Làm giàu tri thức của bạn

03:51 CH @ Chủ Nhật - 29 Tháng Sáu, 2003

Xu hướng học tập của Sinh viên, ngày nay chủ yếu là tự nghiên cứu, thu thập kiến thức trong tài liệu, sách vở... với nhiều loại phương tiện sẵn có, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.

Mặt khác, với sự bùng nổ của thông tin hiện nay các quan niệm, các nhận định, các phương pháp tiếp cận khoa học ngày càng đổi mới. Sinh viên không dễ có ngay thu hoạch của mình nếu chỉ bằng lòng với “cua” tài liệu mình có, hoặc những gì các giáo sư giảng, mà càng cần phải suy nghĩ, so sánh, suy xét xa hơn để tìm ra thực chất vấn đề cần nghiên cứu. Chính vì lẽ đó, điều trước hết phải biết cách đọc sách có hệ thống (vì đọc sách là công việc hàng ngày chủ yếu để thu nhận kiến thức)

- Đọc sách có hệ thống có nghĩa là tìm hiểu vấn đề từ gốc, theo một lôgic từ các tác phẩm cổ điển mà các tác giả đã đặt ra và lý giải trong một điều kiện lịch sử khoa học nào đó. Từ đó đến nay, sự lập luận, phản bác hay kế thừa phát triển ý niệm đó có khác đi không, theo một phương pháp khoa học nào?... Chính trong quá trình tìm tòi, mày mò đó sinh viên có được lòng say mê, ham tìm hiểu cặn kẽ vấn đề để cuối cùng rút ra kết luận, quan niệm tâm đắc của mình. Đó cũng là một quá trình sáng tạo, đồng thời giúp ta học tập được phong cách làm việc bền bỉ, kiên trì cách đặt vấn đề, lý giải vấn đề của các tác giả, các nhà khoa học.

- Đọc có hệ thống cũng tức là tìm ra lôgic của vấn đề theo một trình tự phát triển nào, chúng có liên quan tới vấn đề khác, để trên cơ sở ấy ta có cách khái quát, tổng hợp so sánh với các hiện tượng biểu hiện của vấn đề đó mà không bị chệch hướng, miên man, giữa được đinh hướng trong nghiên cứu là rất quan trọng đối với bản lĩnh của người Sinh viên biết chuyên sâu.

Trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại và lượng thông tin đồ sộ, đa chiều như hiện nay, các ngành khoa học luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, chẳng hạn giữa kinh tế và văn hóa, giữa môi trường và công nghiệp hóa, hiện đại hóa... vì vậy sinh viên không thể chỉ bằng lòng với tập “cua” tài liệu có trong tay, hoặc không phải cần chỗ nào thì dở ra đọc ngay chỗ ấy, cũng không cần tranh luận với thầy, với bạn...

Khoa học luôn phát triển, sinh viên cần hướng về tương lai, phải hiểu nhiều ngành để chuyên sâu một ngành.

Trong thực tế rất nhiều người ham đọc sách, đọc rất nhiều nhưng chưa chắc đã hiểu, đã nâng cao được trí tuệ, nếu không biết cách đọc sách, hơn thế nữa là cách đọc có hệ thống.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: