Khúc Đồng Dao 9

04:43 CH @ Thứ Bảy - 11 Tháng Năm, 2019

...Nếu đi ở đợ
Chỉ nhọc cái thân
Còn kẻ tham sân
Mắc tròng vào cổ
.
Muốn không nạn khổ
Sòng phẳng cuộc chơi
Quy tắc trong đời
Đừng mang tội nợ

.


.

Dù thân hay sơ
Chẳng nên xung đột
Điều xảy ra một
Có thể sinh nhiều
.
Đâu cần bao nhiêu
Miễn là ích thiện
Đường xa chưa đến
Hạnh phúc hành trình
.
Hạt gạo trắng tinh
Gọi tên 'ngọc thực'
Dù đen như mực
Vẽ tranh hữu tình
.


.

. Nếu chưa bình minh
Hãy ngon giấc ngủ
. Nếu mà chưa đủ
Hãy dịu nhẹ lòng
. Nếu sa mênh mông
Hãy vui bát ngát
. Nếu chưa biết hát
Hãy nghe nhạc đời
. Nếu có lạc trôi
Hãy thuận dòng lớn
. Nếu va khốn đốn
Hãy tạm trú chân
. Nếu thiếu cái cân
Hãy thiệt một tí
. Nếu đầu bị bí
Hãy mở trái tim
. Nếu oan trái dìm
Hãy tin Bồ Tát
. Nếu mà vỡ bát
Hãy sạch bàn tay
.


.
Mười điều thẳng ngay
Phương nào cũng mở
Nếu đi ở đợ
Sẽ thoát suy mòn
Sống láo nhơn nhơn
Muôn trùng kiếp nạn

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Đồng dao số 8

  26/01/2019Nguyễn Tất Thịnh. Lửa thử Vàng sa, khi ra quý bội ;
  Sắt mà sợ tôi, chẳng nên Thép sáng...
 • Đồng dao: Hành trình con người

  13/05/2015Nguyễn Tất ThịnhTừ đâu thời gian
  Dòng trôi lặng lẽ?
  Năm châu bốn bể
  Giọt lệ trần gian?
 • Đồng dao cho người lớn

  19/01/2014Nguyễn Tất ThịnhAi bảo người lớn không thể còn có những bài Đồng Dao của mình ? Tôi đã làm bài Đồng Dao này cho tôi, và vì là Đồng Dao, tôi muốn chia sẻ, cùng hát lên với các Bạn…
 • Đồng dao cuộc sống

  19/01/2014Nguyễn Tất ThịnhTương lai tươi sáng
  Bởi tốt từng ngày
  Tích luỹ điều hay
  Trong từng việc nhỏ...