Tư tưởng của các triết gia vĩ đại

William S. Sahakan - Mabel. SahakanLâm Thiện Thanh - Lâm Duy Chân dịch - NXB TP. Hồ Chí Minh
02:13' CH - Thứ ba, 01/09/2009

Quyển sách này được dịch từ nguyên bản tiếng Anh "Ideas of the Great Philosophers" của William S. Sahakian , Trưởng Khoa Triết Trường Đại Học Suffolk và Mabel Lewis Sahakian, giảng viên Triết tại Trường Đại Học Northeastern. Hai học giả nói trên (cả hai đều là Tiến sĩ triết học) đã dày công biên soạn và tóm lược hàng trăm luận thuyết triết học phương Tây của hàng chục triết gia vĩ đại , tính từ trước thời của Socrates cho đến thời đại ngày nay. Với một quy mô trải rộng như thế, công trình này xứng đáng được xem là "tấm bản đồ các loại hình triết học", là nguồn tài liệu quý báu đối với những người quan tâm nghiên cứu kho tàng triết học của nhân loại.

Đúng như tên gọi của nó, quyển Tư tưởng của các triết gia vĩ đại giới thiệu cho chúng ta sản phẩm trí tuệ của các bậc vĩ nhân triết học. Đó là những tư tưởng đặt nền tảng cho sự hình thành kho tàng tri thức nhân loại, tạo tiền đề cho sự phát triển các giá trị Chân- Thiện- Mỹ, cho sự hình thành xã hội và nhà nước, cho đạo làm người trong cuộc đời. Tác phẩm này trình bày 5 loại triết học chủ yếu: Tri Thức Luận và Luận Lý Học, Đạo Đức Học và Triết Lý Nhân Sinh, Triết Học Chính Trị - Xã Hội và Pháp Lý, Triết Lý Tôn Giáo, và Triết Lý Siêu Hình. Bên cạnh đó, phần VI "Các hệ thống triết học hiện đại" tóm lược các trường phái triết học chủ yếu trong thời đại hiện nay. Tuỳ theo mối quan tâm và ham thích riêng của mỗi người, các bạn có thể đọc từng phần riêng rẽ. Tuy nhiên, với các bạn có đủ thời gian để nghiền ngẫm trọn quyển, tác phẩm này sẽ mở ra một cái nhìn tổng quan về bản chất và phạm vi của nền triết học nhân loại, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn và nắm bắt trọn vẹn các vấn đề mà họ phải đối mặt trong cuộc sống.

Điều đáng quý hơn cả là công trình được hai tác giả biên soạn với một tinh thần khoa học, không cố chấp và không định kiến. Chính vì thế, quyển sách này không khẳng định một chân lý tuyệt đối nào cả, tất cả chỉ là những tư tưởng, những tư tưởng kiệt xuất của những con người vĩ đại. Hơn nữa, hai tác giả đã dành trọn phần I để trình bày các tiêu chuẩn xác định chân lý và các hình thức ngụy biện chủ yếu, giúp bạn đọc có cơ hội tự mình khám phá chân lý trong quá trình nghiên cứu kho tàng tư tưởng ấy.

Với một công trình nghiên cứu quy mô như tác phẩm này, người dịch chúng tôi, tuy đã hết sức cố gắng, vẫn tự biết rằng không sao tránh được những sai sót. Rất mong các bậc trí giả cùng bạn đọc thứ lỗi và chỉ điểm giúp. Xin chân thành cám ơn.

Thanh Chân
Tháng 01 năm 2001


Mục lục

Lời ngỏ

Phần I: Tri Thức Luận & Logic học

1. Phạm vi khảo cứu
2. Các tiêu chuẩn chân lý
3. Các lối nguỵ biện chủ yếu
4. Vấn đề chân lý.

Phần II: Đạo Đức Triết Học & Triết Lý Nhân Sinh

1. Phạm vi khảo cứu
2. Triết lý của Socrates.
3. Triết lý của Aristotle về sự tự phát triển năng lực 4. Triết lý khoái lạc của Epicurus
5. Triết lý khắc kỷ của Epicurus
6. Triết lý vị lợi của Jeremy Bentham
7. Triết lý vị lợi của John Stuart Mill
8. Thuyết Trực Giác của Immanuel Kant
9. Triết lý yếm thế của Arthur Schopenhauer
10. Triết lý tự nhiên của Friedrich Wihelm Nietzche.
11. Triết lý trung thành của Josiah Royce
12. Chủ nghĩa Hiện Thực Đạo Đức của George Edward Moore

Phần III: Triết Lý Chính Trị, Xã Hội & Pháp Lý

1. Phần giới thiệu.
2. Quan điểm cộng hoà của Plato
3. Học thuyết chính trị của Aristotle
4. Triết lý luật pháp của Thánh Thomas Aquinas
5. Triết lý chính trị của Niccolo Machiavelli
6. Triết lý chính trị của Thomas Hobbes
7. Triết lý dân chủ của Jean Jacques Rousseau
8. Triết lý pháp quyền của Georg Hegel
9. Chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx

Phần IV: Triết Lý Tôn Giáo

1. Phần giới thiệu
2. Những quan niệm về Thượng Đế
3. Sự Tồn tại của Thượng Đế
4. Thuyết Bất Khả Tri và Chủ Nghĩa Vô Thần
5. Vấn Đề Linh Hồn.
6. Mối quan hệ giữa tinh thần và thể xác
7. Sự bất tử
8. Các hình thức giả danh của sự bất tử
9. Lập luận phản bác quan niệm bất tử
10. Lập luận hỗ trợ quan niệm bất tử
11. Vấn đề Thiện và Ác

Phần V: Triết Lý Siêu Hình

1. Phần giới thiệu2. Siêu hình học tiền Descartes
3. Siêu hình học hiện đại hậu Descartes.
4. Nhị nguyên siêu hình luận của René Descartes
5. Tâm vật nhất nguyên luận của Benedict Spinoza
6. Thuyết phiếm hồn của Gottfried Wilhelm Leibniz
7. Chủ nghĩa kinh nghiệm của John Locke
8. Chủ nghĩa Duy Tâm của George Berkeley
9. Chủ nghĩa hoài nghi của David Hume
10. Chủ nghĩa Duy Tâm Phê Phán của Immanuel Kant
11. Chủ nghĩa Duy Tâm Tuyệt Đối của Georg Wilhelm Friedrich Hegel
12. Chủ nghĩa Duy Tâm Ý Chí Bi Quan của Arthur Schopenhauer

Phần VI: Các Hệ Thống Triết Học Hiện Đại

1. Phần giới thiệu
2. Chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng
3.Chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa công dụng
4. Thực chứng luận Cổ Điển
5.Chủ nghĩa Thực Chứng Luận lý và trường phái phân tích
6. Chủ nghĩa Tân Kinh Viện và Tân Thuyết Thomas
7.Chủ nghĩa tân hiện thực và Hiện Thực Phê Phán
8. Chủ nghĩa nhân vị
9. Hiện tượng học và Hiện Tượng luận
10. Chủ nghĩa Hiện Sinh và Tân Chính Thống

Tư tưởng của các triết gia vĩ đại
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,