10 loại 'TẦNG' trong cuộc sống mỗi người

Nguyễn Tất Thịnh
08:13' CH - Thứ ba, 28/07/2015

Tôi viết ngắn gọn về 10 loại 'TẦNG' dưới đây để mỗi người thử soi vào thấy mình 'cận Thập toàn' đến đâu?! Mỗi tầng có 5 nấc ( thấp mức 1: cơ bản / thô sơ ! Cao mức 5: phát triển / thăng hoá ... )! Như thế Ai đã 10 trở lên đã có thể bắt đầu cho một hành trình sống tốt hơn rồi!


Ai ở 30 điểm trở lên là : chắc sẽ nên công quả tốt cho Mình, cho Đời!

1. 5 TẦNG 'BÌNH THƯỜNG' : mỗi người nếu vốn chỉ là bình thường thì vẫn có thể phát triển hơn ( bằng tự thân, qua đào tạo, điều chỉnh được... )

. Sinh năng
. Thể năng
. Trí năng
. Tâm năng
. Nhân năng


2. 5 TẦNG HỌC TẬP : những hình thức cần suốt đời....với mọi người, từ mức cơ bản, đúng đắn đến trình độ cao có thể đạt được...

. Lao động
. Kiến thức
. Cư xử
. Phản tỉnh
. Giác ngộ


3. 5 TẦNG TRÍ TUỆ : quá trình hoạt động của não con người từ tiếp thu, tư duy đi đến khai phát tri thức

. Nhận biết
. Logic
. Xã hội
. Tổng kết
. Tư tưởng


4. 5 TẦNG HÀNH ĐỘNG: mỗi người có thể làm được gì trong thể hiện mình và đảm nhận vai trò với tổ chức hay xã hội

. Hiện thực phân công
. Hiện thực ham thích
. Hiện thực kế hoạch
. Hiện thực mục tiêu
. Hiện thực sứ mệnh


5. 5 TẦNG KỸ NĂNG : sự thành thục, nhanh nhạy trong các thao tác của mỗi người theo cấp độ hoàn cảnh sống tất yếu đến thể hiện cương vị

. Sinh tồn
. Công cụ
. Ứng phó
. Quyết định
. Chỉ huy


6. 5 TẦNG KHẢ NĂNG: mỗi người có thể sử dụng cao nhất tiềm sức của mình là gì, đến đâu để chỉ mình hay thêm được sự tham gia của những người khác

. Cơ bắp
. Trí tuệ
. Tập hợp
. Ảnh hưởng
. Lan toả


7. 5 TẦNG PHẨM CHẤT : thuộc tính gia tăng, tích luỹ, củng cố giá trị bản thân trong cuộc sống đòi hỏi cạnh tranh và phấn đấu

. Tự thân
. Vượt khó
. Hoàn thiện
. Thúc đẩy
. Dẫn đầu


8. 5 TẦNG THÀNH CÔNG : mức độ hoàn thành mưu cầu đề ra trong từng giai đoạn hay toàn bộ cuộc sống của mỗi người, từ chỉ là cá nhân đến mức xã hội

. Đạt được
. Danh vọng
. Thừa nhận
. Công quả
. Nhân hiệu


9. 5 TẦNG THOẢ NGUYỆN: cảm nhận đủ đầy, hài lòng của mỗi người ngự trị trong tâm lý chính mình với những 'điều có' chi phối sự thăng hoa tinh thần

. Dục vọng
. Hơn trước
. Mãn ý
. Hạnh phúc
. Đắc Đạo


10. 5 TẦNG ĐẠO ĐỨC : Đạo là quy luật, Đức là quy tắc! Nếu không xung đột thì sẽ tạo hanh thông vạn sự, nên mỗi người có thể ở cấp độ khác nhau

. Tuân thủ
. Tôn trọng
. Thuận hợp
. Bảo sinh
. Thức tuệ

10 loại "TẦNG" trong cuộc sống mỗi người
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,