Dùng thử sản phẩm

08:44 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Mười, 2005

Người môi giới hôn nhân nói với một cô gái:

- Tôi đang có một anh chàng rất tốt cho cô. Anh ta hầu như đáp ứng đủ những yêu cầu mà cô đưa ra. Nhưng anh ta là một doanh nhân. Cô biết đấy, doanh nhân họ rất thực tế. Anh ta nói là muốn “dùng thử sản phẩm” trong 1 tuần trước khi quyết định.

- Anh có thể nói như vậy với một cô gái tử tế hay sao? – Cô gái giận dữ nói – Hắn rõ ràng là một kẻ không ra gì! Thực tế ư? Bảo với tên doanh nhân đó là tôi không chấp nhận “dùng thử” nhưng tôi có thể cho anh ta xem khoảng 50 thư khen ngợi của những khách hàng trước.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: