Thông báo Hội thảo Khoa học 29.11.2019

03:41 CH @ Thứ Ba - 26 Tháng Mười Một, 2019

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

Báo cáo 1: Không gian Topo Di truyền học & Thông tin vận mệnh

Diễn giả: Vũ Hữu Như, tác giả cuốn “Tiên đề Thứ tự và Không-Thời gian Sinh học”. Thời gian 1 giờ 15 phút. Gồm các phần:

 • Giới thiệu về một cấu trúc đại số
 • Về hai hệ thống định lượng: Lý thuyết Số & Lý thuyết Tập hợp
 • Không gian thực của con người và không gian toán học.
 • Không gian topo di truyền học và thông tin vận mệnh
 • Các không gian của các tập hợp sắp thứ tự khác (không gian mệnh lý học)
 • Sự sống với vô vàn bí ẩn

.

Báo cáo 2: Một cái nhìn triết học về bản chất sự sống

Diễn giả: Phạm Việt Hưng, tác giả cuốn “Định lý Gödel: Nền tảng của Khoa học Nhận thức Hiện đại”. Thời gian 1 giờ 15 phút. Gồm các phần:

 • Sự sống dưới con mắt của khoa học vật chất thuần túy
 • Sự sống – một cỗ máy thông tin
 • Ý thức – Đặc trưng phân biệt sự sống với cái không sống.
 • Kết luận – Sự sống thực ra là gì?

Sau 2 báo cáo có hơn 30 phút thảo luận

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Sách mới "Định lý Gödel: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại"

  26/09/2019GS. Phạm Việt HưngĐịnh lý Gödel, tức Định lý Bất toàn của Kurt Gödel, được đánh giá là đột phá toán học #1 của thế kỷ 20, một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất của loài người, sánh ngang với Thuyết tương đối của Einstein và Nguyên lý Bất định của Heisenberg,…