Văn hóa và Con người

 • "Văn hoá và con người" - như ông bộc bạch: Cuốn sách là một phần trong những cố gắng nhằm lý giải một số hiện tượng của cuộc sống xuất phát từ những đòi hỏi của chính nó. Ông không có tham vọng to tát mang tính triết học mà chỉ mong những nghiên cứu của mình như là kết quả của những suy tưởng khởi nguồn từ những ý niệm lắng lại trong tâm hồn mình, khi cuộc sống đã đi qua nó.
  (Nguyễn Trần Bạt)
 • Tác giả - như tôi biết - là người của suy nghĩ và hành động, vì thế những trang viết của ông vừa có sự mơ mộng trí tuệ vừa như cuốn theo cả cái nóng hổi, bức bối của đời sống với biết bao là vấn đề hàng ngày đòi hỏi phải được đối thoại, xem xét, tìm ra câu trả lời. Có thể thấy ông cố gắng đi theo một con đường riêng trong việc tiếp cận, lý giải những vấn đề vốn đã bị nhiều người làm cho nhàm chán, thổi vào đó niềm đam mê của chính mình và vì thế kích thích mối quan tâm của người khác. Bạn có thể đồng ý hay không với những luận điểm được thể hiện trong cuốn sách, nhưng tôi tin rằng khi gấp sách lại, bạn cũng như tôi, khó mà không tiếp tục suy nghĩ về chúng.
  (Tạ Duy Anh)

Tác giả: Nguyễn Trần Bạt
Năm xuất bản: 2005

Lời giới thiệu: 

LỜI TÁC GIẢ

Tôi không phải là một nhà hàn lâm và cũng không có ý định trở thành như vậy. Nhưng tôi là người đam mê quan sát cuộc sống. Chính sự đam mê này và chính sự hấp dẫn của cuộc sông đã thúc ép tôi phải có những lý giải về nó. Tôi cho rằng, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà kinh doanh hay nhà chính trị chỉ là những trạng thái khác nhau, quán xuyến những giai đoạn khác nhau của đời một con người. Những giai đoạn như vậy thống nhất trong cái quy luật mà tôi gọi là lẽ phải của đời sống tâm hồn. Khoa học nếu tách ra khỏi lẽ phải hay ra khỏi đời sống hàng ngày của con người sẽ không còn giá trị và mục đích tồn tại nữa.

Cuốn sách "Văn hoá và con người" là một phần trong những cố gắng nhằm lý giải một số hiện tượng của cuộc sống xuất phát từ những đòi hỏi của chính nó. Suy tưởng là phương pháp mà tôi sử dụng để xây dựng nên cuốn sách này. Ở đây tôi chỉ dùng lại cách mà từ xa xưa nhân loại đã làm để giải thích thế giới. Tôi không có tham vọng gì to tát mang tính triết học. Xin chỉ coi những nghiên cứu của tôi như là kết quả của những suy tưởng khởi nguồn từ những ý niệm lắng lại trong tâm hồn tôi khi cuộc sống đi qua nó. Có thể nhiều quan điểm trình bày trong cuốn sách không nằm trong suy nghĩ hằng ngày của số đông, nhưng như tôi đã nói ở trên, khoa học hướng tới trước tiên là lẽ phải và sự thật.

Tôi xin cảm ơn các cộng sự của tôi tại Viện Nghiên cứu Phát triển Investconsult: Ngô Tự Lập, Phạm Văn Sinh, Nguyễn Hải Yên, Đỗ Thu Thuỷ, Lê Thu Trang, Trương Thu Hương, các đồng nghiệp: Nguyễn Trần Khanh, Đặng Hồng Quang, Nguyễn Tiến Lập tại Investconsult Group đã giành thời gian và công sức giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam và cá nhân nhà văn Tạ Duy Anh đã tạo điều kiện để cuốn sách của tôi đến được tay bạn đọc.

Mục lục: 

Lời tác giả

Lời Mở

VĂN HOÁ HỌC LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

PHẦN A : ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ

I. Khái Niệm Và Bản Chất Của Văn Hóa

 1. Khái niệm văn hoá.
 2. Văn hoá và văn minh.
 3. Văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần.
 4. Về tính giai cấp và tính lịch sử của văn hoá

II Cấu Trúc Của Văn Hóa

 1. Tri thức - Tư tưởng
 2. Tín ngưỡng
 3. Các giá trị đạo đức
 4. Truyền thống
 5. Pháp luật
 6. Thẩm mỹ
 7. Lối sống

III. Mối Liên Hệ Biện Chứng Giữa Văn Hoá và Lịch Sử

 1. Văn hoá và quá khứ
 2. Văn hoá và hiện tại
 3. Văn hoá và tương lai

IV. Quan Hệ Biện Chứng Giữa Văn Hoá và Kinh Tế

 1. Quyết định luận kinh tế
 2. Văn hoá và tăng trưởng

V. Bản Sắc Văn Hoá và Toàn Cầu Hoá

 1. Toàn cầu hoá như một xu thế văn hoá
 2. Toàn cầu hoá - cơ hội và thách thức
 3. Về khẩu hiệu bảo vệ bản sắc dân tộc

PHẦN B. VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ

I. Chính trị và Cấu trúc đời sống Chính trị

 1. Chính trị, quản lý và cơ chế của sự lựa chọn
 2. Nhân dân như là một phạm trù của văn hoá chính trị

II. Những nguyên tắc của sự Lãnh đạo

 1. Cá nhân và lịch sử: mối quan hệ biện chứng giữa quần chúng và người lãnh đạo
 2. Ba cấp độ của sự lãnh đạo

III. Toàn cầu hóa và những xu thế lớn của thế giới hiện đại

 1. Toàn cầu hoá và xã hội tri thức
 2. Toàn cầu hoá và vấn đề quyền lợi dân tộc
 3. Sự lớn mạnh của các lực lượng đa quốc gia
 4. Sự thay đổi bản chất ngoại giao nhà nước và vấn đề hai chính sách đối ngoại

IV. Văn hóa chính trị và dân chủ

 1. Dân chủ và những sắc thái của nó ở phương Đông và phương Tây
 2. Dân chủ, nhân quyền và sự mở rộng khái niệm dân chủ

V. Những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu

 1. Những thay đổi cơ bản trong đời sống kinh tế-chính trị thế giới
 2. Vai trò và khả năng hợp tác trong đời sống hiện đại
 3. Xây dựng hệ tiêu chuẩn văn hoá chính trị toàn cầu

KẾT LUẬN. TIẾN TỚI MỘT NỀN TRIẾT HỌC VỀ HỢP TÁC

Download files:

Các khái niệm (index): 
Văn hóa, Con người, Dân chủ, Văn hóa chính trị, Nhân dân
Trích ý: 

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,