Dân bàn chuyện học

03:51 CH @ Chủ Nhật - 29 Tháng Sáu, 2003

Vấn đề giáo dục của nước ta đang được quan tâm rất nhiều. Dư luận, báo chí đang phản ánh, người đọc đang đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh chất lượng giáo dục hiện nay. Những gì cần phải nhìn nhận lại và những gì cần hoạch định cho tương lai?

Tôi không phải là những người làm công tác giáo dục nhưng tôi luôn quan tâm đến công tác giáo dục và chất lượng giáo dục. Diễn đàn “Dân bàn chuyện học” trên báo Lao động đã gỡ cho tôi nhiều điều, tôi rất tâm đắc với các ý kiến đặt ra.

(Nguyễn Văn Sơn, Krông Ana - Đắc Lắc)

LinkedInPinterestCập nhật lúc: