân Tộc dấy lên năng lực hành động thực tế : lựa chọn những cá nhân kiệt xuất, và tạo ra những phương cách quản trị Nhà nước, thay đổi tận gốc rễ cơ bản, triệt để và hiệu quả nhất để An Dân, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ… theo quan điểm ‘Hòa bình là thượng tôn, nhưng được đảm bảo bởi sức mạnh tổng hợp của Dân tộc, Đất nước, Quốc gia’!

Hội Nghị Diên Hồng: tinh thần quật khởi, bất khuất và yêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam thời nhà Trần.


Những người có lương tri chúng ta đã từng phải đau lòng, day dứt tâm can, tự tủi nhục với Dân tộc về việc bao nhiêu người tài bị vứt xó, bao người liêm chính bị đối xử tàn bạc, bao nhiều điều chính đáng bị chà đạp, bao nhiêu liêm xỉ trở thành lạc lõng, bao nhiêu hiền dân bị đọa đầy, bao nhiêu chí khí bị cùn nhược…Để một bầy chuột Tham Sân Si giương giương tự đắc, ốc ếch nhảy lên bàn thờ, những kẻ bất lương được nhầm nhọt ngợi ca….Nhân dân chỉ là một đám đông ly tán về nhân tâm….


Đa số mọi người tinh tế và chịu suy nghĩ cũng có thể thấy, Đất nước Việt nhiều tiềm năng, lợi thế đến vậy nhưng hành xử Quốc gia thường mắc vào những khuynh hướng sau ( do 5 điều trên thuộc Hệ Gía trị của Dân tộc yếu, lệch lạc ) :

- Hay bỏ lỡ cơ hội và sa vào những vấn nạn nội bộ mà phân tán
- Hay làm vấn đề trở nên phức tạp bởi thiếu năng lực thống nhất
- Hay thỏa hiệp với lợi ích nhỏ, cục bộ, trước mặt vì thiếu đại cục
- Hay nghĩ ngắn hạn và giải quyết theo tình huống bởi thiếu chiến lược
- Hay bị ép gần mà bỏ liên xa vì không kết nối được mình vào mạng văn minh chung


Tuy thế, Dân tộc nào cũng có nhược điểm, nhưng điều kỳ diệu là có thể tự nhận thức và chữa được bởi hào khí của Nhân Dân về tình yêu Đất nước, và được nuôi chí tự cường Quốc Gia…. Hơn nữa, mỗi người chúng ta đã là con Dân Việt thì ai ai cũng tin vào Dân Tộc của mình, và hiểu sâu sắc Nhân dân là sức mạnh vô biên….Bởi thế Dân tộc và Nhân dân cần làm việc lịch sử của mình là nhận thức đầy đủ về tồn vong, lựa chọn và định vị được Hào kiệt vào chỗ xứng đáng của Quốc Gia, cùng họ trở thành một lực lượng vĩ đại hướng tới hùng cường và phát triển….

Hôm nay, đứng trước thách thức và cơ hội lịch sử do người Tàu gây nên, nếu người ta lại sa vào lấy văn nghệ làm vũ khí, lấy đầu lưỡi làm lưỡi lê, lấy than vãn mong được đồng cảm, lấy cam chịu làm thuyết phục, lấy cuồng giận làm phong trào, lấy vỉa hè làm trận địa, lấy sân khấu làm chính trị, treo chữ Nhẫn làm bình phong, theo chữ Cường để tự sướng, treo chữ Tâm nhằm lừa mị, treo chữ Trí cốt tranh khôn, treo chữ Dũng hòng đỡ sợ, thoát Trung mà bơ vơ, theo Tây mà yếm thế, muốn người giúp mà giả tạo…Rồi ai ai cũng co lại hơn nữa cái bài tính gẩy về lợi ích của mình ….thì chao ôi…buồn thương thay cho Dân tộc !


Không nghĩ đến Đại Cục thì chỉ lổn nhổn những Tiểu Cục, không vì Đại Cục thì chỉ rằng co trong những ý nghĩ tiểu nhân ! Dân Tộc trong lúc này cần có năng lực định vị các giá trị, định hướng tương lai, định chí giải pháp…trên tinh thần động viên được toàn bộ các lớp người, khai mở huy động được toàn bộ tiềm năng và nguồn lực của Đất nước, Củng cố được sức mạnh và thế trận Quốc Gia để vì Đại Cục !


Thái độ của Nhân dân trong tính cách Dân tộc mà mọi người nhận thấy rõ trong những ngày qua là : tuy nền quản trị yếu kém với những quan chức mang đầy sai lỗi…nhưng được tạm quên đi mà sẵn lòng tung hô, ủng hộ khi biểu hiện một chút khẩu khí vì Đất nước…thì hỡi các Vị quan chức, cớ gì còn ‘lăn tăn’, cố thủ đến cùng với định kiến giáo điều, mắc mớ trong tư lợi của bản thân và nhóm…mà không cương cường rửa mặt, vươn vai đứng lên một phen xứng đáng với Dân Tộc mình và kỳ vọng của Nhân Dân ?! Nếu các Vị không tin, không vì Dân tộc thì các Vị hẳn là tay sai, các Vị sợ Nhân Dân này nọ mình…là phụ lòng và không thuộc về Nhân Dân đó thôi ! Chỉ cần nghĩ đến Đại cục, đứng về Nhân dân thì tự nhiên các giải pháp các tiềm năng tuyệt với nhất từ Dân tộc sẽ trào dâng.


Điều xuyên suốt : Nhân Dân có thực sự là một lực lượng mang trong mình hệ giá trị mạnh mẽ, tuyệt vời của một Dân tộc không, để có thể định vị định hướng được Quốc gia phát triển. Trong đó cả hệ thống chính trị là sản phẩm của Nhân Dân và Dân tộc. Tôi, với tinh thân tự tôn, tin là Dân tộc Việt, Nhân dân Việt trước hết tìm ra được Nhân kiệt và phương thức mới soi sáng con đường của Quốc gia chúng ta : khai phát Đất nước mở mang thịnh vượng… tuy thế Dân tộc và Nhân dân Việt luôn mang trong mình tính quảng đại…đó là cánh cửa thoát và thể hiện tốt nhất cho sự quay đầu về Nhân dân của những người đang giữ trọng trách Quốc gia, còn có tâm với Đất nước….

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Bàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí

  08/12/2009Nguyễn Tất ThịnhThông qua bài này, tôi muốn cùng mọi người thấy dễ hiểu và ngẫm nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của điều vẫn thỉnh thoảng vẫn nghe nói: ‘Âm thịnh Dương suy’…hay câu: ‘giữ gìn Nguyên Khí’… Thực ra là như thế nào và căn nguyên của những điều bất cập gây ra nó.
 • Dân tộc hào vượng, Quốc gia hùng cường

  12/08/2014Nguyễn Tất ThịnhChúng ta không muốn tự hào vì thế kỷ nào cũng có chiến thắng trong chiến tranh ! Chiến tranh xảy ra nhân dân luôn là bị thua thiệt nặng nề, dai dẳng và dính nhiều di căn nhất ! Chúng ta học hỏi cách không để xảy ra chiến tranh không phải bằng tâm lý chấp nhận kẻ bạo cường, cam phận đội vòng kim cô ma mị , mong tồn tại trong thân phận thấp hèn, bị khinh rẻ trong thế giới văn minh. Đó chính là phải KHAI TÂM, PHÁT LỰC, TẠO THẾ, MỞ ĐẠO cho từng người Dân...
 • Cuộc đàm luận Gia thất Nhà Trần trước Hội nghị Diên Hồng

  09/06/2014Nguyễn Tất ThịnhLịch sử luôn chưa đựng những bài học vĩ đại, những nguyên lý cơ bản nhất, những trải nghiệm điển hình…có ý nghĩa không chỉ với việc kinh bang tế thế sau này của các Triều chính mà từng người dân cũng có thể rút ra những điều bổ ích cho tri thức và nhân sinh của mình. Trong mưu sự lớn thế nào cũng có kẻ như Trần Ích Tắc ! Nhưng hay hơn là luôn có người như Trần Quốc Tuấn ! Tinh thần và giá trị tuyệt đỉnh của Nhân dân có sẵn và chỉ tìm thấy trong phương pháp thực hành Dân chủ...
 • Vận mệnh nước Việt cần sự dấn thân của cả dân tộc

  06/06/2014Kỳ DuyênVận mệnh sinh tử nước Việt lúc này không thể chờ sự … bâng khuâng, mà cần sự thay đổi nhận thức và sự dấn thân của cả dân tộc, của chính quyền, của nhân dân...
 • Tùy bút về ‘Số Lớn’ của quần chúng Nhân dân

  30/05/2014Nguyễn Tất ThịnhQuần chúng Nhân dân chính là Số Lớn Vĩ đại ! Bất cứ điều nào muốn trở thành Lớn Lao, có giá trị với thời gian phải đi được vào Số Lớn, được Số Lớn chấp nhận, cộng hưởng… Ai thuyết phục được Nhân dân, người đó đã chứa trong mình chất ‘chính nhân quân tử’ , có lực lượng để làm chuyện Lớn. Bằng không anh có thể đang là Lớn sẽ bị sự định vị lại của Nhân dân nghiền nát thành cám lợn!
 • Nhân dân làm chủ ở đâu?

  12/06/2012Thăng LongHội đồng nhân dân huyện, quận, phường một lần nữa nằm trong quyết tâm bị bỏ khi mà Tổng kết bước hai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường sáng 6.6.2012
 • Cần một cương lĩnh xây dựng chế độ dân chủ nhân dân

  02/10/2010Bùi Đức LạiĐất nước đang cần có một bản cương lĩnh xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân. Đây là yêu cầu thiết thực nhất, không mâu thuẫn với lý tưởng XHCN, là cái mà Đảng lãnh đạo cần chủ trương và đưa ra trình bày trước nhân dân trong thời điểm hiện nay, là việc Đảng đã khởi xướng từ 1930, đặt nền tảng từ 1945, đã tạo ra sức mạnh cách mạng to lớn của dân tộc ta. Do những lý do khách quan và chủ quan, việc thực hiện một cương lĩnh như vậy đã bị gián đoạn...

 • Tính giai cấp và tính nhân dân của nhà nước

  31/05/2010Nguyễn Ngọc HàoBài viết đề cập đến mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính nhân dân của nhà nước xét từ mối quan hệ “thuần khiết giữa hai giai cấp: giai cấp có tư liệu sản xuất và giai cấp không có tư liệu sản xuất, trong một xã hội “thuần khiết chỉ có hai giai cấp đó. Từ quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác -Lênin, tác giả đã đưa ra những ý kiến của mình về vấn đề này để trao đổi với độc giả, với những ai quan tâm tới tính giai cấp, tính nhân dân của nhà nước và mối quan hệ của chúng.

 • Hiền tài là nguyên khí quốc gia

  29/08/2008Phạm BìnhChuyển động của mỗi đất nước phụ thuộc chủ yếu vào trí tuệ và bản lĩnh của những cá nhân xuất sắc ở đất nước đó. Để hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội dân chủ và tích lũy được những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống – sự tìm kiếm, đào tạo và trọng dụng nhân tài cần được coi là một trong những nhân tố tích cực nhất...
 • xem toàn bộ