Suy nghĩ chiến lược

06:00 SA @ Thứ Sáu - 27 Tháng Mười, 2006

Cụm từ "có chiến lược" được sử dụng rất nhiều nhưng cụm từ đó thật sự có ý nghĩa như thế nào đối với những người làm quản lý cấp trung bình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật? Hãy xây dựng lòng tin và cố đem lại những thay đổi tích cực bằng lối tư duy có chiến lược về cách thức để nhóm của bạn có thể đóng góp vào những mục tiêu kinh doanh chung.

Những tư vấn viên về quản lý và đào tạo thường sử dụng cụm từ “suy nghĩ có chiến lược” khi nói về chiến thắng thương trường trước các đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Những người quản lý lâu năm thường dùng cụm từ này khi vạch chiến lược nhằm giúp cho công ty của họ có được khả năng cạnh tranh cao hơn. Mặc dù những ví dụ như vậy rất có ích cho việc hiểu lối suy nghĩ có chiến lược nhưng chúng đặc biệt không liên quan gì đến những người quản lý trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, những người luôn cố gắng duy trì sự hoạt động của các hệ thống mạng nội bộ hay cũng như xây dựng cho họ uy tín của một người chuyên nghiệp. Do vậy cách tư duy có chiến lược giúp những người quản lý trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật chỉ ra phạm vi quan tâm của họ như thế nào?

Click:
Cập nhật lúc: