Dân biết, dân bàn...

12:11 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Tám, 2005

Một số vị quan liêu thi hành dân chủ với dân theo kiểu:

Dân biết

Dân biết những điều "quan" hé cho
"Quan" rằng "Bí mật này rất to!"
Những điều "bí mật"... dân thừa biết!
Điều dân cần biết, "quan" chẳng thò!

Dân bàn

Dân biết gì đâu! "quan" giục bàn
Bàn cái... vẩn vơ (đúng ý "quan"!)
Bàn mãi, mệt nhoài vô tích sự
Bao nhiêu cuộc họp toi công, tan!

Dân làm

"Quan" giục : "Bàn rồi, làm cố mau!"
Dân làm è cổ, "toát xì dầu"
"Quan" đưa kế hoạch lung bung quá
Kết quả cuối cùng chẳng đến đâu!

Dân kiểm tra

"Điều tra thật kỹ, kiểm tra đi!"
Tham nhũng lành nghề, "quan" sợ gì!
Bịt mối, "quan" làm siêu bí mật
Kiểm tra cay mắt, chẳng được chi!

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: