Đối thoại giữa Tôn Giáo và Tín Ngưỡng

Nguyễn Tất Thịnh
11:08' CH - Thứ hai, 07/08/2017
.Tôi đã đi trong đời sống để trải qua những Tín Ngưỡng. Tôi cũng từng đọc và nghiên cứu nhiều quan điểm của các nhà khoa học, chính khách và các nhà tu hành chính quả để hiểu thêm sâu hơn về Tôn Giáo!

Sinh hoạt tôn giáo trên thế giới
.
Tín Ngưỡng: Này Tôn Giáo, người dù có tổ chức lớn mạnh, toàn cầu, hàng ti người theo, thì cũng thuộc hàng hậu duệ của bọn ta thôi. Các người còn ra đời sau Nhà nước, bọn ta khi có cộng đồng là đã ngự trị.
Tôn Giáo: Vâng, xin cung kính! Con người ra sau con Khỉ, nhưng biết theo Đạo lý của Trí Tín, và dạy chúng tôi cư xử luôn tôn trọng quý vị. Tuy nhiên chúng tôi là hậu duệ của Đấng tối cao chứ không hề là từ các vị sinh ra như cách nghĩ gán ghép.

Tín Ngưỡng: Ôi giời... bọn chúng ta đã suy tư về Trời Đất sớm nhất, bằng sự suy tôn cao nhất trong thờ cúng toàn tâm, toàn diện nhất với mọi cung bậc cảm xúc kính sợ, và chi phối hết thảy đời sống cộng đồng từ nhỏ đến lớn.... Mãi sau các người mới có nhà Thờ hay Chùa chiền còn gì?!

Tôn Giáo: Vâng, con người suy tư là tồn tại. Nhưng chúng tôi hướng đến Đức Toàn Năng hằng có đời đời bao trùm cả muôn Trời hay Đất mà quý vị nói, đó là Vũ Trụ kỳ diệu mà chỉ có Đức Tin mới mang được sự tôn trọng tuyệt đối của chúng sinh đến với Ngài, bởi thế đón nhận được sự sáng soi của Ngài vào tâm trí đi trong Trần Gian.

Tín Ngưỡng: Ý thức hệ của chúng ta có cùng chung không nhỉ? Vì cùng có Niềm Tin vào sự linh thiêng, kiểu của bọn ta: có thờ có thiêng có kiêng có lành! Chính các người cũng nói: tin đi sẽ thấy đấy ư?

Tôn Giáo: Tôi không nghĩ các vị dựa trên ý thức hệ, chúng tôi là TRÍ TÍN HỆ để chính mình được Huệ Tuệ về ĐẠO ĐỨC: tim thấy quy tắc thuận hợp trong quy luật của Đấng Toàn Năng. Chúng tôi : đi phải có Tín Lành, hằng thấy Đức Toàn Năng, vì thế hàng ngày đón Tin Mừng.
.
Tín Ngưỡng: Thôi thôi... ta thấy các người trong lịch sử cũng đầy cực đoan và tương tàn giữa nội bộ và giữa các anh em xa gần, thậm chí là những cuộc thập tự chinh xưa hay phong trào nổi dậy ngày nay! Máu lửa và chết chóc phi nhân tính. Bọn chúng ta nhân ái hơn.

Tôn Giáo: Thực ra những điều mà quý vị nhận xét có xảy ra như là sự u tối một thời của những thế lực xã hội muốn nhân danh chúng tôi, diễn đạt ý Đấng Toàn Năng theo cách của quyền lực mưu thống trị, mà xa rời bản chất KIẾN TẠO TÂM TRÍ LƯƠNG THIỆN CHO NHÂN LOẠI.

Tín Ngưỡng: Nhân đây cho ta hỏi : liệu có 'Niết Bàn' hay 'Thiên Đàng' chăng? Nhiều người trong bọn ta từ dân đen ít học đến bằng cao chức trọng có thể thường tin vào ' cây Gạo có ma, cây Đa có Thần, hay gọi hồn người đã chết để mong mách bảo cho người còn sống, nên chăm cúng tế , còn đi đền chùa miếu mạo cho thêm linh thiêng, nhưng thực là còn hồ nghi về những điều được gọi là Niết Bàn hay Thiên Đàng, do kiêng xấu nên chẳng nói ra.

Tôn Giáo: ' Niết Bàn' tại Thân Tâm : là trạng thái thánh thoát cao nhất mà con người rũ bỏ được tham sân si trong dục tâm dục vọng dục tính của mình, để thấy 'Cảnh Giới' về vẻ đẹp hoàn hảo của Thân Tâm như tác phẩm của Tạo Hoá. 'Thiên Đàng tại Tâm Trí' là 'Cảnh Giới' của những người chạm đến được Đấng Toàn Năng và đời đời thuộc về Ngài. Khi con người có Đạo sẽ cảm thụ được tinh thần đó lúc sống mà miễn nhiễm với những tội nghiệp, nghiệt chướng có thể gặp phải trên đường đời.
.
.
Tín Ngưỡng: Thực ra bọn ta thờ Tâm Linh, tin rằng sẽ được mách bảo hậu vận nên gọi hồn, hay muốn được phò trợ ví như bôi tiền vào máu Lợn tế tháng Giêng, cần được khuyên tránh rủi vì thế làm gì thường rút quẻ, đốt vàng mã cho người thân qua đời hòng không bị oán trách... Bọn ta làm thế cho cuộc sống đang diễn ra với mình được trôi chảy với bao nhiêu điều ghê gớm không biết trước!

Tôn Giáo: Còn chúng tôi đội Đạo ( tinh thần của Đấng Toàn Năng: nguồn năng thống ngự trong vạn vật , khai mở hoạt hoá từ trong, tiếp nạp ý hướng vĩ đại ) để răn mình, sửa xấu, minh phát Tâm Trí để thấu lẽ Nhân Quả trong từng bước trên đường hành trình sống, sáng ngộ lên Đức của Ngài dạy : kết dụng cac Quy luật , không gây xung đột để bi cản trở, công bình đối với những giá trị mà an hoà.

Tín Ngưỡng: Có tiên đoán gi hay lời khuyên nào cho chúng ta không? Tuy hồ nghi nhiều điều không dễ bỏ, nhưng thâm tâm chúng ta kính trọng các người, nên hôm nay cởi mở thì chúng ta chân thành muốn được hỏi?

Tôn Giáo: Trong quý vị như đã vừa nhận có nhiều người quyền cao chức trọng! Tuy thế nếu chính danh và đích thực chân chính thường tìm đến chúng tôi ! Những người nghèo khó lỗi lầm thường đến chúng tôi để hoàn lương! Tâm Linh như quý vị tôn thờ thì với chúng tôi hiểu rằng : tìm được ngay trong tâm mình phép nhiệm màu từ Đấng Toàn Năng. Bởi thế nên theo Pháp của Ngài : trừ tà để có chỗ đựng Chính, tránh xung để tìm được Hoà , bỏ mê để đến được sáng, rời ác để đắc Thiện, huệ trí để tuệ năng. Còn đoán ư? Hãy rút nghiệm Nhân Quả lành trong ngay hiện tại thì tương lai hanh thông . Chúng tôi nói thêm : tín ngưỡng không có khoa học là mù loà, khoa học không có tôn giáo là què quặt!

Tín Ngưỡng: Người dạy thế khiến đang hiểu ra : tại sao chúng tôi có trước, lại truyền đời thành kính mà rất nhiều người như sa sâu thêm vào bể khổ, nhiều cộng đồng ngàn năm nhưng chưa văn minh tiến bộ được bao nhiêu! Chúng tôi đi theo người được không?

Tôn Giáo: Là con người thì đã có sẵn tín tâm, một cách tự nhiên là hướng tới An Lành, nhưng cần được dẫn dắt bởi Đạo Lý, nghĩa là lý giải được Nhân Quả trong sự trình diễn vạn sự của Đấng Toàn Năng trao tặng chúng ta khả năng sự suy xét tốt xấu trước hết là từ trong mình đến khi cảm ngộ được Ngài mà bừng lên tính toàn năng của bản thân. Nên các quý vị sẽ cùng chúng tôi hằng ngày hiện hữu.
.
Tín Ngưỡng: Trong xã hội rất nhiều người chức vụ học vị cao nhưng ghi trong lý lịch : Tôn Giáo không, nhưng cộng đồng chúng tôi biết đa phần họ đều rất mê tín, đến mức bọn chúng tôi cũng không tệ đến thế. Lại có những nhà sư hành nghề xem đất, bói toán, chọn ngày ...

Tôn Giáo: Không một nhà tu hành chân chính đúng Đạo lại làm điều nhiễu nhương tâm linh như thế , hoặc kí sinh trên việc loạn tâm của thiên hạ! Tâm linh đích thực là hướng Đạo sinh Đức chứ không hề mưu cầu vinh thân phì gia. Cũng bởi những kẻ nhận mình là 'Tôn Giáo không' kí vừa là nhân vừa là quả của nhiễu nhương nhân thế và loạn tâm ! Đấng Toàn Năng 'lập trình' vạn sự nhưng để vạn vật trong tự tìm kiếm cách khôn mà tiến hoá chứ không bao giờ mách trước.

Tín Ngưỡng: Bọn chúng tôi tuy thế luôn mơ hồ, thậm chí nghi ngờ về luật Nhân Quả . Ví như bao nhiêu người vô tội từng bị giết bởi kẻ vô đạo hay có đạo đấy thôi. Nên số người thực là bọn tôi không mấy ác nghiệt như vậy.
Tôn Giáo: Con người nghi ngờ, còn Thượng Đế cười! Nhân Quả có cấp độ, hình thức : diễn ra trong tâm, nhận lấy từ ngoài, gánh ở trên thân, diễn ra trong đời, truyền xuyên qua kiếp. Quỷ có thể đội lốt người dù thuộc nhóm quý vị hay chúng tôi. Quỷ không có niềm tin nên không hiểu Nhân Quả, đằng nào chỗ của chúng cũng là địa ngục, thời gian và không gian vô biên.

Tín Ngưỡng: Con chúng tôi mai đi thi thì có nên đến sờ đầu Rùa đá để thi đậu cao không ? Chúng tôi có nên nhờ xem quẻ bói nữa không ? Có phải rằm tháng Bảy là cô hồn nên đừng thanh toán tiền cho đối tác không?

Tôn Giáo: Chúng tôi không mang những ý nghĩ đó , cũng không ai tự cho phép mình tuỳ tiện phát xét ai ngoài Đấng Toàn Năng thương yêu vô hạn chúng sinh nhưng cũng không để lọt ai trong lưới Trời với sự sai chấp của họ mà thành công quả. Quý vị nên ngẫm những điều tôi thưa ở trên mà hành động! Phải rộng lòng quảng đại và cách nghĩ khoáng đạt mới hiểu được Ý Trời. Hãy cư xử theo cách muốn người cũng thế với mình, hãy theo cách người có thể ủng hộ giá trị mình có.

Tín Ngưỡng: - Cung kính đa tạ và xin vâng!
Đối thoại giữa Tôn Giáo và Tín Ngưỡng
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,