Cảnh báo xã hội

07:29 CH @ Thứ Năm - 19 Tháng Tư, 2018

Môi trường xã hội nếu: Dân trí thấp, Lãnh đạo tồi; Khép kín/ lạc hậu, Đạo lý/ Chuẩn mực hỏng, Tâm lý/ lối sống cực đoan...

LinkedInPinterestCập nhật lúc: