"Thu lượm" ý kiến đóng góp của nhân dân cho giáo dục

03:51 CH @ Thứ Ba - 13 Tháng Giêng, 2004

Trong 10 "đầu việc" của ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) triển khai vào năm 2004, trọng tâm vẫn là tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông, tiếp đến là xây dựng chương trình khung ĐH, CĐ và THCN. Đáng chú ý là nội dung "thu lượm ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội ủng hộ sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển" cũng đã được đưa vào nhiệm vụ ngành năm 2004.

7 việc còn lại gồm: Đưa hoạt động thi cử vào nề nếp. Phát triển mạnh giáo dục mầm non. Thực hiện tốt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục dân tộc. Tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Thực hiện kiên cố hóa trường lớp. Ứng dụng mạnh tin học vào quản lý. 

Ngoài ra, trong năm nay, ngành sẽ làm nòng cốt trong việc chuẩn bị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 khóa XI, và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua ngay trong năm.

Tại buổi giao ban, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cũng đã đề cập tới 3 yếu kém mà ngành cần khắc phục.

Thứ nhất, vấn đề chất lượng giáo dục đào tạo nói chung còn chưa ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bất cập thứ hai là cơ cấu GD-ĐT hiện đã bộc lộ nhiều bất hợp lý cần phải điều chỉnh. Nhận định của Bộ trưởng Hiển là cơ cấu này hiện còn chịu ảnh hưởng của tâm lý xã hội về nghề nghiệp. Có những ngành biết là dư thừa lao động nhưng nhiều người lại muốn vào học. Có ngành mở ra song có rất ít người muốn học. Giữa đào tạo nghề và đào tạo ĐH cũng vậy, tâm lý chung của mọi người là sau tốt nghiệp THPT phải vào ĐH.

Bất cập thứ ba là sự chênh lệch về giáo dục ở các vùng miền, dân tộc. Về việc này, Bộ GD - ĐT hiện đang nghiên cứu cải tiến chính sách ưu tiên đối với học sinh, sinh viên người dân tộc.

Hạ Anh

LinkedInPinterestCập nhật lúc: