Tri thức hóa công nhân Việt Nam

03:12 CH @ Thứ Hai - 26 Tháng Ba, 2007

Dưới tác động củakhoa học và công nghệ (KH&CN), hơn20 năm qua kinh tế tri thức hình thành và phát triển mạnh mẽở các nước công nghiệp phát triển và đang lan tỏa nhanh chóng đến các nước đang phát triển. Cả nhân loại đang chuyển từ nền kinh tế công nông nghiệp sang nền kinh tế trí tuệ.Sự phân công lao động xã hội từ chủ yếu dựa vào sự phát triển của công nghiệpcơ khí sang sự nhát triểncủa tri thức. Thực tế, nền kinh tế tri thức phát triển đến đâu thì laođộng trí tuệ thay thế dần lao độngcơ bắp đếnđó. Xu thế toànbộ nguồn nhânlực, đặc biệt công nhân trí thức hóa đang tácđộng mạnh mẽ đến mọi quá trình phát triển. Kinh tế tri thức mới hình thành và phát triểnđã làm thayđổi định hướng phát triển kinh tế từ chỉ vì lợi nhuận chuyển sang đinh hướng phát triển đồng thuận giữa kinh tế xã hội môi trường. Tácđộng về mặt xã hội thể hiện sự xoábỏ dần khoảng cách giữa laođộng chân tay và laođộng tríóc, xoábỏ dần laođộng sản xuất trực tiếp với laođộng lãnhđạo quảnlý đội ngũcông nhân đang vươn lên trở thành - giai cấpvô sản trí thức hay công nhân trí thức hóa, làm mất dần sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn.

Click:

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Giai cấp công nhân không được tụt hậu

    20/01/2006Linh TâmXuất thân từ một gia đình công nhân, từng đảm đương nhiều trọng trách trong công tác Đảng nhà báo lão thành Hữu Thọ luôn tâm huyết với các vấn đề của giai cấp công nhân. Câu chuyện của ông với phóng viên Báo Lao Động về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân hiện nay trong nấc thang xã hội, có nhiều điều khiến chúng ta suy nghĩ...
  • Sự lựa chọn của cá nhân và những người làm công tác giáo dục.

    17/12/2003Tuy là một nước đang phát triển những trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay nhất là ở các đô thị, sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống Internet đang thực sự mở rộng cơ hội tiếp xúc thông tin cho mỗi cá nhân, một mặt làm cho khả năng thay đổi suy nghĩ, tình cảm và hành động của mỗi cá nhân nhiều hơn, mặt khác làm cho cơ hội lựa chọn của cá nhân trong cuộc sống cũng được rộng mở hơn.