Cẩm nang quyền tác giả Châu Á

09:46 SA @ Thứ Tư - 03 Tháng Giêng, 2007

Trưng tâm Văn hoá Châu Á - Thái Bình Dương (ACCU) thuộc UNESCO là một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tuân theo các nguyên tắc của UNESCO, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác văn hoá giữa các nước trong khu vực. Từ khi thành lập năm 1971 đến nay, ACCU đã phối hợp với các nước thành viên thuộc UNESCO trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện một loạt chương trình bảo vệ các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, triển khai xuất bản sách và giáo dục xoá mù chữ.

Sách, trước hết, là những sản phẩm trí tuệ, sáng tạo và văn hoá của con người sống ở mọi nơi, đóng góp vào sự phong phú của di sản văn hoá phi vật thể và các tài sản trí tuệ ở các vùng. Luật bản quyền, với mục đích bảo vệ quyền lợi của các tác giả, các họa sĩ vẽ minh họa và những người sáng tác trên mọi lĩnh vực bằng việc đưa ra các nguyên tắc pháp lý, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động sáng tạo của họ ở trong và ngoài nước. Mặt khác, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số và nạn in, sao lậu tràn lan, bản quyền đã được đưa vào đanh sách những ưu tiên hàng đầu trong chính sách quốc tế.

Cuốn Cẩm nang Quyền tác giả khu vực Châu Á này được chuẩn bị và xuất bản cho những người sống ở các nước Châu Á, đặc biệt là cho những người trực tiếp liên quan đến việc xuất bản sách như người biên tập, nhà văn, họa sĩ vẽ minh họa, nhà nhiếp ảnh... để cung cấp cho họ những khái niệm và kiến thức cơ bản về quyền tác giả cũng như những ứng dụng của nó.

Để phát huy hiệu quả của cuốn sách, ACCU dự định tổ chức các cuộc Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả ở các nước để bổ sung thông tin cho việc xuất bản cuốn sách này bằng ngôn ngữ bản địa. Chúng tôi hy vọng, trong một tương lai gần, sẽ ngày càng có nhiều người quan tâm tới cuốn sách và chúng tôi tin tưởng rằng việc thúc đẩy sáng tạo của mỗi cá nhân sẽ làm phong phú thêm di sản văn hoá ChâuÁ.

Trung tâm Văn hóa ChâuÁ - Thái Bình Dương thuộc UNECO

Trưng tâm Văn hoá Châu Á - Thái Bình Dương (ACCU) thuộc UNESCO là một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tuân theo các nguyên tắc của UNESCO, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác văn hoá giữa các nước trong khu vực. Từ khi thành lập năm 1971 đến nay, ACCU đã phối hợp với các nước thành viên thuộc UNESCO trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện một loạt chương trình bảo vệ các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, triển khai xuất bản sách và giáo dục xoá mù chữ.

Sách, trước hết, là những sản phẩm trí tuệ, sáng tạo và văn hoá của con người sống ở mọi nơi, đóng góp vào sự phong phú của di sản văn hoá phi vật thể và các tài sản trí tuệ ở các vùng. Luật bản quyền, với mục đích bảo vệ quyền lợi của các tác giả, các họa sĩ vẽ minh họa và những người sáng tác trên mọi lĩnh vực bằng việc đưa ra các nguyên tắc pháp lý, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động sáng tạo của họ ở trong và ngoài nước. Mặt khác, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số và nạn in, sao lậu tràn lan, bản quyền đã được đưa vào đanh sách những ưu tiên hàng đầu trong chính sách quốc tế.

Cuốn Cẩm nang Quyền tác giả khu vực Châu Á này được chuẩn bị và xuất bản cho những người sống ở các nước Châu Á, đặc biệt là cho những người trực tiếp liên quan đến việc xuất bản sách như người biên tập, nhà văn, họa sĩ vẽ minh họa, nhà nhiếp ảnh... để cung cấp cho họ những khái niệm và kiến thức cơ bản về quyền tác giả cũng như những ứng dụng của nó.

Để phát huy hiệu quả của cuốn sách, ACCU dự định tổ chức các cuộc Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả ở các nước để bổ sung thông tin cho việc xuất bản cuốn sách này bằng ngôn ngữ bản địa. Chúng tôi hy vọng, trong một tương lai gần, sẽ ngày càng có nhiều người quan tâm tới cuốn sách và chúng tôi tin tưởng rằng việc thúc đẩy sáng tạo của mỗi cá nhân sẽ làm phong phú thêm di sản văn hoá ChâuÁ.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: