Tổ chức kinh tế trong thời đại mới

Nguyễn Tất Thịnh
05:51' CH - Thứ tư, 16/05/2018
Trong bài ngắn này tôi trích phần nội dung cốt lõi vẫn chia sẻ với các nhà quản lý cả khu vực Công và Tư trong công tác nghiên cứu và giảng dậy của mình ( lược bỏ phần diễn giải... để rộng đường suy nghĩ tiếp của các bạn có quan tâm )...

.
Mọi tổ chức hiện đại đều hoạt động mang tính (kinh tế, thị trường, công nghệ, xã hội, quốc tế). Trong thời đại chúng ta đang chứng kiến (công nghệ 4.0 cuốn theo sự thay đổi lan toả sâu rộng, triệt để mọi điều...) và sẽ tiếp được chứng kiến, nổi bật 5 tính chất:
1. Nhu cầu tiêu dùng truyền thống của từng người với tính chất là ‘sinh học xã hội’ tăng theo cấp số cộng, nhưng nhu cầu thông tin của họ tăng cấp số nhân
2. Sự riêng tư cùng vấn đề của mỗi người như ‘tế bào gốc tự do’ trong khi họ có thể có không gian giao tiếp không biên giới, gây nên ‘bệnh của cộng đồng’
3. Nhờ các chuẩn mực trong tổ chức xã hội, và tiêu chuẩn công nghệ khiến các công việc đơn giản đỡ bất định hơn, nhưng trí tuệ nhân tạo lại vượt khỏi nó
4. Tương lai không còn là sự tiếp tục của quá khứ. Tính liên tục cùng quâ trình tích luỹ không là sự duy nhất, mà là khả năng thay đổi mang tính đột phá
5. Quản lý không còn dừng là môn khoa học mà nó vươn tầm, bị đòi hỏi trở thành một lĩnh vực giải phóng tư tưởng: hiện thực siêu năng của con người
.
Những kiến thức kinh tế ( vĩ mô, vi mô ) cùng những luận thuyết quản trị kinh doanh xưa đến gần đây chúng ta từng học, tiếp cận sử dụng như các giải pháp .... không còn hiệu dụng được bao nhiêu nữa.
.
Vì vậy trong khi các nhà khoa học quản lý nỗ lực đi tìm mô hình chung cho mọi tô chức kinh tế hiện đại, tôi cho rằng có 8 yếu tố chung của mọi mô hình của các tổ chức hiện đại ( dù chức năng gì cũng lấy tinh kinh tế làm trọng tâm ) cần phải có được ( để dẫn đầu tương đối trong một lĩnh vực / thời gian / không gian ) là :
  • Thị trường đầy đủ
  • Tích hợp thông minh
  • Hiệu quả cá thể
  • Tổ chức đột phá
  • Tiêu chuẩn toàn cầu
  • Văn minh nhân loại
  • Khai thác thông tin
  • Tái tạo các nguồn
Và mỗi tổ chức có chiến lược riêng, thành công theo cách của họ ( khác biệt, tập trung, dẫn đầu... ) trong phạm vi / thời gian / không gian xác định. Đó là sáng tạo!
Tổ chức kinh tế trong thời đại mới
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,