Nâng cao dân khí

Ninh CơBáo Thời nay
04:24' CH - Thứ hai, 25/01/2010

Dân khí, theo từ điển tiếng Việt, là sức mạnh tinh thần của nhân dân.

Trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, sức mạnh tinh thần của nhân dân, ở những thời điểm cụ thể, khi được phát huy cao độ, đã trở thành lực lượng vật chất vô song, làm nên những thành tự huy hoàng, trong điều kiện khó khăn tưởng chừng không làm nổi. Hào khí Đông A thời Trần đã đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc tiên phong của nhân loại lúc bấy giờ, ba lần đánh bại Nguyên Mông – đạo quân tàn bạo vó ngựa giẫm nát phần lớn châu Âu và châu Á – lập nên những chiến công vô cùng hiển hách, giữ yên bờ cõi. Với khí thế dời non lấp biển, trong cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, để rửa nỗi nhục mất nước, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích thực dân 80 năm, lật nhào ách kìm kẹp phong kiến nghìn năm, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta.

Những kinh nghiệm lịch sử còn rờ rỡ đó đòi hỏi chúng ta phải nâng cao dân khí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, đưa đất nước vừa thoát khỏi nghèo nàn, đứng vào hàng các nước phát triển ở khoảng giữa thế kỷ này.

Nâng cao dân khí đòi hỏi chí khí của mỗi con người. Dù ở cương vị nào cũng quyết làm tròn bổn phận với năng suất và hiệu quả cao nhất. Danh nhân Nguyễn Công Trứ từng viết: “Làm trai đứng ở trong trời đất – Phải có danh gì với núi sông”. Suy ra ngày nat, dù là công nhân, nông dân hay trí thức, doanh nhân… ai ai cũng luôn tự nhủ phải làm được điều gì cho đất nước, góp phần làm rạng rỡ non sông.

Nâng cao dân khí đòi hỏi sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao. “Nhất hô bá ứng” vì sự phồn vinh của đất nước. Mỗi việc làm, mỗi lời nói, dù khen dù chê cũng phải dựa trên mẫu số chung là vì lợi ích của chính quốc gia, dân tộc. Khen không thực lòng, chê thiếu xây dựng, nói cho cùng, là làm nhụt dân khí.

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Đã bao lần Tổ quốc suy vi, ông cha nhất tề vùng dậy giành lại non sông. Trong công cuộc chấn hưng đất nước hiện nay, chúng ta triệu người như một, phải mang hết khả năng trí tuệ và nghị lực để phụng sự, làm tròn trách nhiệm con dân nước Việt.

Đó chính là phát huy cao độ sức mạnh tinh thần của toàn dân tộc, phát triển được sánh vai với các cường quốc năm châu.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,