Cầu con giải trãi

Lê Dân
11:21' SA - Thứ bảy, 03/09/2011

Ở một xứ nọ, vào thời đương đại, có một quốc vương đau khổ vì nạn tham nhũng lan tràn. Ngài triệu các mưu thần vấn kế...

Một mưu thần thở dài:

- Giá mà có con giải trãi...

Vua hỏi ngay:

- Con giải trãi? Đó là con gì?

Vị mưu thần cung kính thưa:

- Đó là con thần thú đời vua Nghiêu. Nó tính tình ngay thẳng, nhận rõ kẻ tà khuất ở triều đình là nó liền húc chết và ăn thịt ngay.

Vua thở dài:

- Ước gì ta có được nó!

Một mưu sĩ thưa:

- Đã là thần thú, tất nó vẫn tồn tại. Có thể nhờ các thầy ngoại cảm cầu nó về.

Một vị đại sư ngoại cảm được triệu tới. Những nghi lễ để đại sư cầu kiến giải trãi được tiến hành. Sau một thời gian im lặng tuyệt đối mở hết các luân xa để đi vào các tầng thế giới, đại sư trở về với triều đình thực tại. Đại sư cung kính thư với nhà vua:

- Giải trãi cảm tạ thị tình của bệ hạ, nhưng xin kiếu, không dám giúp ngài.

Vua thất vọng:

- Thần thú có nói vì sao không?

Đại sư đau khổ tâu lên:

- Thần thú sợ làm sẽ chết ngay vì bội thực!

Cầu con giải trãi
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,