Hiếu hạnh làm đầu

Văn hóa Phật giáo
05:42' CH - Thứ ba, 05/09/2017

Phụng dưỡng Mẹ và Cha, là vận may tối thượng (Kinh Hạnh Phúc)

Ai hiếu dưỡng mẹ cha, Kính trọng bậc gia trưởng
Nói những lời nhu hòa, Từ bỏ lời hai lưỡi
Chế ngự lòng xan tham, Là người con chân thật
Nhiếp phục được phẫn nộ, Với con người như vậy
Chư thiên trời Giục giới, Gọi là bậc chân nhân (Kinh Hạnh Phúc)

Người con chí hiếu dù gặp tai nạn như nước lụt hay động đất sẽ được thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì trọn hưởng gia tài, không bị nghịch cảnh, chướng duyên và nội nghịch ngoại thù. Nếu nghèo thì đời sống trong sạch, thanh thản, trời người yêu mến, danh thơm xông khắp, không bị nợ nần, khổ sở, ít bệnh tật, được tăng trưởng tuổi thọ. Trong hiện tại thường được các bậc hiền trí ngợi khen, kết giao thân thiện; sau khi chết được sanh thiên. (Kinh Hạnh Phúc)

Tuy giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thì đó là cửa ngõ đưa đến bại vong. (Kinh Bại Vong)

Này các Tỳ-kheo, sữa mẹ mà các thầy đã uống trong suốt quá trình luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. (Kinh Tương Ứng)

Này Dhananjani, người con hiếu thảo không nên vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp, bất chánh. Vì người làm như vậy sẽ bị quỷ sứ kéo vào địa ngục. Trước sự phán xét của nhân quả, người ấy không thể vịn lý vì muốn cho cha mẹ sung sướng, vui lòng, để bào chữa cho mình là vô tội. Hành động như vậy sẽ bị thác đọa địa ngục dù nó có khóc than hay cha mẹ nó có van xin hay kể lể. (Kinh Trung Bộ)

Này Mahanam, người con hiếu với những tài sản mà mình đã nỗ lực thâu hoạch được, do sức mạnh của đôi tay, bằng những giọt mồ hôi đổ ra một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ với thiện ý thì sẽ được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và mong cầu như vậy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ thịnh vượng, không bao giờ bị suy giảm (Kinh Tăng Chi)

Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. (Kinh Nhẫn Nhục)

Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy. (Kinh Tâm Đại Quán)

Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn của cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ Đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ Đề, đó là cách báo ân rốt ráo. (Kinh Đại Phương Tiện Báo Ân)

Ta thấy tất cả chúng sanh không ai là không phải cha mẹ của nhau, hoặc trong quá khứ, hoặc trong hiện tại, hoặc trong tương lai. (Kinh Phật tự thuyết như vậy)

Hiếu hạnh làm đầu
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,