Viết đơn giản mới là người thông minh

11:31 SA @ Thứ Năm - 05 Tháng Mười Hai, 2013

Những từ ngữ văn hoa cùng kiểu font chữ phức tạp - 2 thủ thuật thường được sinh viên áp dụng trong các bài viết của mình - được các chuyên gia đánh giá là xuất phát từ những người kém thông minh.

Nói một cách đơn giản hơn là những từ ngữ ngắn gọn và font chữ truyền thống sẽ khiến bạn trở nên thông minh hơn.

Daniel Oppenheimer tại Đại học Princeton đã thực hiện 5 cuộc thử nghiệm thay đổi độ phức tạp của từ vựng và kiểu chữ. Những bản mẫu bao gồm đơn xin cấp bằng tốt nghiệp, bản tóm tắt luận án xã hội học, bản dịch.

Những bài viết đơn giản bằng kiểu chữ dễ đọc được đánh giá là thuộc tác giả thông minh hơn, so với những bài viết rắc rối, phức tạp.

"Bất cứ thứ gì khiến chữ viết khó đọc và khó hiểu, như những từ dài không cần thiết và font chữ cầu kỳ, sẽ làm người đọc đánh giá thấp công trình và tác giả của nó", Oppenheimer nói.

Tuy vậy, ông bổ sung rằng nghiên cứu không ám chỉ những câu cú dài dòng là đều không tốt, mà chỉ nên sử dụng lúc cần thiết. Vậy thì tại sao nhiều người lại thích làm như vậy?

"Việc sử dụng những từ đao to búa lớn và kiểu font chữ hấp dẫn phổ biến ở sinh viên có thể bắt nguồn từ thực tế rằng họ không nhận ra những thủ thuật này có thể gây tác dụng ngược", Oppenheimer nói. "Một điều chắc chắn rằng cứ viết đơn giản và rành mạch, bạn sẽ được đánh giá cao hơn".

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: