Xã hội mở và những kẻ thù của nó (Tập 2- Cao trào tiên tri)

Người dịch: Nguyễn Quang A
02:39 CH @ Thứ Tư - 22 Tháng Tư, 2009

>> Tải file:(Download .PDF file, 3.37 Mbytes)


SỰ NỔI LÊN CỦA TRIẾT HỌC TIÊN TRI
Chương 11: Các Nguồn gốc Aristotlian của học thuyết Hegel
Chương 12: Hegel và Chủ nghĩa Bộ lạc Mới

PHƯƠNG PHÁP CỦA MARX
Chương 13: Quyết định luận xã hội học
Chương 14: Tính độc lập của xã hội học
Chương 15: Chủ nghĩa lịch sử kinh tế
Chương 16: Các giai cấp
Chương 17: Các Hệ thống pháp lý và hệ thống xã hội

LỜI TIÊN TRI CỦA MARX
Chương 18: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
Chương 19: Cách mạng xã hội
Chương 20: Chủ nghĩa tư bản và số phận của nó
Chương 21: Một sự đánh giá

ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA MARX
Chương 22: Lí thuyết đạo đức của chủ nghĩa lịch sử

HẬU QUẢ
Chương 23: Xã hội học tri thức
Chương 24: Triết học tiên tri và cuộc nổi loạn chống lại lí trí

KẾT LUẬN
Chương 25: Lịch sử có bất cứ ý nghĩa gì?

CHÚ THÍCH

PHỤ LỤC (1961, 1965)

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Xã hội mở và Những kẻ thù của nó (Tập 1- Plato)

    21/03/2009Karl R. PopperCó thể nói cuốn sách này là minh hoạ về ảnh hưởng dai dẳng và nguy hại của các tư tưởng lịch sử chủ nghĩa được phân tích kĩ [về lí thuyết] trong Sự Khốn cùng của Chủ nghĩa lịch sử
    của ông bằng các sự kiện và tư liệu lịch sử từ Plato đến Hegel và Marx. Cuốn sách này cũng có xuất xứ từ các năm 1930 và lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1943. Tập I này bàn về triết học cổ Hy Lạp và chủ yếu về Plato...