Tôn Giáo của Chúng ta

Nguyễn Tất Thịnh
03:28' CH - Chủ nhật, 21/05/2017

Đời người càng đi đến sự nhận thức cao, mỗi người chúng ta đều hình thành trong mình, hoặc chịu ảnh hưởng một thứ ‘Tôn Giáo’ nào đó. Tôn Giáo là một tập hợp ‘Vũ trụ Quan <-> Thế giới quan <-> Nhân sinh quan ->….’ Của mỗi người, có thể ban đầu là tự phát, nhưng càng ngày càng mang ý thức sâu rộng mà ‘tri thiên mệnh’. Tôi viết từ ‘Chúng ta’ theo nghĩa đó! Những điều viết dưới đây vốn là những giác ngộ, dần tự hình thành trong chính tôi, như nhiều người đã từng mang những giá trị sống như thế….

Qua đây tôi chia sẻ với Chúng ta sự hiểu và tiếp cận về một Tôn Giáo nào đó: luôn nội hàm khoảng hơn kém tương tự như 22 điều như dưới đây…( dù có thể được dẫn giải theo y khác, hay cách khác…). Mới thấy Tôn Giáo là giá trị sống không thể thiếu đối với đời sống Con Người. Không hề có màu sắc Mê tín gì khi bị ai đó lạm dụng…mà phụ thưộc cao độ vào cách mỗi người tích nạp vào Bản Sinh của chính mình…Những điều Cốt Yếu nhất của mỗi Tôn Giáo đều là chỉ dẫn cách và con đường dẫn dắt Bản Sinh đi về An Lạc… Thì ‘Tôn Giáo chung của Chúng ta’ chính là tạo nên sự giác ngộ rằng ‘Ba Ngôi Thánh Thể’ ngay trong Chính Mình!

 1. ĐẠO LÝ của Chúng ta là CHÂN THÁI
 2. NIỀM TIN của Chúng ta là ĐỨC KHAI
 3. THÁNH PHÉP của Chúng ta là QUY LUẬT
 4. PHẠM GIỚI của Chúng ta là GIAN LẬN
 5. PHÁN XÉT của Chúng ta là LƯƠNG TÂM
 6. KINH BỔN của Chúng ta là THIỆN NGÔN
 7. CỨU RỖI của Chúng ta là TỬ TẾ
 8. HẰNG PHÁP của Chúng ta là CHÍNH TRỰC
 9. HÀNH SINH của Chúng ta là TÔN TRỌNG
 10. QUYỀN THUẬT của Chúng ta là CÔNG THIỀN
 11. LAO ĐỘNG của Chúng ta là BỒI SINH
 12. THỨC ĂN của Chúng ta là ĐỊA SINH
 13. BẢO DƯỢC của Chúng ta là THANH SẠCH
 14. CẦU ƯỚC của Chúng ta là BẰNG AN
 15. ĐIỀU RĂN của Chúng ta là SỬA MÌNH
 16. PHƯƠNG CHÂM của Chúng ta là HÒA THUẬN
 17. CỬ XỬ của Chúng ta là KHIÊM CUNG
 18. TỰ VỆ của Chúng ta là ĐÚNG ĐẮN
 19. TỤNG CA của Chúng ta là BÁC ÁI
 20. NHẮC NHỞ của Chúng ta là BÌNH ĐẲNG
 21. THÁI ĐỘ của Chúng ta là CHÍ TÂM
 22. LỜI KHUYÊN của Chúng ta là TRỪ ĐỘC
 23. THƯỢNG THỪA của Chúng ta là THOÁT KHỔ
 24. TU TẬP của Chúng ta là HUỆ NĂNG
 25. HƯỞNG THỤ của Chúng ta TUỆ THẦN

(*) THÁNH THỂ QUÁ KHỨ của Chúng ta là THANH THOÁT
(*) THÁNH THỂ HIỆN TẠI của Chúng ta là DÂNG TẶNG
(*) THÁNH THỂ TƯƠNG LAI của Chúng ta là KHỞI MINH

Tôn Giáo của Chúng ta
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,