Đi ngược quy luật

03:51 CH @ Thứ Sáu - 25 Tháng Tư, 2003

Luật Phổ cập giáo dục Tiểu học của Nhà nước ta ban hành năm 1991 quy định: "Học sinh đạt trình độ giáo dục tiểu học được cấp bằng tốt nghiệp" (Điều 10). Thực hiện Luật Phổ cập giáo dục Tiểu học (PCGD TH), Bộ GDĐT đã có nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có biện pháp đa dạng hoá chương trình, tài liệu trên cơ sở mục tiêu thống nhất (ở giai đoạn này, sau khi tốt nghiệp lớp 5, đa số trẻ em tiếp tục học lên lớp 6, còn một bộ phận nhỏ hơn các em đã  phải rẽ ngang để đi vào cuộc sống ngoài nhà trường) biện pháp đa dạng hoá hình thức tổ chức cho trẻ em học tập và việc quản lý đánh giá trình độ tiểu học của học sinh lớp 5, nhờ vậy mà đến tháng 6.2000 cả 61 tỉnh thành đã đạt chuẩn Quốc gia về PCGD TH và xoá mù chữ.Trình độ giáo dục tiểu học của học sinh được chú ý toàn diện trong quá trình học sinh từ lớp 1 đến hết lớp 5, nhưng để cấp bằng tốt nghiệp thì chỉ tiến hành đánh giá học sinh về kiến thức và kỹ năng cơ bản thuộc môn tiếng Việt và toán.

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Bộ GDĐT đã xử lý theo 2 cách: Tổ chức thi hết lớp 5 và xét công nhận tốt nghiệp cho những  học sinh có điểm tổng kết đạt từ trung bình trở lên. Chủ trương tiến hành thí điểm việc xét công nhận trình độ giáo dục tiểu học để cấp bằng tiểu học nhằm mục đích bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học theo hướng chuẩn hoá bậc tiểu học giai đoạn đầu thế kỷ XXI (sau năm 2000). Bỏ kỳ thi tiểu học sẽ được thay thế bằng trình độ quản lý tốt hơn, bậc tiểu học được chuẩn hoá đầy đủ, toàn diện hơn về mục tiêu giáo dục, chương trình và SGK, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất - thiết bị, công tác quản lý bậc học, v.v...

Ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, hiện không có nước nào còn giữ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, vì nó không còn phù hợp với quy luật phát triển của giáo dục. Từ năm 2000 đến 2010, ở nước ta, giáo dục cũng đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới: Phổ cập bắt buộc và đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, đổi mới giáo dục theo định hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Vậy mà cả nước vẫn tốn nhiều công sức, tiền bạc vào việc tổ chức thi TNTH là việc làm không còn phù hợp.

Nguyễn Kế Hào (nguyên Vụ trưởng Vụ Tiểu học)

LinkedInPinterestCập nhật lúc: