Chính trị lương thiện

Nguyễn Tất ThịnhGiảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
01:13' SA - Thứ tư, 08/07/2009

>> Xem thêm: Lương thiện: Sức mạnh của người lãnh đạo...

Xã hội càng văn minh, nhân loại càng tiến bộ, dân trí càng cao thì Thượng tầng của mỗi quốc gia là Chính trị càng trở nên lương thiện và chỉ có như vậy mới đứng được trong tình cảm và sự thừa nhận của nhân dân...

Tôi viết tiếp, ngắn gọn những hiểu biết và quan điểm của mình dưới đây, không diễn giải một cách lý thuyết hay ‘học thuật’ mà tôi đã tổng kết trong quá trình đọc, nghiên cứu, giảng dạy...

Mỗi dòng hay mỗi ý đã có vô vàn tư liệu, hoặc từ đó người ta có thể triển khai tiếp.

1. Tại sao trước đây nhiều người mặc nhiên cho rằng Chính trị là ‘thủ đoạn’ ?

Vì thường sử dụng những phương cách sau để chiếm giữ và củng cố quyền lực cá nhân hoặc của nhóm

a. Bè Đảng
b. Chuyên chế
c. Hạ bệ
d. Soán vị
e. Mị dân

Nhưng đó là phương cách Chính trị lạc hậu, sẽ đi đến ‘Phản động’ vì ngược với xu hướng Dân chủ. Ngày nay, càng ngày càng….

2. Giảm sự ‘cầm quyền’ và tư tưởng ‘cai trị’ , Chính phủ phục vụ xã hội Công dân:

a. Mở lối
b. Kiến tạo
c. Bảo đảm
d. Hỗ trợ
e. Môi trường

Cho toàn Xã hội, các Tổ chức và các Công dân của mình sống yên ổn, làm ăn hợp pháp, có được chất lượng phát triển.

3. Chính phủ tự hoàn thiện, nhằm giải quyết tốt 5 vấn đề trong quản lí vĩ mô:

a. Đại diện lợi ích Quốc gia
b. Định hướng chiến lược phát triển
c. Kiểm soát theo Luật
d. Cung cấp Dịch vụ Công
e. Giữ gìn An ninh & Quốc phòng

Làm Xã hội hoạt động chuẩn mực và Văn minh, mở mang và có vị thế trên trường Quốc tế, người dân tự hào về thương hiệu Quốc gia.

4. Chính Đảng và Nhà Lãnh đạo của họ cần phải:

a. Đạo đức
b. Tiêu biểu
c. Ngọn Cờ
d. Cải cách
e. Cam kết

Chính Đảng ấy thật xứng danh khi có thể đưa ra được một người còn xứng đáng đại diện của Quốc gia, cho mọi người dân – được suy tôn như Lãnh Tụ về Tri thức, Tinh thần, Ý chí, Văn hóa và Hành động.

5. Người làm Chính trị lương thiện là người như thế nào?

a. Cống hiến Xã hội như một sự nghiệp Tuyệt đối chứ không Vơ vét, Vinh thân phì gia
b. Có thể nhân danh Công lý và Tiến bộ để tập hợp toàn dân kiến quốc
c. Có thể chuyển giao Sứ mệnh chứ không phải là ‘Lề thói
d. Đào tạo người phát triển Tương lai chứ không phải ‘kẻ kế tục giữ chỗ
e. Trở về được cuộc sống bình thường chứ không phải duy trì đặc quyền đặc lợi

Họ sẽ được Dân tộc ghi ơn, các Quốc gia khác ngưỡng mộ. Những điều thuộc về họ không chỉ là tấm gương với các Chính trị gia, mà còn là bài học của mọi lớp người muốn phấn đâu vươn lên cho những mục tiêu cao cả và ý nghĩa sống tốt đẹp.

Người mạnh nhất không bao giờ có khả năng duy trì được đủ để ở mãi vị trí lãnh đạo, trừ khi: chuyển đổi sức mạnh thành lẽ phải, chuyển hóa sự khuất phục thành bổn phẩn, chuyển biến sự sợ hãi thành phụng sự, và chuyển giao sự cai trị về tay Công Lý. (Jean Jaques Rousseau)


Vladimir Putin, Thủ tướng Liên bang Nga

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,