Tri thức quản lý tài chính – Phần quan trọng nhất trong tri thức cơ bản về đầu tư.

08:15 SA @ Thứ Hai - 24 Tháng Mười, 2005

Trong thực tế cũng có không ít người, họ hoàn toàn không được học hành đến nơi đến chốn, thậm chí không hề biết gì về Marketing, những lý luận về kinh tế nhưng họ vẫn trở thành những nhà doanh nghiệp giỏi, những nhà đầu tư thành công.

Thế nhưng, thành công của họ nhiều khi là do may mắn đem lại, cũng có khi là do sự thừa hưởng của vốn kiến thức sẵn có từ ông, cha hay do một tri thức nảy sinh trong kinh doanh … Dù sao thì như vậy cũng không thể hay bằng tự mình được trang bị tri thức và những tri thức này sẽ giúp mình nắm chắc được sự thành bại trong kinh doanh. Đối với một người kinh doanh thì tri thức nào cũng quan trọng, chẳng hạn tri thức trong việc đối nhân, xử thế … thế nhưng trong đầu tư làm giàu thì tri thức về quản lý tài chính là phần quan trọng nhất.

Click:

LinkedInPinterestCập nhật lúc: