Bản chất và con đường của nó

Nguyễn Tất Thịnh
05:49' CH - Thứ tư, 11/11/2015

Tôi trong công việc thường thoát ly khổ từ điển Ngữ Nghĩa mà đi vào Định Nghĩa! Dù chỉ là một cách hiểu về Sự vật / hiện tượng, nhưng là tiền đề của quá trình nhận thức. Khi định nghĩa được Sự vật / hiện tượng ngắn nhất, mà bao hàm nhất là ta đã tiệm cận tới bản chất của Nó ( nếu ai có muốn thêm gì là diễn giải cho cặn kẽ hơn , mở rộng cho từng 'từ khoá' trong định nghĩa đó ).
....

BẢN CHẤT là điều cốt lõi, bảo thủ nhất của Sự Vật khi Nó vẫn còn là Nó, dù thay đổi trong ngoài.

Sau đây tôi thử định nghĩa theo cách : thật ngắn / bao hàm / phổ quát.... với một số Danh Từ phức tạp ( hay được nói / hỏi đến khi làm việc ), như sự giải trí, nhưng có lẽ cũng có thể chia sẻ... Nếu chưa phải 'bản chất' thì cũng cố diễn đạt 'dòng cốt lõi' của những Danh Từ đó.
Bản chất của VẬN ĐỘNG là vật chất 'được tác động' bởi nội năng và ngoại năng với Nó.


Bản chất của CON NGƯỜI là động vật tư duy, mang tính xã hội, chứa đựng siêu tinh thần.

Bản chất của NGŨ HÀNH là 5 yếu tố cần và đủ khởi nguồn và biến hoá từ vật chất đến Vũ trụ
Bản chất của QUYỀN LỰC là mức hội tập vào Ai 5 lẽ ( tất yếu, uỷ thác, thế tục, bầu cử, thừa nhận ).
Bản chất của ĐỘC TÀI là nắm toàn quyền cai trị tất cả để biến mọi thứ vì nó, thành của nó.


Bản chất của BẠO LỰC là coi xung đột cực đoan và đàn áp như giải pháp chính để giành hơn.

Bản chất của DỐI TRÁ là điều ký sinh vào một chút Sự thật, tạo cái giả để đánh lừa hòng tồn tại.

Bản chất của MỘT KẺ là sự đồng nhất giữa những điều hắn ( nói + làm + theo đuổi + ứng xử ).

Bản chất của VĂN MINH là Văn hoá phát triển thành các chuẩn mực cao trong mọi mặt đời sống


Bản chất của TRI THỨC là phát hiện quy luật thế giới và sáng tạo ra quy tắc phục vụ nhân sinh.

Bản chất của CÔNG LÝ là xử sự đúng sự thật, theo lẽ nhân quả tuyệt đối, được tất cả đồng tình.

Bản chất của LUẬT PHÁP là những quy định nhằm đảm bảo trị an xã hội, ai cũng phải tuân thủ.

Bản chất của TÔN GIÁO là xây dựng hệ giá trị Nhân Tâm cho có lòng tin, đến Đức Tin vĩnh hằng.

Bản chất của CHÍNH TRỊ là giành quyền lực Nhà Nước, có thể điều chỉnh được cả Hiến Pháp.

Bản chất của KINH TẾ là hoạt động tạo giá trị đáp ứng các nhu cầu của con người trong sự khan hiếm.

Bản chất của LUẬT PHÁP là những quy định nhằm đảm bảo trị an xã hội, ai cũng phải tuân thủ.

Bản chất của KHÔNG/ THỜI GIAN là 'sự quan sát được' mọi chuyển động từ 1 điểm bất kỳ.

Bản chất của HỘI NHẬP là sự tham gia tương tác đa chiều, toàn diện của các cá thể vào môi trường sống chung có quy tắc.

...


Nếu các bạn quan tâm xin tiếp tục .... Hơn nữa nếu có hứng thú, tôi chia sẻ tiếp về cách 'ĐỊNH NGHĨA : NHẤT NGHI, LƯỠNG CỰC, TAM NGUYÊN, TỨ TƯỢNG, NGŨ HÀNH mà tôi trải nghiệm thấy rất tốt cho tư duy và nghiên cứu! Tự mình có thể phât triển trí tuệ hay ho.

Bản chất và con đường của nó
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,