Nghệ thuật Tham nhũng và Hối lộ

10:49 SA @ Thứ Hai - 02 Tháng Mười Hai, 2013

Thay lời tựa

 Tham nhũng làcái họa thâm độc, tai hại không biết bao nhiêu cho những dân tộc chậm tiến, Trung Hoa, đã mất nước về tay Cộng sản bởi nạn tham nhũng. Chính nạn ăn tiền, nhũng lạm của công đã làm cho Trung Hoa quốc dân đảng thất bại, và ở Hàn Quốc, chính phủ LýThừa Vãn cũng chỉ vì nạn này trước đây phải lung lay rồi sụp đổ.

Ở nước ViệtNam, nạn tham nhũng ngày nay có lẽ đang ở mức độ kinh khủng hơn ở bất cứ quốc gia nào và những con sâu dân mọt nước đã không è dè một sức mạnh nào, chúng đã thản nhiên trước dư luận và chúng đã ăn cắp một cách đại quy mô, ăn cắp công quỹ cũng như ăn cắp của dân chúng.

Có một vàiChính phủ đã đặt ra những biện pháp để ngăn chặn tham nhũng và hối lộ, nhưng những biện pháp dù khắt khe tới đâu, những kẻ tham nhũng to đầu vẫn lọt lưới, rút cuộcchỉ những kẻ kém cánh, thấp cổ bé họng vì đói rách ăn quẩn đã là những con mồi cho những biện pháp khắt khe đặt ra.

Bao nhiêu biện pháp đã thất bại, lỗi tại ai? Tại chính quyền chăng? Mà chính quyền là nhữngai? Tạo hoàn cảnh chăng hay tại tình hình xã hội?

Cựu Thủ tướng Néguib nước Ai Cập đã tuyên bố:

- Mọisự hà lạm trong các nước nhược tiểu đều do ngoại bang gây nên. Không còn ngoại bang nhúng tay vào trong công việc nội bộ nữa, sự hà lạm sẽ mất tiệt.

Nạn thamnhũng và hối lộ tại nước ta hiện nay phải chăng cũng do ngoại bang gây nên? Vàngoại bang đây là ai?

Xét cho kỹ, lời của cựu Thủ tướng Ai Cập cũng không sai. Từ xưa, tai họa này ở nước ta vẫn có,nhưng chỉ trong một phạm vi nào, nền đạo đức cổ truyền của ta dầu sao cũng đãkhiến những kẻ gian tham không dám có những hành vi trắng trợn. Rồi người Phápthôn tính nước ta, họ đã dung dưỡng một số quan tham ô lại và do đó nạn tham nhũng bành trướng, lớn dần, lớn mãi, lớn cho đến mức độ ngày nay, tới một mức độmà chính những người có nhiệm vụ bài trừ tham nhũng lại tham nhũng hơn những kẻt ham nhũng – tôi nhớ lại, cái Ủy ban Bài trừ Tham nhũng, có ông Chủ tịch nắm giữhồ sơ của những kẻ tham nhũng tiết lộ cho báo chí từng phần. Báo chí đăng lên, các đương nhân tìm tới ông lo lót, ông lại cho báo chí cải chính! Ông thật là caotay ấn, đã tham nhũng trên những kẻ tham nhũng, đã băn hối lộ của những tay ăn hối lộ.

Nói đến ăn hốilộ phải có người hối lộ. Ở đây có người quy tội cho chính quyền vì chính quyền không khéo tổ chức sự giáo dục quần chúng, không dạy quần chúng biết tự trọng,gặp một việc gì là chỉ trích đến việc lo lót! Người dân không lo lót nữa, kẻtham nhũng ăn hối lộ vào đâu.

Xưa có câuchuyện:

Dương Chấn được bổ đi làm Thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đất Xương ấp, quanhuyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông đề bạt cho, vào yết kiến. Rồi đợiđêm khuya lại đem vàng đến lễ.

Dương Chấn bảo:

- Trướctôi biết ông là người khá, mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi,còn đem vàng đến cho tôi ư!

Vương Mật cố nài thưa rằng:

- Xin ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm khuya không ai biết.

Dương Chấn trảlời:

- Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết.

Vương Mậtnghe nói xấu hổ lui ra.


Qua câu chuyện trên trích trongCổ học Tinh hoa của các ông Trần Lê Nhân và Nguyễn Văn Ngọc,ta thấy rằng Dương Chấn là một ông quan thanh liêm, chỉ chăm việc dân việc nước, không tham nhũng, không làm giàu cho mình. Sách thường nhắc lại lời ông nói:

“- Làm quan mà để được cái tiếng thanh bạch cho con cháu, chẳng quý hơn là để tiềncủa ruộng nương cho chúng ư?”

Dương Chấn là một ông quan thanh liêm không nhận tiền hối lộ của Vương Mật, nhưng giả tỉ nếuông nhận, phần lỗi do ở Vương Mật nhiều hơn, Vương Mật đã mang tiền tới Dương Châu. Thế cho nên tham quan mà có là do dân, dân lo lót, quan mê lợi, việc thamnhũng lẽ tất nhiên phải có. Người đời có phải ai cũng như Dương Chấn đâu? Thóithường lợi vẫn làm mê lòng người, nhất là khi cái lợi đó lại bỗng dưng tự đâu tớivới mình; người hiếu lợi thấy lợi không bỏ qua. Tư Mã Thiên để răn những kẻ hám lợi có kể câu chuyện sau đây:

Nước Tần có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ, gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: Cái này tôiăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được. Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền, anh ta nói:

- Lửa  tham bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ, tôi cứ tưởng củatôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi các người cứ cho tôi, sau này tôigiàu có, tôi sẽ đem tiền giả lại.

Người coi chợ thấy càn rỡ, đánh cho anh mấy roi, bắt của ai phải trả lại người ấy. Cả chợ cườiồ. Anh ta mắng:

- Thếgian còn nhiều kẻ hám lợi hơn ta, thường dùng thiên phương bách kế ngấm ngầm lấycủa người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày, so với những kẻ ấy thì ta lạichẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ”. (theo sách Cổ họcTinh hoa của Trần Lê Nhân và Nguyễn Văn Ngọc)

Câu chuyệntrên chỉ là một câu chuyện bịa đặt, nhưng câu chuyện bịa đặt của thời xưa ởTrung Quốc thực đã hợp với ngày nay ở Việt Nam. Qua những câu chuyện tham nhũngvà hối lộ hằng ngày đăng tải trên báo chí, ta đã thấy bao nhiêu kẻ hiếu lợidùng mọi mưu thần chước quỷ để thu lợi cho mình, mà thường những kẻ này lợi baonhiêu cũng vẫn chưa thỏa mãn! Báo chí chỉ nói tới những vụ vỡ lở, bên những vụnày còn biết bao nhieu những vụ khác mà những kẻ chủ mưu thường được sự che chởcủa nhiều phía.

Chỉ khổ mấyanh công chức đói rách. Họ là những con vật hy sinh để trấn an nhân tâm, họ bịtrừng phạt thật nặng tuy tội họ chẳng đáng bao nhiêu.

Với hoàn cảnhhiện thời, đã có người nói rằng:

- Nhữngcông chức cò con có tham nhũng cũng chỉ là tự vệ. Vật giá lên cao, họ bị bóc lột tứ phía, họ phải xoay để bù đắp vào chỗ bị bóc lột này! Tiền gạo cao, tiền đườngcao, tiền sữa con cao, tiền húi đầu tăng… họ lấy đâu mà bù!

Ủy ban Bài trừ Tham nhũng ra đời, tham nhũng càng nhiều hơn! Ủy ban bài trừ tham nhũng được giải tán, phải chăng đây là điềm báo hiệu đất nước chúng ta sắp hết tham nhũng.

Nạn tham nhũng chưa hết, dân chúng Việt Nam còn khổ!

Với tập sáchnhỏ, chúng tôi nhặt nhạnh lại để kể ra những chuyện tham nhũng đã từng có tạinước ta từ thời Pháp thuộc tới nay. Để tiện cho bạn đọc so sánh và nhận thấy sựtiến bộ rõ rệt của nghệ thuật tham nhũng và hối lộ tại nước nhà chúng tôi xinchia tập sách ra làm ba phần:

- Thamnhũng dưới thời Pháp thuộc

- Thamnhũng sau thời Pháp thuộc cho đến ngày đất nước phân hai

- Thamnhũng ngày nay

Mong rằng nhữngtrang viết sau đây sẽ có ích phần nào cho bạn đọc, biết những mánh khóe thamnhũng để mà tránh, biết cái hại của nạn hối lộ để đừng rơi vào.

(Sài Gòn, mùathu năm 1969, Toàn Ánh)


Để thay kếtluận

Công bộc làngười đầy tớ công, nghĩa là người làm việc cho mọi người, người đầy tớ của mọingười, người đầy tớ của dân chúng.

Người công bộc phải làm việc cho dân chúng, phải lo đến việc của dân, không được nghĩ đến lợiriêng mà quên lợi chung, không được vì mình mà nhãng việc thiên hạ.

Bây giờ, giá chúng ta mượn một người đầy tớ mà người đầy tớ đó chỉ là do việc của hắn, chắcchúng ta chẳng bằng lòng nào, chúng ta sẽ không ngần ngại gì mà không cảm hơn hắn.Chúng ta mất tiền mượn người, người đó phải lo việc cho chúng ta, đó chỉ là mộtlẽ tất nhiên và cũng chỉ là lẽ công bằng. Có đời nào chúng ta dại gì lại trảlương cho một kẻ không lo việc cho chúng ta. Trả lương hắn để hắn lo việc của hắnchúng ta chẳng khờ khạo lắm rùi.

Người đầy tớ chúng ta mượn, thí dụ hắn đã không những không lo việc cho chúng ta, mà nếuchúng ta hở cơ là hắn lại xoay luôn, chúng ta sẽ nghĩ sao? Thuần tính thì chúng ta sẽ lôi hắn lên bóp, cho hắn ra Tòa để hắn vào nghỉ tại khám Chí Hòa, nghiềnngẫm đến thái độ của hắn đối với chúng ta. Còn nếu chúng ta nóng tính, nhất là lại nóng tính như Trương Phi đời Tam Quốc, có lẽ chúng ta đã bắt chước TrươngPhi bẻ cành dương liễu đét Đốc Bưu, vút vút cho hắn một chập rồi mời hắn ra khỏi cửa!

Ấy thế màhàng ngày chúng ta vẫn trả lương cho bao nhiêu tên đầy tớ bất lương như thế! Lũđầy tớ đó vẫn lĩnh lương của chúng ta nhưng không mảy may lo việc cho chúng ta mà lại luôn luôn trôn ốc của chúng ta. Không những thế, chúng lại còn lên mặt vớichúng ta là khác!

Đến đây, có người sẽ sửng sốt hỏi: “Sao chúng ta không đưa lũ đầy tớ này lên bóp, tốngchúng vào Khám Chí Hòa, chúng ta còn dùng chúng làm gì? Và lũ chúng là những đứa nào?

Xin thưa:

- Đấy là những vị công bộc không biết lo đến việc dân việc nước, chỉ lo tư lợi, lo quảng cáo cho mình, lo đục khoét công quỹ và lo ăn tiền của dân. Bọn này lĩnh lương do tiền thuế của chúng ta gom góp, lẽ ra phải hết sức làm việc cho chúng ta như đầy tớ làm việc cho chủ, thế mà chúng lại ăn cắp, ăn tiền, chỉ nghĩ về chúng thửhỏi có đáng đét không?

Viết đến đâytôi lại nhớ lời Liễu Tôn Nguyên đời nhà Đường, khi tiễn bạn là Tiết Tôn Nghĩađi làm quan:

- Phàm làm quan ở hạt nào, phải biết chức phận của mình là người làm việc cho dân, chớkhông phải sai dân làm việc cho mình. Dân trong hạt đã chịu nộp thuế để trả lương cho quan thuê quan làm việc cho mình mà ngán thay nhiều kẻ làm quan,lương của dân thì biết lấy, việc dân không biết lo, nhiều khi lại còn ăn cắp củadân!

Lời nói trên của Liễu Tôn Nguyên đáng để cho phường Đốc Bưu ngẫm nghĩ! Và lời nói này cũngnên được treo ở khắp mọi nơi công sở để các Ông các Bà công bộc ngẫm nơi tới phận mình!

Viết xong tại Sài Gòn, Việt Nam đầu thu Kỷ Dậu, 1969
Toan Ánh

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Tiền tham nhũng: Của Cesar phải trả về cho Cesar

  10/07/2019Hiệu MinhTheo World Bank (WB) và Liên hợp quốc (UN) ước tính, hàng năm có khoảng từ 20 đến 40 tỷ đô la bị ăn cắp do tham nhũng từ các nước đang phát triển. Số tiền khổng lồ đó gấp đôi nhu cầu của chính các nước này để tồn tại trong khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
 • “Con” tham nhũng cũng như “con HIV”!

  22/08/2015TS Nguyễn Sĩ DũngTrong thế giới hiện đại có hai thứ rất khó chống lại là HIV và tham nhũng. HIV tàn phá hệ thống miễn dịch của con người, tham nhũng tàn phá hệ thống miễn dịch của thể chế. Trong cả hai trường hợp, hậu quả của sự tàn phá thật nặng nề...
 • Tham nhũng và tham nhũng tinh thần

  29/11/2011Nguyễn Trần BạtNếu như chống tham những vật chất có mục đích là làm trong sạch đời sống xã hội thì chống tham nhũnng tinh thần có nhiệm vụ là chống lại sự rủi ro đối với sự phát triển của nhân loại.”
 • Sự biến dạng tâm lý xã hội dưới tác động của tham nhũng

  08/02/2013Nguyễn Trần BạtTham nhũng không phải là hiện tượng tiêu cực duy nhất gây ra biến dạng tâm lý nhưng nó là một trong những yếu tố gây ra những biến dạng khủng khiếp nhất, trên quy mô rộng lớn nhất, ở mức độ sâu sắc nhất và thậm chí, tham nhũng gây ra sự biến dạng nhân cách...
 • Gen vị kỷ - nguồn gốc của văn hóa nhân loại?

  09/07/2011Từ quan điểm lấy gen làm trung tâm, Richard Dawkins cho rằng sự ích kỷ có thể chính là mô hình của văn hóa nhân loại. Gen vị kỷ là cuốn sách về hậu tiến hóa của Richard Dawkins, thể hiện quan điểm mới về động lực của tiến hóa. Bee.net.vn trích đăng chương Cuộc chiến giữa các giới tính...
 • Để chống lạm quyền và tham nhũng tài sản công

  06/11/2010Vũ Quang ViệtViệt Nam là một nước có nền kinh tế thị trường giống như các nước kinh tế thị trường khác trên thế giới, nhưng cơ chế quản lý tài sản công thì lại không giống tuyệt đại đa số các nước này...
 • Tình trạng tham nhũng khắp nơi và nghiêm trọng

  01/09/2010Dưới thời Brezhnev, tình trạng tham nhũng tại Moscow và các nước cộng hòa thuộc Liên bang ngày càng nghiêm trọng...
 • “Tham nhũng là một tội lớn”

  27/04/2010Phan Phan thực hiệnSự giàu nghèo là một giai đoạn cần thiết của sự phát triển. Nó là kết quả của sự phát triển quá nhanh về kinh tế, tài chính. Chúng ta muốn nó cân bằng tức là muốn tất cả mọi người cùng xếp hàng ngang rồi cùng tiến... điều đó là sự sắp xếp không tuân thủ quy luật tự nhiên... Trong Phật giáo, thì con người ta nhận được điều gì, cũng là do một quá trình tích góp từ trước. Thế nên không quy chụp, không nóng vội... Hãy nhìn mọi thứ đôn hậu nhất để tránh những sai lệch...
 • Thể chế lạc hậu và căn bệnh tham nhũng

  13/04/2008Nguyễn Trần Bạt
 • Đặc điểm Tham nhũng ở Việt Nam

  30/11/2006Nguyễn Ngọc ChíVề khái niệm tham nhũng, cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu làm rõ nội hàm của khái niệm này và đã có nhận thức tương đối thống nhất của giới khoa học cũng như của các chính khách trong nước và thế giới. Liên hợp quốc cũng đưa ra khái niệm tham nhũng với các dấu hiệu đặc trưng của nó...
 • Tham nhũng - tiếp cận từ phía hệ thống

  17/08/2006Nguyễn TrungChống tham nhũng đang là vấn đề cả nước bức xúc, cả nước đều quyết tâm chống – trừ những kẻ có điều kiện thực hiện tham nhũng. Câu chuyện thời sự hơn là chống như thế nào? Góp phần tìm câu trả lời, bài viết này xin đi vào hai vấn đề chính: Đánh giá tình trạng tham nhũng ở nước ta và chống như thế nào?
 • Tham nhũng: Cái giá của sự thiếu công khai và minh bạch

  29/07/2006Hữu VinhCuộc chiến chống tham nhũng đã khởi động được một thời gian không còn ngắn. Nhưng dường như, càng phát động "chống” nạn tham nhũng ngày càng tinh vi hơn và những vụ tham nhũng càng lớn hơn. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã phải nhìn nhận: "Tham nhũng diễn ra với tính chất và quy mô ngày càng lớn, phạm vi xảy ra với diện rộng và mang tính tổ chức giữa nhiều cá nhân và đơn vị"...
 • Tham nhũng - vấn đề của phát triển

  11/10/2005Trần Ngọc ThơMức độ tham nhũng ở VN trong thời gian gần đây đã có những dấu hiệu không giống xu hướng chung so với các nước có cùng trình độ phát triển....
 • Những bộ mặt của tham nhũng

  07/10/2005Ngô Tự LậpMặc dù "tham nhũng" là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều và tham nhũng là vấn đề đau đầu của mọi quốc gia, ở mọi thời đại, cho đến nay người ta vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất cho nó. Lý do là tham nhũng được tiếp cận từ nhiều quan điểm khác nhau, từ kinh tế, đạo đức, tôn giáo đến chính trị, xã hội và giai cấp, và các quan điểm này lại mang nặng dấu ấn lịch sử và cá nhân...
 • “Độc quyền chức vụ” cái gốc của tham nhũng

  01/10/2005TS. Phạm Anh TuấnTham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã trở thành quốc nạn. Quốc nạn tham nhũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo năng lực quản lý của bộ máy Nhà nước không còn phù hợp với sự phát triển của đất nước. Vì thế, dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đang được Quốc hội đưa ra lấy ý kiến nhân dân để sớm ban hành, áp dụng. Tham nhũng, dù xảy ra ở đâu thì cũng là tội phạm đặc biệt, được thực hiện trước hết bởi các quan chức...
 • Từ điển bỏ túi về tham nhũng

  16/09/2005Ăn hối lộ: ăn tiền rồi hối hận không kịp khi bị lộ
  Bắn: Dùng tiền tiêu diệt mọi sự liêm chính
  Bao che, bưng bít: Bảo vệ đoàn kết nội bộ
  Bóc lịch: Việc làm ưa thích của quan tham sau khi tham nhũng bị phát hiện...
 • Toàn dân hiến kế chống tham nhũng

  21/07/2005Đỗ Lê TảoHôm nay (ngày 20.7), dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quần chúng... Theo tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XI thì tình hình tham nhũng hiện nay của nước ta đang diễn ra rất phức tạp, trong nhiều lĩnh vực, có xu hướng tăng về quy mô, tính chất ngày càng nghiêm trọng...
 • xem toàn bộ