Quan niệm về trí thức và vị trí của trí thức với sự phát triển xã hội

08:52 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Tám, 2009

Đất nước đang tiến vào tương lai trong thời đại loài người tăng tốc chia sẻ nguồn tài nguyên tri thức bằng sự phát triển vũ bão của CNTT, truyền thông, thế giới Internet kỳ diệu. Quốc gia nào cũng khao khát làm chủ nền kinh tế tri thức mới. Vai trò và trách nhiệm của trí thức ngày càng trở nên quan trọng, thúc bách.

Chungta.comxin trân trọng giới thiệu chủ điểm về Người Trí Thức, tổng hợp lại các bài nghiên cứu hoặc tranh luận nhằm tạo ra một góc nhìn đa diện, nhiều chiều về chân dung người trí thức nói chung và vai trò, vị trí của họ đối với sự phát triển của cộng đồng, xã hội, quốc gia, dân tộc.

»Trí thức là ai?
»Suy nghĩ về khái niệm trí thức
»Nghĩ về người trí thức
»Trí thức nửa mùa
»
Trí thức là trí thức, cán bộ là cán bộ
»
Trí thức là người nắm bắt tương lai
»
Bàn về tính chủ thể của giới trí thức ở các nước thế giới thứ ba
»
Trí thức là ai?
»Trí thức Việt Nam thời toàn cầu hóa: Tư duy, kỳ vọng và trách nhiệm
»Kẻ sĩ xưa và nay
»Giữa đất và trời
»Thúc đẩy sự thịnh vượng
»Trí thức và nửa trí thức: Đến cả sự nhợt nhạt cũng giống nhau đáng sợ
»Để có lớp trí thức xứng đáng
»Nhân tài và sử dụng nhân tài
»Sự trung thực của người trí thức
»Gặp "ông chủ" Viet-study
»Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức
»Xuân thu nhã tập bàn về trí thức
»Phản biện xã hội

»Để trở thành thượng lưu: doanh nhân Việt còn bao xa?
»Phẩm cách quan trọng của người trí thức
»Khủng hoảng trí tuệ và sứ mệnh tầng lớp trí thức

Sự hình thành tầng lớp trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX

Bước sang đầu thế kỷ XX, toàn thể dân tộc Việt Nam phải đối mặt những biến động dữ dội chưa từng có trong lịch sử. Giống như con trai ngoài bể Đông, xót lòng mà phôi thai thành ngọc quý, một thế hệ tinh hoa đã hình thành trong nỗi đau của dân tộc và thắp lên ngọn lửa Duy tân - Khai sáng, góp phần soi đường cho cả dân tộc trong gần nửa thế kỷ đấu tranh khổ nhục mà vĩ đại này...


»Hành xử của trí thức dưới chế độ cũ
»
Sĩ phu, trí thức nước nhà xưa và nay

»
Cách mạng tháng 8 và người trí thức

»
Báo chí - nhà báo và sự hình thành tầng lớp trí thức hiện đại đầu thế kỷ XX

»
100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục: Trong cái nhìn hôm nay

»Những nhân tố quyết định sự xuất hiện tư tưởng cải cách ở Việt Nam thế kỷ XIX
»Tân văn - Tân thư và ảnh hưởng của nó đến tư tưởng yêu nước ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
»
Nhìn lại phong trào Đông Kinh nghĩa thục
»Tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
»Những “kỳ biến” trong làng báo đầu thế kỷ XX
»Các hệ tư tưởng và môi trường văn hóa, xã hội
»Việt Nam cần các tư tưởng Khai sáng
» Đông Kinh Nghĩa Thục, thử nhìn từ một góc độ khác
»Cách đây một thế kỷ, những người khổng lồ

Chân dung một thế hệ tinh hoa

Họ là những người đứng ở bản lề lịch sử, trưởng thành trong phút giao thời. Họ vừa ra sức chắt lọc và lưu giữ những tinh hoa của nền cựu học huy hoàng tồn tại hàng nghìn năm trong đời sống tinh thần dân tộc, vừa hồ hởi mở lòng đón nhận ngọn gió văn minh từ phương Tây tràn tới. Kết quả của cuộc giao thoa Đông-Tây, tân-cựu, cùng với lòng yêu nước nồng nàn và sâu sắc, đã tạo ra những người khổng lồ về cả tầm vóc trí tuệ, tư tưởng, lẫn sức mạnh khí phách, tâm hồn.

»Phan Châu Trinh và sự thức tỉnh dân tộc thế kỷ XX
»
Thử nhìn lại vị trí của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh trong hành trình dân tộc vào thế kỷ XX
»
Phan Châu Trinh - cuộc đời và sự nghiệp
»Tư tưởng canh tân sáng tạo nền văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX của chí sĩ Phan Châu Trinh
»
Người tạo nên vụ Big Bang 80 năm trước ở Sài Gòn
»
Tính cập nhật kỳ lạ của một tư tưởng lớn

»Gây dựng đạo làm giàu
»Huỳnh Thúc Kháng: Khí tiết người làm báo
»
Nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng: Học để làm người

»
2005 - "Phải tiến nhanh lên mà thôi"

»
Chí tiên phong

»Nguyễn Văn Vĩnh, một người Nam mới đầu tiên

»
Mỗi người có cách yêu nước riêng

»Chân dung thật của học giả Nguyễn Văn Vĩnh

»
Lý luận phê bình văn học của Phạm Quỳnh

»
Nhãn quan văn hóa của Phạm Quỳnh, qua du ký

»Sự công bằng lịch sử được trả lại
»
Nghiên cứu con người Việt Nam qua các trước tác của Nguyễn Văn Huyên

»Nguyễn An Ninh – một nhà báo thần tượng
»
Tìm lại chân dung một nhà báo hàng đầu Việt Nam

LinkedInPinterestCập nhật lúc: