Lụt thông tin

03:51 CH @ Chủ Nhật - 07 Tháng Mười Hai, 2003

Lượng thông tin mà mỗi người tạo ra mỗi năm là khoảng 300 Mb. 46% thời gian của một người là dùng để tiếp cận thông tin mỗi ngày. Việc sử dụng Internet, máy tính và điện thoại ngày càng nhiều làm lượng thông tin khổng lồ mà con người đang trao đổi tăng lên khoảng 30% mỗi năm.

Ngày nay, việc lưu trữ thông tin số hoá của các sách, tạp chí, tài liệu tăng 43% trong ba năm qua dù việc lưu trữ trên giấy vẫn còn phổ biến. Hiệu tượng này được các nhà nghiên cứu từ đại học Berkeley, California, Mỹ gọi là lụt thông tin.

Có khoảng 5 Exabytes thông tin được tạo ra trong năm 2002, tương đương với 500 lần lượng lưu trữ của thư viên Quốc hội Mỹ. Lượng thông tin mới phần lớn phát sinh từ các phát minh trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, làm người ta không muốn dùng đồ cũ.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: