Cờ bạc

Nguyễn Văn VĩnhĐăng Cổ Tùng Báo, số đầu tiên, thứ Năm ngày 28 tháng Ba năm 1907
11:00' CH - Thứ bảy, 25/02/2017

Ở Hà-Nội bây giờ tuy nhà-nước có phép cấm, nhưng vẫn còn nhiều nơi mở cờ-bạc lậu...

Không kể những đám quần năm tụ ba tổ-tôm, tài-bàn, đánh bất, lại còn có ba bốn nhà mở đổ-chữ, ở phố hàng Buồm và phố hàng Bạc.

Sòng thì người Khách (Hoa kiều-b/t) đứng mở; An-nam thì vài ba người đến đánh, vừa đánh cho mình vừa đánh hộ cho kẻ khác, bởi vì những sòng ấy không dám bạ ai cũng cho vào, sợ có kẻ phán chăng.


Phố Hàng Bạc đầu thế kỷ 20

Ta cũng biết rằng lính Phút-lit (tức là lính tuần-thành) vẫn dình mò mãi, nhưng mà nhiều sòng kín lắm không sao bắt được. Họa chăng chỉ những người vào đánh định giúp Đội-xếp thì may ra mới bắt được mà thôi, nhưng người An-nam ta các việc khác có giữ được kín hay không thì ta không được rõ, duy chỉ có một điều giữ hộ cho anh Khách, để nó vét của dân mình, thì trông trừng như là có nghĩa với nó lắm.

Than ôi! Tưởng rằng thời nay thì An-nam cũng đã mở mắt cả rồi, ai ngờ lại còn có người dại như thế? Một chuyện đổ-chữ lớp trước đã mở ra biết bao nhiêu là người bại hoại, mất cơ mất nghiệp, bán vợ đợ con, gi tích lại có nhà đến bây giờ còn nhớ, mà vẫn không chừa!

Phố Hàng Buồm đầu thế kỷ 20

Ta nói đây thì nói, chứ cũng trắc rằng người đánh bạc thì không có tài nào mà nghe ta được đâu! Họa may chỉ có những người chưa dúng vào thùng chàm thì có nghe ta chăng mà thôi.

Một điều lạ lùng thay! Cờ bạc với nhau không đủ thích, lại phải đem tiền đến cúng chú Khách mấy thực phi chí.

Lắm lúc nghĩ chú Khách bây giờ cũng đã theo thế tục, học văn minh; nhưng còn một điều hay mở cờ-bạc, ăn dỗ tiền kẻ dại, điều ấy cũng là một cái màng xấu làm nhòa mất cả cái vừng đông mới mọc bên nước Tầu.

Đi kiếm tiền các nước đem về làm giàu cho nước nhà là một điều hay, nhưng đi làm những nghề mẹ-mìn ấy thì tức là một điều bêu xấu nước Đại-thanh đấy.

“Cờ bạc thế kỷ 21”

Ta trắc rằng các ông Khách có trí và làm đàn anh trong các hàng hiệu cũng nên can các kẻ đàn em cho khỏi làm điều xấu ấy.

Cờ bạc
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,