Chính Đảng và suy nghĩ của Chúng Ta

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
02:21 CH @ Thứ Năm - 12 Tháng Hai, 2009

Tại sao tôi viết bài này? Lại viết từng từng mục có vẻ như ‘Sách Giáo Khoa’… Nhưng không phải vậy! Tôi không thể viết lại những điều mà vô vàn sách nghiên cứu về Chính trị đã từng được các học giả trong ngoài nước viết. Tôi muốn một cách rất ngắn gọn, súc tích, Bạn đọc nhận Chân ra một Chính Đảng, với các khía cạnh ( Chính trị / Kinh tế / Xã hội ) đúng đắn và lương thiện như một Xã hội tiến bộ cần phải có, cần phải tôn trọng…

Các Bạn đối chứng tốt hơn khi nhìn nhận Chính Đảng như các bạn lựa chọn và mong muốn. Điều đặc biệt là cho thấy mỗi Công dân đều có cơ hội có thể tham gia vào đó… :

1. Chính Đảng là gì?

a. Tập hợp một nhóm người có cùng chí hướng Xã hội trong một tổ chức pháp nhân được Hiến Pháp thừa nhận

b. Mục tiêu cải cách xã hội, biện pháp chính trị, nguyên tắc Điều lệ là tối cao

c. Mấu chốt là một cách hợp Hiến giành được quyền lực tham gia vào hệ thống quản lý Nhà nước điều hành Quốc gia.

2. Tại sao muốn tham gia lãnh đạo xã hội phải có một Chính Đảng?

a. Vì là Tổ chức phản ánh mức độ cao nhất ý chí nhằm đến các lợi ích xã hội, bởi vậy được xã hội thừa nhận ở mức cao nhất về vai trò và quyền lực Nhà nước

b. Vì phải có Cương lĩnh, làm bệ phóng cho đại biểu của mình có ghế trong Quốc hội, từ đó hợp thức, hiện thực được chính Cương lĩnh đó

c. Nhờ Chính đảng, mới có vị thế chính trị chính thống, tương tác và đối trọng với hệ thống quyền lực hiện hành cao nhất

3. Năm phương pháp thực hành cơ bản của một Chính Đảng

a. Giương lên Sứ Mệnh tiên phong xã hội, như Tôn chỉ xuyên suốt một thời kì lịch sử, đồng thời xây dựng hình ảnh Lãnh tụ mang tính ( Dân tộc + Xã hội + Quốc tế )

b. Đưa ra Chủ thuyết hành động chính trị và trình diện những ‘gương mặt ưu tú nhất’ trong Ban Lãnh đạo có khả năng hiện thực hóa

c. Chương trình hành động cải cách Xã hội từng giai đoạn với tính đúng đắn nhất và với ý chí, trách nhiệm chính trị cao nhất

d. Khẩu hiểu tạo lòng tin với mọi lực lượng Quốc nội và Quốc tế, tập trung sức mạnh của Lập Pháp + Hành Pháp + Tư Pháp để có khả năng hành động tối đa

e. Xây dựng liên minh các tổ chức hợp pháp trong Xã hội trong nhằm chia sẻ, củng cố và làm vững mạnh quyền lực lãnh đạo của Chính Đảng.

Một Chính Đảng tiến bộ là phải nhận về mình trách nhiệm cao nhất tôn vinh và đặt các Giá trị Đạo đức Xã hội lên Ngai Vàng để phụng sự, chứ không phải là chiếm Ngai Vàng cho chính nó

Dưới đây là Tổng kết thêm của tôi về Thuật Chính trị:


Cập nhật lúc:

Nội dung khác