Giới thiệu sách "Tư duy lại cuộc đời"

06:13 SA @ Chủ Nhật - 10 Tháng Mười, 2004

Xem thêm:

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, Điều khiển học và Khoa học hệ thống đã phát triển, lớn mạnh như một ngành khoa học chủ đạo của thế kỷ XX. Lịch sử đang chứng minh tính đúng đắn luận điểm do nhà triết học Đức Goldner Klaus đưa ra năm 1965: "Điều khiển học đang đẻ ra những tư tưởng mới của Triết học".

Thật vậy, điều khiển học & khoa học hệ thống thực sự trở nên hữu ích, đóng góp có giá trị cho Thế giới quan, Nhân sinh quan của mỗi chúng ta. Chuyên luận này là kết quả tổng kết của Giám đốc công ty Bùi Quang Minh về những ảnh hưởng của Điều khiển học và Khoa học hệ thống tới Thế giới quan của mỗi người...

LỜI NÓI ĐẦU

Triết học, với vị trí trung tâm của mình, vận động cùng sự phát triển của khoa học và văn hoá nhân loại. Triết học có giá trị hết sức quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của xã hội và mỗi người, thắp sáng những suy tư của con người trong những thời điểm trọng đại của nhân loại. Đã có lời khuyên rằng “Mỗi người chúng ta hãy triết lý và con người không thể thiếu được triết lý”.

Triết học, trên bình diện của khoa học chân chính, phát triển dựa trên thành tựu khoa học của các ngành, sử dụng những hiểu biết về các hệ thống vật chất, hình thức vận động vận chất... để làm phong phú thêm triết học duy vật. Triết học và khoa học công nghệ đương đại có mối quan hệ qua lại gắn bó:

  • Khoa học công nghệ đương đại cung cấp kiến thức cơ sở, quan điểm mới, phương pháp tư duy mới ngày một đúng đắn hơn, giúp trả lời cho những câu hỏi triết học của thời đại
  • Triết học không những khái quát các thành tựu của các khoa học cụ thể và của thực tiễn loài người mà còn liên kết chúng lại thành một khối thống nhất và là cơ sở phương pháp luận hay tiền đề sự phát triển hơn nữa của các tri thức khoa học.

Khoa học công nghệ ở thế kỷ XX đã phát triển như vũ bão cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng to lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội loài người và nhanh chóng dẫn dắt chúng ta mở rộng những luận điểm, những kết luận quan trọng của triết học.

Trước đây, sự phát triển của khoa học tự nhiên thế kỷ XX đã chứng tỏ luận điểm của Lenin trong “Bút ký triết học”: “Vật lý học hiện đại đang đẻ ra những tư tưởng của duy vật biện chứng”. Ngày nay, chúng ta chứng kiến luận điểm của Goldner Klaus, viện trưởng viện triết học Đức (Điều khiển học và Triết học,. 1963) “Điều khiển học đang đẻ ra những tư tưởng mới của triết học”. Như vậy cốt lõi tư tưởng duy vật đã có thêm một bước tiến mới: từ việc coi bản chất vật chất theo quan điểm vật lý học tiến lên bổ sung thêm thuộc tính then chốt của vật chất là thuộc tính điều khiển từ thành tựu của điều khiển học.

Thực tế, điều khiển học đã chọc thủng nhóm hiện tượng then chốt nhất của sự vận động của các hệ vật chất - bừng sáng lên các hiện tượng vật chất mà chúng ta chưa từng nghiên cứu trong hoạt động nghiên cứu hiện thực trước kia. Nó làm trẻ lại hoặc tái sinh hàng loạt lĩnh vực khoa học và là điểm quan trọng để tổng hợp mọi kiến thức khoa học mới vào triết học.

Nếu như trước kia, kiến thức vật lý học là nền tảng của văn hoá chung loài người và từ đó hình thành nên các dòng triết học duy vật thì ngày nay lý thuyết hệ thống và điều khiển học đã trở thành một nền tảng căn bản thứ hai của văn hoá chung nhân loại...

G. Klaus đã từng khẳng định vai trò của Điều khiển học đối với sự nhảy vọt về chất của quan điểm triết học như sau: “Kinh nghiệm lịch sử đã dạy chúng ta rằng ở đâu mà chúng ta diễn đạt các khái niệm cũ, nội dung cũ theo một cách mới trong phạm vi của lý thuyết mới, rộng rãi hơn thì bao giờ chúng ta cũng nhận được một cái gì đó hơn là cái nhắc lại cái cũ. Trong phạm vi hệ thống khái niệm mới thì cái cũ nhận được nội dung mới

Cuộc sống không được kiểm nghiệm là một cuộc sống vô nghĩa.(Socrates)

Ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học, công nghệ, văn hoá chung của loài người triết học còn cải tiến, soi rọi cách thức chúng ta suy nghĩ, xác định mục đích và hành động đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày ngang tầm nhận thức tiến bộ của thời đại.

Chuyên luận này là quá ngắn ngủi để bạn có thể đi tới ngọn nguồn của bất kỳ chủ đề nào nêu ra ở đây. Nó chỉ có thể cung cấp và gợi mở cho các bạn những hiểu biết cơ bản nhất về điều khiển học, khoa học hệ thống, các luận điểm Thế giới quan mới và những suy nghiệm tác giả thu nhận được qua vận dụng những nhận thức khoa học mới ấy. Hy vọng, chuyên luận này sẽ giúp bạn đọc cập nhật hiểu biết, khai thác được nhiều điều hữu ích cho cuộc đời, để chúng ta cùng sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Mời các bạn đón đọc...

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung khác