Quốc hội đã tranh luận gay gắt khi biểu quyết

03:51 CH @ Thứ Sáu - 25 Tháng Tư, 2003

Quốc hội đã tranh luận gay gắt khi biểu quyết

Ngày 1.12.1998, Dự án Luật Giáo dục đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá X. Tại Khoản 1, Điều 27 quy định: "Học sinh học hết chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp...", ý kiến ĐBQH tập trung thảo luận khá gay gắt có nên tổ chức thi TNTH như dự luật đã quy định. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau.

Quan điểm của Bộ trưởng Bộ GDĐT:"Đã học là phải thi". Còn quan điểm của đại đa số ĐBQH đề nghị bỏ kỳ thi TNTH (trong phiếu xin ý kiến ĐBQH có tới 233/316 ĐBQH đề nghị bỏ kỳ thi này).

Tuy nhiên trình bày trước QH, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Minh Hiển vẫn: "Đề nghị cho giữ lại kỳ thi , nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, vì kinh nghiệm một số năm trước đây bỏ thi đã dẫn đến hiện tượng không đảm bảo chất lượng dạy và học ở bậc này". ĐBQH Nguyễn Thị Bình - Phó Chủ tịch nước - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT day dứt nói: "Mỗi lần thi là tốn kém hàng tỉ đồng, chưa nói đến sự căng thẳng vì mỗi lần thi "đẻ" ra nhiều tiêu cực. Tôi thấy thi là hình thức, không cần thiết thi. Thi không đạt lại phải tổ chức thi lại đến hai, ba lần để tốt nghiệp đạt 100%. Tôi hỏi, vậy tổ chức thi để làm gì và tôi khuyên bộ trưởng nên đắn đo". Trước sự "tha thiết" của Bộ GDĐT, Quốc hội đã thông qua với số phiếu đồng ý 61,08%. P.Y

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: