3x7 hay 7x3?

08:23 SA @ Thứ Tư - 27 Tháng Bảy, 2005

Ai cũng biết rằng: 3 x 7 hay 7 x 3 đều có đáp số chung 21, nhưng nếu xét nó ở góc độ hiệu quả kinh doanh, lại thấy chứa đựng nhiều sự khác biệt thú vị. Trong phép nhân thứ nhất: 3 x 7 = 21, giả thiết "3" tương ứng với số lượng khách hàng, số lượng sản phẩm hoặc đồng vốn giao dịch và "7" là lợi nhuận thu được (một đồng vốn 7 đồng lời), thì "21" là kết quả kinh doanh. Phép nhân thứ hai: 7 x 3 = 21 cũng cùng một giả thiết như trên, nhưng phải 7 lần giao dịch ta thu được kết quả kinh doanh tương ứng (1 đồng vốn ta thu được 3 đồng lời). Đến đây thì bài toán này không còn là phép tính nhân thông thường nữa, mà đã trở thành sự lựa chọn chiến lược kinh doanh của từng chủ DN.

Click:

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: