Các Giới trong Xã hội và sự tương tác phát triển

Nguyễn Tất Thịnh
09:15' SA - Thứ hai, 30/10/2017

Chúng ta đã ở trình độ hiểu biết cao hơn, lại có quá nhiều thông tin, sự kiện chính trị / kinh tế / xã hội trong và ngoài nước để có được chính kiến, cách nhìn nhận đánh giá về các Giới trong đó và tư cách , năng lực của những người thuộc Giới của họ…Bản thân điều này tạo nên một thế năng / động năng lớn lao tạo nên sự thay đổi tích cực của xã hội.

Nói về nguy cơ của mọi xã hội khi nhìn vào Tầng lớp Đáy và Đỉnh của nó :

- Nhân dân hạng 3 không thể tạo ra Lãnh đạo, giới Chính khách hạng 1. Chính khách hạng 3 không thể kéo Nhân dân lên thành hạng 1

- Khi để leo lên vị trí cao trong Xã hội phải bằng những cách thức hạ đẳng, không theo chuẩn mực văn minh thì sẽ hình thành một Giới những kẻ trở thành Thế lực kí sinh, báo hại Nhân Quần, ăn trên ngồi chốc và làm mục ruỗng mọi Giá trị Xã hội

- Nhưng Nhân Dân nên tự hỏi : tại sao lại có chuyện như vậy ? Vì sức mạnh Nhân Quần không đủ mạnh, không có khả năng đào thải, tôi luyện, hun đúc lên những giá trị tiêu biểu của mình.

- Nhân dân sống ẩu loạn, lầm than mà Giới Lãnh đạo tự tung tự tác trong đó! Không có gì nghi ngờ : những điều họ làm chỉ để áp đặt sự nô dịch, duy trì những hủ bại để cái Tiểu nhân của họ lên ngôi và có lợi cho sự nhũng lạm của họ mà thôi

- Nhận dạng thủ thuật Lãnh đạo hủ bại : Ngụy biện ( lý luận học thuật ) + Trí trá ( kiến giải sự việc ) + Bất chấp ( hậu quả đúng sai ) + Đàn áp ( chính kiến phản biện ) + Mỵ dân ( mê muội nhân tâm )

- Nhận dạng về Xã hội loạn: - Con người bon chen mọi giá + Nảy nở tội ác nhân tâm + Luật pháp bị thao túng + Thật giả lẫn lộn rối trí + Mọi điều không bình thường

Ở mỗi Con người hay mỗi Giới đều có 3 Sự thật : Sự thật quá trình ( ở sự lao động ) + Sự thật khoảnh khắc ( ở cách đối xử ) + Sự thật Bản chất ( ở tính mưu lợi ). Dù thế nào : Trong Dân luôn có Gian, có phản ánh chân thực và có chứa đựng hệ giá trị Cộng đồng. Giới Lãnh đạo phải chứng tỏ được cái Sự Thật của họ là: Hạng Một về Tư cách Xã hội, là Giới Nhất về Tầm nhìn phát triển , là Lớp Đầu trong cải cách !

Nhân Dân tạo ra Văn hóa: Mặt bằng / nền tảng giá trị sống có tính truyền thống từ đó tạo Nguồn sinh ra các Chuẩn mực khác nhau và lực lượng tiềm năng của xã
Giới Trí Thức tạo ra Văn hiến : Những tác phẩm lí luận, nghiên cứu, thành quả lao động có hàm lượng trí tuệ cao, tích lũy… làm căn cứ Hàn lâm, bệ phóng khoa học cho sự phát triển

Giới Doanh Nhân tạo ra Văn minh: Những sản phẩm có tác dụng thỏa mãn các nhu cầu phát triển, nâng cao trình độ, năng lực sống của con người với tư cách xứng đáng là chủ nhân Thế giới

Giới Chính Khách tạo ra Văn Xã: Môi trường xã hội về ( chính trị / kinh tế / ) giúp từng người Dân được sống Tự chủ / Tự do / Bình đẳng hơn để phát triển nhân cách và mưu cầu sống hạnh phúc

Các Giới trong Xã hội và sự tương tác phát triển
 
ChúngTa.com @ Facebook
 
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,