Vài câu hỏi về đạo Phật

Nguyễn NhânNhững câu hỏi về Thiền Tông, NXB Tôn giáo, 2017
09:08' SA - Thứ tư, 10/07/2019
Bác sĩ Nguyễn Trí Hải, sinh năm 1945 (65 tuổi), tại huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, cư ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội hỏi một loạt 6 câu:
1- Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ gì?
2- Sao gọi là Đốn Giáo?
3- Sao gọi là Biệt Giáo?
4- Sao gọi là Thông Giáo?
5- Sao gọi là Tiểu thừa, Đại thừa?
6- Tu Tứ Niệm Xứ là tu làm sao?
.
.
Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:
.
Câu 1.
- Trí huệ là hiểu biết chân thật.
- Bát Nhã là trùm khắp.
- Ba La Mật là bờ bên kia, tức bờ Thanh tịnh, cũng được gọi là bở giải thoát hay Niết bàn.
Xin giải thích thật rõ: Trí huệ là hiểu chân thật tất cả mọi sự, mọi vật. Cái hiểu biết này, bằng cách hiểu biết của Ý trong Phật tánh thanh tịnh. Không dùng cái học thức hiểu biết của thế giới vật lý này mà hiểu biết được.
Chúng tôi ví dụ bằng thực tế cho bác sĩ hiểu:
- Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật: ví dụ như ánh sáng của mặt trời
- Còn trí học hỏi nơi thế giới này: ví dụ như ánh sáng của ngọn đèn lớn hoặc nhỏ vậy.
Câu 2.
Đốn Giáo: Người nghe câu kinh của Đức Phật dạy chỗ chân thật liền hiểu đến chỗ sâu mầu, gọi là đốn giáo, tức ngộ sâu và nhanh.
Câu 3.
Biệt Giáo: Người nghe câu kinh nói đặc biệt về một pháp môn tu nào đó, nhận ra ý chân thật của pháp môn đó, gọi là biệt giáo, tức thì hiểu một pháp môn đó mà thôi.
Câu 4.
Thông Giáo: Người nghe câu kinh của Tiểu thừa, hiểu đến chỗ chân thật, cũng nhơn câu kinh đó lại hiểu đến Đại thừa, hoặc hiểu đến những pháp môn khác, hay ngược lại.
Câu 5.
Tiểu thừa, Đại thừa: Hiểu thông thường, Tiều là nhỏ, Đại là lớn, được lý giải 4 cách như sau:

1- Vì thừa là chở, cho nên hiểu bình thường là cỗ xe nhỏ là tiểu, còn cỗ xe lớn là đại.
2- Hiểu khá hơn, người tu chỉ biết tu để hưởng riêng một mình là tiểu; còn cố gắng tu để mình hiểu và giúp cho nhiều người khác cùng hiểu là đại.
3- Người cao hơn, tu các pháp thiền Quán để đạt được thiền nào đó là tiểu, còn tu để được giác ngộ cho mình và giúp cho nhiều người cùng giác ngộ như mình là đại.
4- Theo Thiều tông không phải như ba thứ trên: Tu theo Thiền tông có dụng công còn nằm trong lục đạo luân hồi là tiểu; còn tu trực nhận Phật tánh thanh tịnh của chính mình sống trong Phật tánh ấy; hoặc hành thiền biết "Lộ trình đến Phật tánh" sống trong Phật tánh ấy, gọi là đại.
5- Còn hiểu theo Thiền tông đúng nghĩa, Tiểu thừa và Đại thừa như sau:
a- Dùng tâm vật lý, dụng công tu để đạt những thành quả trong phòng nhỏ hẹp gọi là Tiểu thừa.
b- Dùng tâm vật lý, dụng công tu để đạt những thành quả lớn hay trùm khắp gọi là Đại thừa.
Câu 6.
Tứ Niệm Xứ: Tứ là bốn, Niệm là nhớ, Xứ là nơi.
Xin dẫn một trong nhiều thứ như sau:
1- Thân, 2- Khẩu, 3- Tâm, 4- Thức.
Người tu theo pháp môn này, là quán tận cùng của 4 thứ trên là gì? Khi quán biết tận cùng các thứ trên rồi, thấy không thật, là xong.
Còn giải đến chỗ sâu mầu của Tứ Niệm Xứ như sau:
- Tất cả các vật, các pháp, các tướng, của thế giới đều không thật, là tu đúng cốt lõi của Tứ Niệm Xứ. Nhưng sự hiểu biết như vậy còn nằm trong nhân quả, không thể nào trở về nguồn cội của chính mình được.
Pháp môn "Tứ Niệm Xứ" này, là pháp môn cực kỳ hay đối với những vị còn ham mê chứng đắc. Ví dụ như, họ Quán, Tưởng cái gì đó, tâm vật lý của họ nhìn vật gì đó tự nhiên được thanh tịnh họ liền mừng, rồi tưởng ra mình tìm ra được rồi. Vì thanh tựu được hai cái Tưởng và Tìm này, nên Đức Phật dạy, pháp môn này là "Thông giáo", tức nối từ Tiểu thừa lên Đại thừa.
Vài câu hỏi về đạo Phật
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,