Doanh nghiệp, doanh nhân - Đôi điều trăn trở

11:30 SA @ Thứ Sáu - 22 Tháng Bảy, 2005

Doanh nhân và doanh nghiệp

Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một quan niệm thống nhất, một định nghĩa chuẩn mực thế nào là doanh nhân. Chúng tôi cho rằng, doanh nhân không đơn giản là nhà kinh doanh, bởi việc buôn bán, kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận bằng đồng vốn hoặc bằng sức lao động mà chúng ta quen gọi là "lấy công làm lãi".

Quan niệm về doanh nhân không thể đơn giản như thế. Bởi đối với sự phát triển của xã hội, doanh nhân phải là những người có đầu óc sáng tạo ra không những tiền bạc, của cải vật chất mà còn phải tạo ra các giá trị gia tăng cho xã hội.

Con đường dẫn đến việc thành lập doanh nghiệp của các doanh nhân rất khác nhau: có người do khát vọng làm giàu, có người muốn tự khẳng định mình, có người vì thích mạo hiểm, thích sáng tạo, kinh doanh… nhưng dù động cơ gì thì đối với họ, hiệu quả kinh doanh vẫn là mục tiêu cao nhất. Một doanh nhân chẳng thể được gọi là thành đạt nếu làm ăn thua lỗ, họ chẳng những không giàu mà những người làm việc cho họ cũng sẽ nghèo. Một doanh nhân không thể gọi là thành đạt nếu làm giàu bất chính.

Click:

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: