Đốn giáo (*)

Hà Vĩnh TânGiáo hội Phật giáo
12:12' CH - Thứ sáu, 21/10/2016

Cùng một tác giả:Đạo & Đời

Mục đích cuối cùng của mỗi phật tử, trên con đường sống và tu học theo chính pháp, là giác ngộ chân lý, giải thoát đau khổ và "đạt Niết Bàn tuyệt đối" (đạt mà chẳng có gì để đạt).

Phật chỉ có trong ... chúng sinh
Rời chúng sinh chẳng ... thấy hình Phật đâu
Phật tính sẵn có... khỏi cầu (1)
Từ Bi Hỷ Xả ... nhiệm mầu, linh thông.
Kiến tính thấu tỏ ... tính không
Trung đạo, bát nhã ... cùng đồng "chẳng hai" (2)
Chân lý siêu vượt ... đúng sai
Chân tâm cũng chẳng ... trong ngoài thân ta.
Chúng sinh sống cõi ... Ta bà,
Vẫn có ánh huệ trong nhà (3) ... tinh anh.
Bồ đề tự tính ... tịnh thanh,
Diệu dụng tâm ấy ... chắc thành Phật ngay!

Melbourne tháng 10 năm 2016

Chánh Tín - Hà Vĩnh Tân
----------
Chú thích:
(*) Mục đích cuối cùng của mỗi phật tử, trên con đường sống và tu học theo chính pháp, là giác ngộ chân lý, giải thoát đau khổ và "đạt Niết Bàn tuyệt đối" (đạt mà chẳng có gì để đạt).
Phật pháp vốn không đốn - tiệm, nhưng căn cơ của mỗi người có nông - sâu, trình độ nhận thức cũng có nhanh - chậm khác nhau. Giáo pháp mà đức Phật Thích Ca đã dạy truyền, lưu lại trong hàng ngàn quyển kinh kệ gồm nhiều pháp môn tu tập với các mức độ cao thấp khác nhau, chính là để tiếp dẫn phù hợp với mọi căn cơ và trình độ của tất cả chúng sinh vậy.

Nhiều bộ kinh lớn của đại thừa, đặc biệt là hệ Bát nhã, được coi là thuộc dòng tư tưởng Viên - Đốn giáo, trong đó có: Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Lăng già, kinh Lăng nghiêm, kinh Kim Cương, kinh Duy Ma Cật...

Đức Lục Tổ Huệ Năng đời nhà Đường ở Trung Hoa là bậc Liễu Ngộ thâm sâu Phật pháp. Ngài để lại cho chúng ta những lời truyền giảng tuyệt diệu về pháp"Đốn giáo" qua "kinh Pháp Bảo Đàn". Bài kệ Bát nhã của Lục Tổ có đoạn:
"Thuyết thông và tâm thông
Như mặt trời trên không
Chỉ truyền pháp đốn giáo
Xuất thế phá tà tông.
Pháp vốn không đốn tiệm
Mê ngộ có chậm mau
Học pháp đốn giáo này
Người kém dễ hiểu đâu."

(1)"Phật tính vốn có ... khỏi cầu": Ngay lần đầu diện kiến với đức ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Huệ Năng lúc đó mới 23 tuổi, đã nói rất rõ ràng: "Con người tuy có Nam Bắc, "Phật tính" lại chẳng có Bắc Nam. Tuy thân mọi rợ này không giống với thân Hòa thượng, mà "Phật tính" trong chúng ta chẳng có gì là sai biệt?!".

(2) "Chẳng hai" là dịch nghĩa Việt từ "Bất nhị" âm Hán Việt.

(3)"Ánh huệ" hay "Đuốc huệ" là dịch nghĩa Việt từ "Bát nhã" âm Hán Việt. Bài kệ Bát Nhã của Lục Tổ có đoạn:
"Cách giảng tuy vạn lối
Quy lại một lý thôi
Trong nhà phiền não tối,
Ánh huệ vẫn thường soi."
Đốn giáo (*)
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,