Nguyễn Ước (1947 - )

09:54 CH @ Thứ Sáu - 23 Tháng Mười, 2009


Nguyễn Ước (sinh 1947)

- Sinh năm 1947 tại Hàm Hoà, Quảng Ninh, Quảng Bình
- Năm 1954, theo gia đình di cư vào Bồ Ðiền, Phong Ðiền, Thừa Thiên. Tốt nghiệp Ðại học Sư Phạm Huế, ban Việt Hán.
- Trước năm 1975, dạy Văn và Sử tại Huế, Ðà Nẵng rồi Tuy Hòa, đồng thời làm chuyên viên công tác phát triển xã hội. Có bài đăng trên các báo Giáo Giới, Văn, Bách Khoa, Trình Bày, Ý Thức, Xây Dựng, Sóng Thần, Ðại Dân Tộc, v.v...
- Năm 1989, vượt biển sang đảo Galang, Indonesia.
- Từ năm 1991, định cư tại Toronto, Canada; tác viên cộng đồng; cộng tác với các tạp chí, diễn đàn của Người Việt hải ngoại.

Tác phẩm đã xuất bản

Tác phẩm đã in trước 1975

Tội Của Họ (kịch)
Bài Ca Người Nô Lệ Mới (thơ)

Tại hải ngoại: (những cuốn có dấu * đã tái bản và phát hành trong nước do các NXB Văn Học, Văn Hoá Thông Tin, Hội Nhà Văn, Tôn Giáo...)
Giáo Lý Mới Thời Ðại Mới: Ðức Tin Công giáo (Sách Giáo lý của HÐGM Hà lan), dịch*
Chân Dung Một Giáo Hoàng, tuyển dịch
Ðức Giê-su: Cuộc Ðời Và Thời Ðại, dịch *
Krishnamurti: Cuộc Ðời Và Lời Giảng, biên dịch *
Tập I: Ðời Không Tâm Ðiểm *
Tập II: Dòng Sông Thanh Tẩy *
Tập III: Krishnamurti Tinh Yếu *
Chuyện Kinh Thánh của Pearl Buck, dịch *
Về Từ Cõi Chết của Elie Wiesel, dịch *
Tập I: Ðêm *
Tập II: Rạng Sáng *
Tập III:Tai Nạn *
Chuyện Người Hành Hương, dịch và chú giải *
Máu Hồng Y của Brian Moore, dịch *
Hiến Chương Nhân Bản 2000, dịch và chú giải
Một Hồ Sơ Chủ Nghĩa Hậu Hiện Ðại, biên khảo *
Trăng Huyết, trường thiên tiểu thuyết (chung với A. Grey)
Truyện Tì bà Của Nguyễn Bính, sưu khảo và chú thích
Cẩm Nang Sống Thiền, biên dịch
Một Thời Ðể Nhớ – Tuyển tập thơ chung 10 tác giả

Đại cương Triết học Đông phương
Đại cương Triết học Tây phương
Các Chủ đề Triết học.

Phỏng vấn, viết về tác giả

Bộ sách mới về Triết học của Nguyễn Ước(BBC)
Giới thiệu sách: Cẩm nang sống thiền của Nguyễn Ước
Một bài thơ mới tìm được: Tiếng hát người nô lệ mới
Phỏng vấn Nguyễn Ước về cuốn Trăng Huyết

Các bài viết

Họ đã sống và được đối xử ra sao?
HIẾN CHƯƠNG NHÂN BẢN 2000, Lời kêu gọi một Chủ nghĩa Nhân bản toàn cầu mới
Triết học Ấn Độ
Phật giáo thời kỳ đầu
Triết học Kỳ Na giáo
Nho giáo đại cương
Ðạo học đại cương
Ðại cương Phật giáo Đại thừa
Mật tông đại cương
Đại cương Thiền tông
Triết học tôn giáo
Đường vào triết học
Ý nghĩa của triết học
Nội dung của tri thức
Triết học khoa học
Paris, des Vietnamiens: những hạt bụi nghiêng mình
Ngôn ngữ và Luận lý học
Triết học tâm trí
Ðạo đức học
Triết học chính trị
Triết học lục địa
Các ngành triết học
Biên cương mới
Phạm vi của triết học ngày nay
Krishnamurti: Chân lý là đất không lối mòn
Định mệnh của một thi sĩ
Bàn về vạn vật
Dân tộc tôi, đồng bào tôi
Bàn về phẩm tính
Bàn về Lượng tính
Khalil, tên dị giáo
Kinh nghiệm toàn trị tại Trung quốc
Bàn về Không gian và Thời gian


FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: