Chiến tranh và phản chiến

08:03 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Tám, 2009


Tháng 4, tháng 5 - tháng của mùa hạ rực lửa - lửa thiên nhiên và với Việt nam là lửa của những trận chiến lớn: tháng 4-1968 chiến dịch Khe Sanh, 30-4-1975 Tổng tiến công đại thắng Sài Gòn (tp.HCM), 7-5-1954 chiến thắng Điện Biên Phủ, 9-5-1945 kết thúc những tháng năm ác liệt của Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhân dịp thời gian của những chiến dịch lớn này, chúngta.com muốn bàn về một đề tài của mọi con người, mọi dân tộc, là vấn đề sống còn của nhân loại. Thiết nghĩ đề tài này luôn nóng hổi tính thời sự với chúng ta, bởi vì: muốn sống hòa bình phải biết nhận diện và xa rời chiến tranh...

»Lịch sử và chiến tranh
»Nhận diện bộ mặt thật của chiến tranh
»Bản chất của chiến tranh và hòa bình
»Chiến tranh – bản tính và hoán cải
»Nguồn gốc của chiến tranh
»Thánh chiến
»Chiến tranh - Hệ quả & hệ lụy
»Đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc
»Chiến tranh và ước mơ
»Chiến tranh: qua các tác phẩm văn chương
»Những hồi ức chiến tranh Việt Nam sống động...
»"Cơn sốt” nhật ký chiến tranh
»Chạy đua vũ trang hay suy thoái kinh tế

LinkedInPinterestCập nhật lúc: