5 công cụ để xây dựng thương hiệu

03:51 CH @ Thứ Ba - 16 Tháng Mười Hai, 2003

Xây dựng một thuơng hiệu mạnh, ngoài việc xây dựng và thực hiện một chiến luợc quảng bá hiệu quả, bạn đừng quên sử dụng tối đa 5 công cụ khác là: logo, hình tuợng, khẩu hiệu, nhạc hiệu, bao bì.

Không đặt tên có dấu, Logo dễ liên tuởng sản phẩm, Hình tuợng tạo thiện cảm, Đừng chọn những khẩu hiệu chung chung, Nhạc hiệu ngắn, dễ nhớ, Bao bì nổi bật - là 5 công cụ để xây dựng một thương hiệu tốt.

Click

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: