Phan Châu Trinh *)

01:33 CH @ Thứ Ba - 22 Tháng Ba, 2016

Cụ sinh năm 1872, chết 1926, sống vỏn vẹn có 54 năm nhưng đời cụ ngang tàng, phong phú mà những người sống lâu hơn cụ không thể nào có được.

Bởi vị cụ đã gắn liền đời cụ vào đời sống của đất nước quê hương. Cụ là ở những số nhân vật lịch sử nếu không phải là những người làm nên lịch sử.

Lịch sử Việt Nam hồi đó thật là đen tối.

Thực dân Pháp đã làm xong công việc bình định. Họ đã thiết lập xong nền đô hộ ở nước ta.

Những phong trào Văn Thân và Cần Vương kể như đã tan rã.

Cụ Phan đã gặp Hoàng Hoa Thám và tiếp xúc với những nhà chí sĩ mai danh, ẩn tích rải rác khắp nơi. Cụ đã lén qua Tàu, qua Nhật để giúp cụ Sào Nam. Cụ tán thành phong trào Đông Du nhưng không đồng ý suy tôn Cường Để.

Cụ là ở số rất ít trong đám sĩ phu lớp trước có đầu óc dân chủ và ghét cay, ghét đắng chế độ vua quan.

Trong thư gửi cho Toàn quyền Beau năm 1906, chính cụ đã viết:

Mấy chục năm gần đây, ở trong chốn trào đình thì mấy anh quan đại thần khúm núm cho qua ngày tháng, làm việc vụ cho chiếu lệ thì thôi. Còn các quan ở các tỉnh, phủ, huyện thì ăn đút lót, cầu cạnh, chạy chọt, không còn biết liêm sỉ là gì. Máu thịt của dân càng ngày càng bị đục khoét, làm cho dân đến hết thế làm ăn, hiện tình trong nước bây giờ cảnh tượng thì tiêu điều, lương dân thì ly tán, phong tục đồi bại, lễ nghĩa mất hết, lập quốc hơn hai mươi triệu người, cái thời kỳ này đã bán khai mà bây giờ sắp trở lại dã man…

Cụ viết tiếp:

Quan Toàn quyền ơi! Chưa ai dám đến cửa quan lớn mà bày ruột phơi gan, kể cái tội của đám quan trường, tỏ cái khổ huống của bọn cùng dân, đã hai mươi năm nay rồi mà quan lớn chưa từng nghe thấy để cho nước Nam ngày nay thành một nước đau gần chết không thể nào trị khỏi. Đó là cái tội của bọn sĩ phu nước Việt Nam và cũng là cái ngộ điểm của chánh phủ Bảo hộ nữa”.

Tới nay đọc lại bức thư gởi Toàn quyền Pháp ta còn thấy thống khoái vô cùng. Cụ Phan đã nói thẳng, nói hết tất cả những thối nát, những tham nhũng, những tệ đoan của một triều đình và lên án nghiêm khắc cái triều đình đó.

Thái độ đó thật là can đảm nhưng cũng thật là độc đáo vì không ai lạ gì chế độ bảo hộ chính là một chế độ thực dân trá hình, và còn tệ hơn cả chế độ trực trị của thực dân.

Chính họ muốn như thế, chính họ làm như thế để khiến cho người Việt làm khổ người Việt, đàn áp người Việt để họ tha hồ thao túng và bóc lột. Vua quan hết thảy đều do họ lựa và họ lựa kỹ lắm, lựa toàn thứ Việt gian.

Do đó mà có người cho rằng cụ Phan đã quá thật thà khi viết bức thư tố cáo bọn Việt gian bán nước mà lại gởi ngay tới tay viên Toàn quyền là ông trùm thực dân ở xứ này.

Nếu nó ngu thì nó sẽ cho bắt cụ, nhốt cụ, làm tình làm tội cụ như đã đối xử với những người yêu nước khác.

Nhưng nếu nó khôn thì nó sẽ trọng đãi cụ, làm bộ nghe lời cụ, cũng cho sửa đổi chút đỉnh trong chánh sách cai trị của họ để làm bớt lòng công phẫn của dân nhưng vẫn là để duy trì chế độ thực dân chứ có lý do nào chỉ vì một lá thư mà họ buông tha cho ta được?

Họ không buông tha thì họ còn phải cần dùng đến những bọn tay sai của họ, còn phải duy trì cái triều đình thối nát đó, nói làm gì cho uổng tiếng, uổng lời?


Dù đau xót trước cảnh thực dân Pháp ngược đãi người Việt, quan điểm của Phan Châu Trinh trước mắt chưa nên đặt nhiệm vụ khôi phục chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, mà nhiệm vụ cấp bách là phải:

- Khai dân trí: bỏ lối học tầm chương trích cú, mở trường dạy chữ Quốc ngữ, kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa.
- Chấn dân khí: thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường, mọi người giác ngộ được quyền lợi của mình, giải thoát được nọc độc chuyên chế.
- Hậu dân sinh: phát triển kinh tế, cho dân khai hoang làm vườn, lập hội buôn, sản xuất hàng nội hóa...

Phan Châu Trinh yêu cầu chính quyền thuộc địa sửa đổi chính sách cai trị để có thể giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến đến văn minh. Ông đề cao phương châm "Tự lực khai hóa", vận động những người cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng, tuyên truyền tư tưởng dân quyền.

Phan Châu Trinh rất hoan nghênh việc Phan Bội Châu đã vận động được một số học sinh ra nước ngoài học tập và phổ biến những tài liệu tuyên truyền giáo dục quốc dân trong nước. Song, ông phản đối chủ trương bạo động và tư tưởng bảo hoàng của Phan Bội Châu.


Do đó mà có người cho rằng lập trường cụ Phan Tây Hồ là một lập trường cải lương chứ không phải là một lập trường cách mạng, nên coi cụ như một nhà chí sĩ, một chánh trị gia mà không nên coi cụ như một nhà cách mạng.

Làm cách mạng trước hết phải gây cơ sở quần chúng, công khai không được thì bí mật, ôn hòa không được thì bạo động và chắc chắn là phải bạo động trong tình thế đất nước hồi đó. Mà cụ thì ngoài anh em đồng chí tản mát, kẻ ở chỗ này người ở chỗ khác, cụ chỉ ôm một tấm lòng thành, một bầu nhiệt huyết, lúc nào cũng xông tới một cách công khai để đấu lý với những ai không bao giờ nghe những lý lẽ của mình.

Người ta hình dung cụ là một Tô Tần đi thuyết khách vua Triệu hay một Trương Nghi ở trước vua Tần.

Nhưng cụ hơn hẳn Tô Tần và Trương Nghi vì Tô, Trương thuyết khách để làm lợi cho bá chủ đặng nương tấm thân. Cụ Tây Hồmuốn thuyết phục bá chủ bỏ óc thực dân để thương yêu lấy những người dân nước Việt.

Và cố nhiên là cụ thất bại vì:
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời giặc Pháp lại thương dân mình

*
* *


Nhưng thất bại về một phương diện lại thành công ở phương diện khác. Thực dân tuy không để ý tới những ý kiến của cụ nhưng lại kinh ngạc về con người của cụ.

Họ kinh ngạc vì chưa từng có người nào khí phách ngang tàng như cụ.

Chung quanh họ chỉ còn có những kẻ nịnh bợ, trước mặt họ chỉ toàn những kẻ khúm núm sợ sệt, chứ chưa hề có người nào dám công khai nói ra những lời như cụ. Do đó mà họ đem lòng kính phục và kiếm đủ cách để mua chuộc cụ.

Một ông Công sứ tỉnh Quảng Nam thân hành đi thăm cụ. Một ông linh mục ở Trà Kiệu cũng thường lui tới làm quen với cụ, cố nhiên là đám quan lại ở Nam triều thì ghét cay, ghét đắng sẵn sàng chờ cơ hội để làm thịt cụ.

Cơ hội đến vào năm 1908, khi có phong trào kháng thuế nổi lên và đã khiến cho bao người bị bắt, bị xử, bị lên án gắt gao. Nam triều đã lên án chém ngang lưng cụ Trần Quý Cáp. Đối với cụ Tây Hồ họ cũng lên án trảm quyết nhưng lập tức Tòa khâm sứ can thiệp và bản án được đổi lại là “trảm giam hậu”, nghĩa là giam đó đã, sẽ chém sau.

Đồng thời Hội Nhân quyền cũng can thiệp và cụ được đày đi Côn Đảo. Ra đảo cụ còn được đặc ân không bị giam chung với anh em bạn tù và được ở ngoài tự túc. Cụ Phan chẳng hề mở miệng ra xin một cái ân huệ nào, và cụ chẳng bao giờ hãnh diện về cái chế độ đặc biệt mà cụ được hưởng.


Cụ Phan Châu Trinhgiai đoạn làm việc ở Bộ Lễ


Nhưng người Pháp luôn luôn có cách phân biệt đối xử, họ coi cụ là đối lập chánh trị nên ở tù, cụ vẫn được coi là chính trị phạm, khác với những người tù phiến loạn (rebelle). Một đàng là “tù ông”, “tù cha” khác với “thằng tù” khác.

Trong ý bọn thực dân cho rằng cụ Phan ít nguy hiểm như những tên tù khác. Như vậy thì trọng đãi mà tức là khinh thường.

Điều này không biết cụ có nghĩ tới không, nhưng còn có điều nguy hiểm hơn nữa là lối phân biệt đối xử của thực dân chính là một lối mua chuộc khéo léo.

Biết bao nhiêu người thấy được biệt đãi rồi sinh ra tự mãn, tự kiêu, tự đặt mình lên một địa vị cao hơn những anh em đồng cảnh ngộ, rồi lần lần xa anh em mà gần bọn cầm quyền. Từ đó đi đến chỗ thủ tiêu tranh đấu và thỏa hiệp với thù không bao xa.

Nhưng cụ Phan không để mắc vào cạm bẫy đó. Cụ luôn luôn giữ vững lập trường, luôn luôn đoàn kết với anh em và không bao giờ tỏ a nhơn nhượng yếu hèn trước mặt kẻ quyền thế.

Có những trường hợp kẻ mất tự do dễ để mất lập trường là họ chối bỏ chí hướng, phản bội anh em, mong lập công để chuộc tội và để mau thoát khỏi cảnh tù đày khổ cực.

Những kẻ đó cần phải học rất nhiều ở cụ Phan.

Khi Thống đốc Nam Kỳ thân ra Côn Đảo gặp cụ lo để chuẩn bị đưa cụ về nước theo lệnh ân xá của Chánh phủ Pháp, hắn hỏi cụ:

- Ông có quen biết Phan Bội Châu không?

Cụ thản nhiên đáp:
- Chính anh em bạn.

Thống đốc Pháp nói:
- Vậy thì ông cũng là đảng bài Pháp chứ gì?

Nhưng cụ Phan liền trả lời:
- Phan Bội Châu, hiệu Sào Nam là một tay hào kiệt ái quốc, trong nước không ai không biết. Ngày tôi ở kinh đô Huế thường qua lại luôn, đến nghị luận việc nước thì ý kiến giữa tôi và Sào quân, hai bên không đồng mà lại trái nhau hẳn.

Những người đã ở tù, có kinh nghiệm ở tù đều không ai nhìn nhận mình là anh em với một người “nguy hiểm”.

Đằng này cụ Tây Hồ chẳng những đã nhìn nhận cụ Sào Nam là bạn lại còn đề cao người bạn của mình trước mặt kẻ thù, thật là một thái độ quang minh chính đại, một thái độ quân tử cao đẹp vô cùng.

Mặc dầu cụ có nói là tư tưởng bất đồng để “gỡ mình” nhưng nếu không phải là viên Thống đốc đã được lệnh thả cụ mà lại là một tên thực dân khác còn cần phải điều tra thêm thì những lời nói của cụ cũng đủ kết tội cụ thêm nữa.

Nhưng:

Quốc thổ trầm luân dân tộc tụy
Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn


Cụ Tây Hồ không sợ Côn Lôn cũng như cụ không sợ bất cứ một nghịch cảnh nào. Do đó mà cụ làm cho đối phương phải kíh nể. Do đó mà cụ giữ mãi được cảm tình của những người yêu nước.

Cụ về, rồi cụ đi Tây. Ở đây lại càng nhiều thêm cạm bẫy. Đi theo cụ còn cậu con trai cần phải có tiền để ăn học.


Cụ Phan Châu Trinh và con trai Phan Châu Dật ở Pháp


Bộ thuộc địa Pháp cấp học bổng cho cậu và sẵn sàng chu cấp cho cả hai cha con sống đầy đủ ở nơi đất lạ quê người.

Họ chỉ đòi hỏi cụ có một điều là cụ đừng chống đối, đừng hoạt động, đừng làm gì để gây trở ngại cho chánh sách thực dân. Nhưng cụ vẫn không chiều theo họ được. Cụ vẫn liên lạc với những người Pháp dân chủ, có tư tưởng xã hội, nghĩa là những người Pháp không có đầu óc thực dân.

Cụ vẫn là linh hồn của kiều bào yêu nước và luôn luôn có mặt ở những cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu đen tối của Bộ thuộc địa và giới tư bản thực dân. Việc làm thống khoái nhứt là bức thư “thất điều” cụ gởi cho vua Khải Định và được công bố trước dư luận người Pháp. Cụ hạch bảy tội của tên vu bù nhìn rồi kết luận:

Bức thư này là một bổn viết bằng Hán văn gởi cho bệ hạ, ngoài ra còn dịch ra Pháp văn để đăng lên các báo và in truyền đơn để người Pháp công đoán. Một là vì Trinh này cùng bệ hạ đã đoạn tuyệt hẳn, không một chút quan hệ gì, chỉ đứng vào địa vị đối đãi mà thôi cho nên bức thư này không phải “dâng lên” mà là “gởi cho” bệ hạ. Hai chữ bệ hạ mà tôi dùng đây chẳng qua là xưng hô đã quen trong Hán văn mà thôi…


Cứ một việc làm đó cũng đủ truyền tụng muôn đời, đáng ghi vào lịch sử, nhưng cụ Tây Hồ còn nhiều việc khác làm cho bọn thực dân phải điên đầu. Họ mua chuộc cụ không nổi, họ xoay sang khủng bố cụ. Họ cúp học bổng của con cụ, họ không cấp dưỡng cho cụ nữa, họ quyết tâm bỏ đói cụ để cụ phải đầu hàng. Nhưng cụ không đầu hàng.

Kiều bào ở Pháp không bằng lòng cho cụ phải đầu hàng nên đã xúm nhau lại mà nuôi cụ. Nhưng cụ lại không bằng lòng cho đồng bào nuôi cụ. Cụ học nghề rửa hình để kiếm tiền độ nhật.

Nhiều khi cụ phải ra chợ lượm lông gà và những đầu củ cải để xào nấu mà ăn với bánh mỳ. Cụ thấy rằng muốn có sự độc lập về tư tưởng phải tránh sự lệ thuộc về kinh tế.

Cụ còn quan niệm được rằng không có nghề nào là nghề hạ tiện, khác hẳn với phần đông những chánh khách một khi đã có đôi chút tên tuổi là nhứt định phải sống cho ra vẻ chánh khách, phải đài các, phải xa hoa, mặc dầu có phải ký vào quỹ đen để thọ lãnh những món tiền bất chánh.

Trong hoàn cảnh đất nước hiện thời mà đồng đô la đã ngự trị lên tâm hồn bao nhiêu người tự xưng là chánh khách thì ta lại cần phải học tập ở cụ Tây Hồ những đức cần, kiệm, liêm, chánh, chí công vô tư.

*
* *


Tôi nhắc lại: cụ Tây Hồ không phải là một nhà cách mạng vì cụ không có một tổ chức cách mạng nào làm hậu thuẫn cho cụ.

Nhiều khi tôi có cảm tưởng là cụ đã đơn phương, độc mã xông vô hàng ngũ quân thù để phá rối.

Nhưng phá rối thì được mà không thể nào chiến thắng được đối phương.

Để làm được chuyện đó phải là con người có đảm lược, có khí tiết, không sợ khổ, không sợ chết và trước sau như một phải giữ vững lòng mình. Giữ vững lòng mình là một chuyện khó, rất khó. Biết bao nhiêu người đã nuôi dưỡng mộng lớn, mộng con, đã khó trước nạn dân, nạn nước, đã thề sống chết với non sông, đã coi thường bao nhiêu nguy hiểm và thử thách, nhưng rốt cuộc vẫn có những giờ phút yếu hèn mà sa ngã.

Sức chịu đựng của con người có hạn mà sự cám dỗ thì vô cùng.

Cụ Tây Hồ đã trải qua nhiều thử thách, thắng được mọi cám dỗ để giữ trọn vẹn một tấm lòng. Cụ hơn người ở chỗ đó và điều đó là điều ta cần học ở cụ.

Cụ thường hay nhắc lời sau này của Mạnh Tử:
“Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai võ bất năng khuất, thử chí vị đại trượng phu”.

Và cụ đã giữ được lòng không dâm, không di, không khuất trước tất cả những áp lực của đời cũng đủ là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta, nhứt là đối với những người đã hiến mình cho đất nước.

Việc cách mạng không phải là việc làm của một người. Nhưng muốn thành công thì trước hết phải giữ được đạo đức cách mạng.

Cụ Phan Tây Hồ đã cho ta một bài học về đạo đức cách mạng và tức là cụ đã mở đường cho cách mạng ở Việt Nam.

Chẳng những ở Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới, người làm cách mạng đều cần phải học tập ở cụ. Học cụ để giữ lòng. Có giữ được lòng mới mong giữ nước.


Đám tang cụ Phan Châu Trinh


Tượng đài Phan Châu Trinh


*) Hiệu là Phan Tây Hồ

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Phan Châu Trinh - cuộc đời và sự nghiệp

  23/03/2018Đinh Xuân LâmPhan Châu Trinh là một nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phong trào cách mạng Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX. Trong dịp dâng hương tưởng niệm 80 năm ngày mất của cụ, thiết tưởng việc ôn lại cuộc đời và sự nghiệp Phan Châu Trinh để rút ra những bài học cho hôm nay cũng là một việc làm cần thiết và bổ ích...
 • Thử nhìn lại vị trí của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong hành trình dân tộc vào thế kỷ XX

  26/12/2017Vĩnh Sính“Khi Pháp mới đến Đông Dương, nước An Nam đã chín muồi trong tình cảnh nô lệ”! Trong hoàn cảnh đất nước bi đát như thế, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là hai sĩ phu, hai bậc đại hào kiệt đi hàng đầu trong vận động giành lại độc lập dân tộc vào giai đoạn giao thời 25 năm đầu thế kỷ XX. Tuy cùng chung hoài bão cứu nước, lập trường của hai nhà chí sĩ họ Phan trên một số vấn đề căn bản của đất nước lại rất khác nhau, thậm chí có khi tương phản...
 • Phan Châu Trinh và lòng tin vào sức mạnh của tri thức văn hóa

  17/03/2016Nguyên NgọcNgày 24/3 vừa qua, chúng ta có một kỷ niệm lớn: 80 năm ngày mất của Phan Châu Trinh và sau đó mấy hôm, ngày 4/4 kỷ niệm 80 năm đám tang vĩ đại của ông mà Nguyễn Ái Quốc trong báo cáo gửi Quốc tế cộng sản hồi đó đã viết: “trong lịch sử người An nam chưa hề được chứng kiến một sự kiện to lớn như vậy bao giờ”...
 • Phan Châu Trinh và sự thức tỉnh dân tộc thế kỷ XX

  03/11/2015Đỗ Hòa HớiVề Phan Châu Trinh, trước đây đã có nhiều người nghiên cứu, nhất là về vai trò, vị trí của ông đối với phong trào cách mạng đầu thế kỷ. Tuy nhiên, do phương pháp, trình độ nhận thức, cững như do hạn chế về tư liệu mà sự đánh giá về ông cũng có nhiều điểm chưa thỏa đáng. Vấn đề Phan Châu Trinh trong điều kiện cho phép hiện nay đặt ra trước các nhà nghiên cứu nhiều khía cạnh mới mẻ. Trong bài viết này tác giả cố gắng tìm hiểu những đóng góp của ông vào sự thức tỉnh dân tộc đầu thế kỷ XX như là một thử nghiệm, một sự lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc...
 • Tư tưởng lập hiến của Phan Châu Trinh

  17/04/2015Phan Đăng Thanh"Còn như theo cái chủ nghĩa dân trị thì tự quốc dân lập ra Hiến pháp, luật lệ, đặt ra các cơ quan để lo chung cho mọi người... ". Tư tưởng lập hiến tiến bộ của Phan Chu Trinh được tác giả trình bày khá đầy đủ, cụ thể trong bài viết này.
 • Tư tưởng canh tân sáng tạo nền văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX của chí sĩ Phan Châu Trinh

  26/09/2014Đỗ Hòa HớiVới sự nghiệp đổi mới, vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa và hiện đại hóa văn hóa dân tộc đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua tìm hiểu chí sĩ Phan Châu Trinh, chúng tôi thấy ông là một tấm gương mạnh dạn canh tân và sáng tạo nền văn hóa dân tộc vào thời điểm đầu thế kỷ XX.
 • Ý nghĩa lịch sử của tư tưởng dân chủ của Phan Châu Trinh

  07/06/2014Nguyễn Đức SựSự thực, chủ nghĩa cải lương của Phan Châu Trinh là một hiện tượng nổi bật trong xã hội Việt nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XX. Nó chứng tỏ Phan Châu Trinh rất quan tâm đến sự tiến bộ và tương lai của nước nhà. Chính vì vậy mà ông muốn cải tạo xã hội Việt Nam lúc đương thời theo con đường cải lương...
 • Diễn từ tại lễ trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

  27/03/2010Dịch giả Phạm Vĩnh CưTrong sáng tác của Soloviev và của nhiều nhà tư tưởng Âu – Mỹ lỗi lạc khác, có thể tìm thấy nhiều chỉ dẫn và gợi mở quý báu cho sự phát triển cá nhân, cho sự điều hành quan hệ, giải quyết những mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội, chính vì thế mà việc dịch thuật và quảng bá những trước tác của họ rất đáng được xã hội và nhà nước Việt Nam cổ lệ và trợ giúp, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của đất nước và dân tộc.
 • Ra mắt Quỹ dịch thuật Phan Châu Trinh

  09/01/2007H.T.Một năm sau khi NXB Tri thức thành lập, quỹ Dịch thuật Phan Châu Trinh được ra mắt và khởi động những dự án lớn với tham vọng hỗ trợ và quảng bá việc dịch thuật các tác phẩm có giá trị thuộc Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới. Bắt đầu từ 2007, giải thưởng dịch thuật mang tên nhà chí sĩ Phan Châu Trinh sẽ được tổ chức thường niên...
 • Ảnh hưởng của “Tân thư” trong tư tưởng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

  17/07/2006PGS. PTS. Lê Sĩ ThắngĐối với các nhà nho Việt Nam yêu nước hồi đầu thế kỷ - những người đã từng bị Nho giáo bưng tai bịt mắt, đã thấy được ở một chừng mực nào đó sự lạc hậu của nhà trường Nho giáo và đang khao khát giải thích nhiều vấn đề có liên quan đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, thì “Tân thư" đã có sức hút mãnh liệt...
 • Phan Châu Trinh toàn tập

  05/10/2005Bộ sách “Phan Châu Trinh tòan tập” vừa ra mắt nhân dịp giỗ lần thứ 79 ngày mất của nhà chí sĩ họ Phan (24-3-2005). Hội khoa học lịch sử VN, trực tiếp là giáo sư Chương Thâu, nhà sử học Dương Trung Quốc và bà Phan Thị Minh - hậu duệ của cụ Phan Châu Trinh - đã sưu tập tòan bộ trước tác của cụ Phan và lần đầu tiên công bố đầy đủ nhất trong ba tập sách với tổng cộng hơn 2000 trang in khổ lớn...
 • xem toàn bộ