Toàn cầu hóa và những thay đổi của thế giới hiện đại

Chủ tịch / Tổng giám đốc, InvestConsult Group
09:14 CH @ Chủ Nhật - 13 Tháng Tư, 2008

Nói về thế giới hiện đại với những đòi hỏi có tính toàn cầu đối với mọi quốc gia không thể không đặt một câu hỏi có tính chất cốt lõi, đó là thời đại mà chúng ta đang sống có những đặc điểm chủ yếu nào?

Thực không dễ trả lời câu hỏi có vẻ khá đơn giản này, bởi người ta không dễ chấp nhận thực tế, bởi giữa những gì chúng ta mong muốn và ưa thích với những gì đã diễn ra luôn có sự khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cố gắng khách quan đến mức cao nhất để nhận định về thời đại chúng ta, bởi những đặc điểm này không chỉ ảnh hưởng đến nghiên cứu này mà còn chi phối và tác động đến sự hình thành diện mạo tương lai của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta.

1. Tốc độ đổi mới của thế giới hiện đại

2. Tính phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: